În 30 iunie 2016 Comisia Europeană a propus o serie de îmbunătățiri cu privire la normele UE, care îi protejează pe copii în contextul litigiilor transfrontaliere în materia autorității părintești având ca obiect încredințarea copiilor, drepturile de vizită sau răpirea copiilor.

În UE se înregistrează tot mai multe litigii transfrontaliere în materie de dreptul familiei. Această tendință corespunde creșterii înregistrate în privința numărului de familii internaționale, care este estimat în prezent la 16 milioane și se află în continuă creștere. Numărul divorțurilor internaționale a ajuns, în prezent, la aproximativ 140 000 pe an, la nivelul UE. A crescut și numărul copiilor născuți în cupluri internaționale necăsătorite. În UE se înregistrează anual până la 1 800 de cazuri de răpire a copiilor de către unul dintre părinți.

În cazul disputelor familiale sau al separării unor cupluri internaționale, cooperarea judiciară transfrontalieră este esențială pentru a le oferi copiilor un cadru juridic sigur, care să le permită acestora să mențină relațiile cu ambii părinți (și tutori), care pot locui în țări europene diferite. De asemenea, unul dintre principalele obiective ale normelor este de a permite accelerarea procedurilor în ansamblul lor, întrucât este fundamental să se acționeze cât mai rapid pentru a proteja interesul superior al copilului în astfel de litigii transfrontaliere în materia autorității părintești.

Modificări propuse

Proceduri mai eficiente pentru abordarea cazurilor de răpiri transfrontaliere a copiilor de către unul dintre părinți
Termenele aplicabile diferitelor etape ale procedurii de înapoiere a copilului vor fi limitate la o perioadă cumulată de maximum 18 săptămâni.

Cu respectarea deplină a structurii sistemelor de drept naționale, se va acționa astfel încât să se asigure implicarea unui număr limitat de instanțe în soluționarea cazurilor de răpire a unui copil de către unul dintre părinți, pentru a le permite judecătorilor să dobândească competențele specifice necesare.

Asigurarea audierii copilului
Oricărui copil care este capabil să își exprime părerea i se garantează posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, în cadrul tuturor procedurilor legate de cazul său.

Executarea rapidă a hotărârilor în alte state membre
Odată cu introducerea noilor norme, se elimină procedura intermediară care trebuie parcursă pentru executarea unei hotărâri judecătorești într-un alt stat membru (exequatur). În cazul în care hotărârea nu este executată în termen de șase săptămâni, instanța îi comunică autorității centrale solicitante din statul membru de origine sau direct solicitantului motivele care au stat la baza neexecutării hotărârii în termenul necesar.

Îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile statelor membre
Noile norme vor promova o mai bună cooperare între autoritățile centrale, întrucât acestea funcționează ca punct de contact direct pentru părinți și joacă un rol esențial în sprijinirea judecătorilor în demersurile de aplicare a normelor. De asemenea, autoritățile responsabile pentru bunăstarea copiilor vor fi mai bine integrate în eforturile de cooperare transfrontalieră.

Aceste noi norme vor fi benefice pentru familii și copii, care vor avea de câștigat de pe urma reducerii termenelor de soluționare a procedurilor și a evitării costurilor ridicate pe care le implică, în general, astfel de proceduri. De exemplu, în cazul unei proceduri de înapoiere, părinții vor beneficia de norme mai clare și vor fi încurajați să opteze pentru calea medierii, putând astfel economisi costuri de judecată care se ridică, în medie, la 2 200 EUR, pentru întreaga procedură. Renunțarea la procedura exequatur va permite economisirea unei sume care, în anumite state membre, poate varia între aproximativ 1 100 și 4 000 EUR, per caz.

Etapele următoare

Propunerea adoptată astăzi de Comisie va fi trimisă Consiliului UE. Potrivit articolului 81 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, decizia Consiliului se adoptă în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială pentru cooperarea judiciară în materie de dreptul familiei. Parlamentul European va fi consultat cu privire la această propunere.

 Informații suplimentare

Propunerea de regulament:

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/family-matters/brussels2_regulation_en.pdf

Întrebări și răspunsuri:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2359_en.htm

Fișă informativă cu exemple concrete:

http://ec.europa.eu/justice/civil/files/family-matters/brussels2_factsheet_en.pdf

Pin It on Pinterest

Share This