Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a lansat în dezbatere publică, în 1 martie 2017, Cartea albă privind viitorul Europei, reprezentând contribuția Comisiei Europene la Summit-ul de la Roma din 25 martie 2017, când vom sărbători cea de-a 60-a aniversare a Uniunii Europene.

Cartea albă stabilește principalele provocări și oportunități pentru Europa în deceniul următor, oferind totodată cinci scenarii posibile pentru modul în care Uniunea Europeană formată din 27 de state membre ar putea evolua până în anul 2025, în funcție de modul în care Europa va alege să răspundă provocărilor cu care ne confruntăm:
Scenariul 1: Continuând pe același drum
Scenariul 2: Accent exclusiv pe piața unică
Scenariul 3: Cei care doresc mai mult realizează mai mult
Scenariul 4: Mai puțin, dar mai eficient
Scenariul 5: Mult mai mult, împreună
Comisia Europeana, alături de Parlamentul European și de statele membre interesate, va găzdui o serie de „dezbateri dedicate viitorului Europei” în orașele și în regiunile Europei. România are această oportunitate extraordinară de a fi implicată, pentru prima dată în istoria ei de stat membru UE, în acest proces al reformării Uniunii Europene cu 27 de state membre. Iar pentru a ne implica trebuie să cunoaștem fiecare opțiune în parte. Viitorul Europei este în mâinile noastre.
Primele concluzii vor fi trase cu ocazia Consiliului European din decembrie 2017. Astfel se va putea decide asupra acțiunilor ulterioare, care să fie întreprinse în timp util pentru alegerile parlamentare europene din iunie 2019.

Scenariul 1: Continuând pe același drum
În acest scenariu în care UE-27 își menține parcursul, Uniunea se axează pe punerea în aplicare și pe actualizarea agendei sale existente de reformă. Toate acestea se realizează în spiritul orientărilor intitulate Un nou început pentru Europa prezentate de Comisie în 2014 și al Declarației de la Bratislava, convenită de toate cele 27 de state membre în 2016. Prioritățile sunt actualizate cu regularitate, problemele sunt soluționate pe măsură ce apar și noua legislație este pusă în aplicare în mod corespunzător. Ca urmare, cele 27 de state membre și instituțiile europene urmăresc o agendă comună de acțiune.

Ce înseamnă aceasta până în 2025?
UE-27 continuă să se concentreze asupra locurilor de muncă, a creșterii economice și a investițiilor, prin consolidarea pieței unice și prin intensificarea investițiilor în infrastructura digitală, energetică și de transport.
Se realizează progrese treptate privind îmbunătățirea modului de funcționare a monedei unice în scopul de a stimula creșterea economică și de a preveni șocurile care se declanșează la nivel intern sau în străinătate.
Se iau măsuri suplimentare pentru a consolida supravegherea financiară, pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice și pentru a dezvolta piețele de capital în vederea finanțării economiei reale.
Reformarea de către Comisie a legislației privind ajutoarele de stat garantează că 90 % din toate măsurile sub formă de ajutor de stat sunt de competența autorităților naționale, regionale și locale.
Combaterea terorismului este intensificată în concordanță cu disponibilitatea autorităților naționale de a face schimb de informații. Cooperarea în domeniul apărării devine mai profundă în ceea ce privește aspectele legate de cercetare, industrie și achizițiile comune. Statele membre decid să pună în comun unele capacități militare și să sporească solidaritatea financiară pentru misiunile UE în străinătate.
În ceea ce privește politica externă, se înregistrează progrese printr-o comuniune a punctelor de vedere. UE-27 continuă în mod activ să încheie acorduri comerciale cu parteneri din întreaga lume, la fel cum o face și în prezent. Gestionarea frontierelor externe este responsabilitatea principală a statelor membre la nivel individual, însă cooperarea este consolidată grație sprijinului operațional acordat de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european.
UE-27 reușește să modeleze pozitiv agenda globală în mai multe domenii, cum ar fi schimbările climatice, stabilitatea financiară și dezvoltarea durabilă.

Avantaje și dezavantaje
Agenda pozitivă de acțiune continuă să producă rezultate concrete, bazate pe un sentiment comun al scopului urmărit. Drepturile cetățenești derivate din legislația UE sunt păstrate.
Unitatea UE-27 este menținută, dar poate fi încă pusă la încercare în cazul unor dispute majore. Numai o hotărâre comună fermă de a obține rezultate în ceea ce privește chestiunile importante ne va ajuta să eliminăm decalajul dintre promisiunile asumate pe hârtie și așteptările cetățenilor.

Să ne imaginăm cum ar fi dacă …
• Se oferă stimulente gospodăriilor și întreprinderilor astfel încât acestea să își reducă consumul de energie și să producă propria energie nepoluantă. Acestea pot să schimbe cu ușurință furnizorii. În medie, facturile de plată vor fi mai mici, însă jumătate din cuantumul facturii este în continuare plătit unor furnizori din afara UE.
• Europenii pot folosi automobile conectate, dar încă se pot confrunta cu unele probleme juridice și tehnice atunci când trec frontierele.
• Banda de internet largă de înaltă calitate și de mare viteză poate fi accesată în centrele orașelor și în zonele rurale din Europa. Comerțul electronic se intensifică, însă costurile de livrare a produselor din alt stat membru sunt în continuare disproporționat de mari.
• În general, europenii pot să călătorească peste granițe fără a trebui să se oprească pentru controale. Ca urmare a întăririi controalelor de securitate trebuie să se ajungă la aeroport și la gară cu suficient de mult timp înainte de plecare.
• UE încheie acorduri comerciale progresiste și bine definite cu parteneri care urmăresc aceleași obiective, precum Japonia, Australia, Noua Zeelandă, America Latină etc. Procesul de ratificare este îndelungat și este adesea întârziat de discuțiile și dezacordurile din unele parlamente naționale și regionale.

Cele cinci scenarii expuse în cartea albă vor contribui la orientarea dezbaterii privind viitorul Europei. Acestea oferă o serie de imagini ale modului în care ar putea arăta Uniunea în 2025. Există numeroase suprapuneri între scenarii și, prin urmare, nu se exclud reciproc și nici nu sunt exhaustive. Rezultatul final va arăta fără îndoială diferit de modul în care sunt prezentate aici aceste scenarii. UE-27 va decide în comun asupra combinației de caracteristici preluate din cele cinci scenarii pe care o consideră cea mai în măsură să o ajute să ducă proiectul nostru mai departe, în interesul cetățenilor europeni.

Pin It on Pinterest

Share This