Comerțul internațional și investițiile reprezintă factori-cheie pentru redresarea economiei europene. UE este deosebit de bine plasată pentru a asigura că oportunitățile oferite de globalizare funcționează în beneficiul cetățenilor europeni, într-un mod transparent și responsabil din punct de vedere social și ecologic.

O politică comercială activă va asigura faptul că suntem conectați cu noile centre emergente ale creșterii globale și că facem parte din noile lanțuri de valori digitale și globale. Acest lucru va oferi oportunități pentru întreprinderile noastre și va crea locuri de muncă de înaltă calitate, fără a compromite standardele sau valorile noastre europene.

Acordul privind Parteneriatul Transatlantic pentru Comerț și Investiții (TTIP) cu Statele Unite rămâne o prioritate majoră pentru 2016. Comisia Europeană și-a luat angajamentul de a negocia un acord echitabil și echilibrat cu SUA, cu o nouă abordare privind protecția investițiilor. Se intenționează de asemenea, intensificarea cooperării cu regiunea Asia-Pacific, de exemplu prin negocierile privind Acordul de liber schimb între UE și Japonia (ALS) și un acord de investiții între UE și China, prin care se solicită autorizarea de a negocia acorduri de liber schimb cu Australia și Noua Zeelandă, precum și deschiderea negocierilor în vederea unui acord de liber schimb cu Filipine și Indonezia. Acest ambițios program de acorduri comerciale bilaterale, care acoperă deja 27 de parteneri de negociere, completează sistemul multilateral al Organizației Mondiale a Comerțului care rămâne în centrul abordării UE.

Încheierea Acordului de liber schimb a UE cu SUA va duce la reducerea costurilor importului și exportului de mărfuri între UE și SUA
De ce se negociază comerțul cu mărfuri și taxele vamale?

Taxele vamale („tarife” în limbaj specializat) scumpesc comerțul cu mărfuri. Aceasta îngreunează comercializarea în SUA a produselor exportate de firmele din UE, deoarece devin mai scumpe decât cele fabricate în SUA. Fiind cu puțin sub 2 %, media taxelor vamale dintre UE și SUA este, în general, scăzută. Media ascunde însă o situație diferită pentru fiecare produs în parte:
– Mai mult de jumătate din produsele comercializate dintre UE și SUA nu fac obiectul taxelor vamale.

– Cele mai multe dintre celelalte produse au taxe foarte diferite, variind de la 1-3% pentru bunuri de bază, cum ar fi materiile prime, și până la 30% pentru mărfuri cum ar fi îmbrăcămintea și încălțămintea.

– Anumite taxe vamale sunt prohibitiv de ridicate, blocând efectiv orice posibilitate de comerț. Câteva exemple de taxe vamale impuse de SUA: – aproape 140 % la anumite produse lactate; – peste 130 % la arahide.

– În unele cazuri, taxele vamale sunt diferite în SUA și în UE chiar și pentru același produs. De exemplu: pentru autoturisme: taxele vamale în UE la importurile din SUA sunt de 10%; taxele vamale în SUA la importurile din UE sunt de doar 2,5%. – Pentru vagoane de tren: SUA impun o taxă de 14% pe importuri; taxa în UE este de numai 1,7% la importurile din SUA.

UE dorește să elimine aceste taxe și alte bariere în calea comerțului, cum ar fi controalele administrative îndelungate, care cresc costurile comerțului cu mărfuri.

Care sunt Obiectivele UE în privința comerțului cu mărfuri și taxe vamale:
Acest Acord ar elimina aproape toate taxele vamale din comerțul dintre UE și SUA. Efectele ar fi următoarele: economii imediate pentru întreprinderile din UE;generarea unor efecte de propagare, cu beneficii legate indirect de comerț. De exemplu: eliminarea taxelor ar scădea prețul mărfurilor care vor fi exportate, ar spori vânzările, ar însemna mai multe locuri de muncă, pentru ca întreprinderile să producă mai mult, ar stimula cererea din partea celor care ar ocupa aceste noi locuri de muncă pentru alte mărfuri pe care să le producem; promovarea comerțului cu mărfuri între UE și SUA.

Informații suplimentare privind Acordul de liber schimb al UE cu SUA se găsesc accesând link-urile
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:27e16b3f-7d78-11e5-b8b7-01aa75ed71a1.0014.03/DOC_1&format=HTML&lang=RO&parentUrn=CELEX:52015DC0610
si http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/september/tradoc_153782.pdf

Pin It on Pinterest

Share This