(MOOC – Massive Open Online Course: Smart Specialisation Strategies)

În perioada 16 ianuarie – 17 februarie 2017 se derulează un curs online privind dezvoltarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă la nivel regional sau național.

Prin intermediul cursului, participanții vor fi îndrumați să dezvolte strategii de specializare inteligentă la nivelul regiunilor. Cursul este organizat de École Polytechnique Fédérale de Lausanne, de BAKBASEL și de Platforma de Specializare Inteligentă (Smart Specialisation Platform).

Conceptul specializării inteligente a avut un impact imens în Europa, în urma deciziei Consiliului European de a adopta specializarea inteligentă ca pe un principiu esențial al politicilor regionale europene. Deși principiile generale ale specializării inteligente sunt deja bine cunoscute, implementarea și monitorizarea efectivă a proceselor specifice rămân pentru mulți o necunoscută. Aceste cunoștințe sunt foarte utile pentru factorii decizionali, experții și agențiile publice responsabile cu elaborarea politicilor și programelor de dezvoltare.

Cursul combină prezentările formale cu studiile de caz, fiind adresat factorilor decizionali de la nivel regional, local și internațional, experților și analiștilor care oferă servicii de consultanță în acest domeniu sau care activează în organizații internaționale, precum și studenților și cercetătorilor în domeniul economiei inovației, politicilor tehnologice și studiilor regionale.

Cursul este supervizat de către Dominique Foray, creatorul conceptului, care a fost implicat activ în specializarea inteligentă la nivel european în perioada 2009 – 2013, și de către Martin Eichler, economist în cadrul BAKBASEL, expert in analiză economică regională și consultant cu experiență în acest domeniu.

Taxa de participare la curs este de 350 euro, care include costul certificatului de absolvire. Înscrierea la curs este posibilă începând cu data de 19 octombrie 2016. Cursul se desfășoară în limbile engleză și franceză.

Informații suplimentare privind acest curs sunt disponibile la adresa de internet: http://www.smartspecialisation.ch/

Pentru înscrierea la curs vă invităm să accesați următorul link: https://inform.epfl.ch/?form=Smart_Specialization

Pin It on Pinterest

Share This