Concurs foto

“What EU did for YOU?/Ce a făcut UE pentru TINE?”

În perioada 1 iunie – 31 octombrie 2016, echipa Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru, din cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, vă invită să participaţi la concursul foto “What EU did for YOU?/Ce a făcut UE pentru TINE?”.

Date despre Organizator
Organizatorul prezentului concurs este Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, găzduit de Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, cu sediul în Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

Înscrierea în concurs
În cadrul acestui concurs foto, participanții se vor înscrie prin transmiterea a două fotografii care să reflecte imagini-le unei locații, proiect, oraș, obiective turistice etc, finanțate prin fonduri europene. Dintre cele 2 fotografii o imagine trebuie să fie dinainte de renovare/reabilitare/modernizare și o imagine de după implementare proiect. Din cele două imagini Organizatorul va realiza un colaj foto B-A (before-after) care, alături de descrierea imaginilor, va fi publicat în social-media pentru a fi apreciat de către cetățeni.
Se pot înscrie ca poză ”de dinainte” și imagini alb-negru care să reflecte același loc ca și în poza de după imple-mentarea proiectului european. Poza ”de după” trebuie să reflecte modul în care prin proiectul european s-a îmbunătățit, revigorat, însuflețit aceeași locație, prin fonduri europene. Pozele pot conține atât oameni în imagini, cât și alte elemente ce demonstrează că obiectivul respectiv s-a modernizat prin fonduri europene (panouri, autoco-lante, afișe). Fiecare imagine va fi însoţită de o scurtă descriere despre modul în care proiectul sprijină și este util comunităţii şi mediului înconjurător. Descrierea nu va cuprinde mai mult de 50 cuvinte.
Atenţie! Pentru a fi recepționat pe adresa de e-mail a Centrului Europe Direct (europedirect@adrcentru.ro), mesajul poate avea dimensiunea de maxim 10 MB. În cazul în care fotografiile depășesc acest volum, se vor transmite în mai multe mesaje sau utilizați alte modalități de transfer.

Durata concursului
Concursul se desfăşoară în perioada 1 iunie – 18 noiembrie 2016. Fotografiile pot fi transmise prin e-mail la adresa europedirect@adrcentru.ro până la data de 31 octombrie 2016. Până în data de 18 noiembrie participanții înscriși își pot promova colajele propuse pentru a obține aprecieri atât pe contul de Facebook al Centrului, cât și pe web-site.

Fotografiile transmise vor fi publicate pe pagina de Facebook Europe Direct Regiunea Centru și pe website-ul www.europedirect-adrcentru.ro, într-un album destinat concursului, fiecare colaj de 2 poze reprezentând o înscriere. Concurenții îşi vor invita prietenii să aprecieze atât pozele postate pe contul Facebook, cât și pe cele postate pe site.

Tema concursului
Concursul de fotografie își propune să evidențieze dezvoltarea adusă comunităților prin proiectele cu finanțare nerambursabilă europeană. Se înscrie în concurs orice fotografie care prezintă un proiect finanțat de UE din Regiunea Centru, și nu numai. Tipuri de proiecte ce pot fi reflectate în imagini sunt: drumuri reabilitate, pensiuni, agroturism, orașe modernizate, cetăți și alte obiective turistice restaurate, școli, centre sociale, firme, sisteme de transport etc, îmbunătățite cu ajutorul fondurilor europene.
Exemplu set imagini ce se pot înscrie de către un participant:

Proiect de reabilitare a drumurilor realizat prin POR la ieșirea din Alba Iulia către Cluj.
Înainte 1 După 2

 

Proiecte de modernizare a municipiului Sibiu realizate prin fonduri europene
Înainte 3 După 4

Desemnarea câștigătorilor: 
La sfârșitul concursului vor fi selectați trei câștigători. Fiecare participant trebuie să trimită minim 2 fotografii pentru o înscriere. Un participant poate avea mai multe înscrieri în concurs, dar nu mai mult de 5 colaje. Termen limita de transmitere imagini: 31 octombrie 2016.
Desemnarea câștigătorului va fi realizată astfel: 
-60% din punctaj va fi reprezentat de numărul de like-uri primite pentru fiecare colaj foto, exprimate atât pe pagina de Facebook al Centrului: https://www.facebook.com/pages/Europe-Direct-Regiunea-Centru, cât și cele de pe pagina web a Centrului Europe Direct (http://europedirect-adrcentru.ro/) la secțiunea dedicată concursului,
-40% din punctaj va fi reprezentat de nota acordată de către un juriu organizat de ADR Centru din membri rețelei Europe Direct și reprezentanți ai societății civile.
Criteriile de punctare pentru departajarea colajelor de către juriu sunt următoarele:
1. vizibilitatea proiectului finanțat de către UE,
2. localizarea proiectului în din Regiunea Centru,
3. reflectarea optimă a tematicii concursului și beneficiile aduse cetățenilor,
4. claritate/calitate imagine
5. nr. mai mare de like-uri pe pagina web.
Prezența acestor aspecte va constitui un punctaj mai mare.

Se vor contoriza Like-urile primite de fiecare colaj înscris până în data de 18 noiembrie 2016, ora 10 AM. Atenție! Se iau în considerare doar like-urile primite pe colajele publicate în albumul concursului disponibil pe pagina de Facebook Europe Direct Regiunea Centru și de pe site la secțiunea dedicată concursului. Dacă există like-uri primite prin roboți, înscrierile respective se pot elimina din concurs. !!! Pentru a fi validată înscrierea și participarea la concurs, fiecare participant trebuie să fie fan al pagini de Facebook a Centrului!

Acordarea premiilor
Vor fi acordate trei premii fiecare în valoare de 200 euro fiecare, TVA inclus. Se va acorda un singur premiu per participant. Câştigătorii pot revendica premiul după transmiterea unei copii scanate a cărţii de identitate la adresa de e-mail: europedirect@adrcentru.ro. În cazul în care câştigătorul nu va transmite organizatorilor copia scanată a cărții de identitate în decurs de 7 zile, premiul va fi acordat următorului concurent calificat. Premiile se acordă în obiecte. Nu se va acorda suma de bani echivalentă. În cazul în care un concurent are două colaje de imagini câștigătoare, se va acorda un singur premiu pentru imagine acu punctajul cel mai mare. Este obligatoriu ca domiciliul/locația de unde un câștigător își revendică premiul să coincidă cu adresa din înscriere și documentul de identitate. Este posibilă trimiterea prin poștă a premiului câștigat în condițiile în care câștigătorul achită costurile de transport.

Câștigătorii concursului vor fi anunțați oficial, iar evenimentul de premiere va avea loc în perioada noiembrie-decembrie 2016. Data exactă a ceremoniei de premiere va fi comunicată ulterior câștigătorilor pe mail și pe pagina de internet www.europedirect-adrcentru.ro. În cazul în care nu este posibilă participarea premianților la evenimentul de premiere, premiile se vor transmite prin poştă la datele de contact indicate în momentul înscrierii. Datele trans-mise la înscriere trebuie să coincidă cu datele de pe documentul ce atestă identitatea participantului.

Condiţii de participare
La acest concurs pot participa persoanele fizice cu vârsta de peste 14 ani, din țară și din Regiunea Centru.
La concurs nu pot participa persoane care fac parte din rețeaua Centrelor de informare Europe Direct.
De asemenea, nu se pot înscrie nici angajaţii ADR Centru și rudele de gradul I ale acestora.

Reguli de participare
1. Transmiteți fotografiile pe adresa de e-mail: europedirect@adrcentru.ro, până la data de 31 octombrie 2016.
Dimensiuni și format:
– culoare: alb-negru sau color (fotografiile realizate după implementarea proiect trebuie să fie color),
– dimensiunea minimă: 500 pix/ foto
– formatul de fișier: jpg
2. Precizați denumirea obiectivului promovat și localizarea acestuia.
3. Includeți în e-mail datele dumneavoastră de contact: nume şi prenume, telefon, adresa poștală, adresă de e-mail. În cazul în care vă veți afla printre câștigători, vi se va solicita o copie scanată a actului de identitate.

Alte precizări:
1. Fiecare participant poate include în concurs maxim 5 colaje.
2. Imaginile nu se arhivează.
3. Imaginile trebuie să se încadreze în tema anunțată.
4. Prin transmiterea imaginilor și înscrierea în concurs, concurenții îşi asumă faptul că au citit prezentul regulament și își dau acordul privind postarea şi utilizarea fotografiilor pe în cadrul materialelor informative ale ADR Centru, pe paginile de internet gestionate de ADR Centru, sau pe pagina de Facebook a Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru. Prin înscrierea în concurs, participanţii îşi cedează dreptul asupra imaginii.
5. Imaginile transmise de realizatori se supun legii drepturilor de autor; orice reproducere ale acestora de către persoane terțe neimplicate în concurs în orice media, este interzisă de lege. Pentru drepturi de reproducere, va fi contactat Cen-trul de Informare Europe Direct Regiunea Centru.
6. Vor fi acceptate fotografiile cu persoane private, altele decât participantul la concurs, doar dacă au fost realizate într-un spațiu public şi dacă acestea nu lezează dreptul persoanei la viața privată.
7. Prin transmiterea fotografiei, se înţelege că orice concurent a solicitat și obținut acordul expres al persoanelor care apar în fotografiile trimise cu transformarea imaginii în imagine publică şi cu privire la participarea lor la concurs. De asemenea, concurentul își asumă responsabilitatea asupra proprietății/dreptului de utilizare al colajului de imagini transmise care va fi cedat către organizator prin înscriere.
8. Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru nicio fotografie însușită în mod ilegal de către concurenți. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecințe directe sau indirecte care pot apărea ca urmare a participării cu fotografii la acest concurs. În cazul în care concurentul este minor, răspunderea pentru fotografiile transmise, precum şi pentru orice consecințe ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni părintelui sau ocrotitorului legal conform legislației civile.
9. Imaginile care nu respectă prevederile din regulament vor fi excluse din concurs.

Atenţie!
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru conținutul materialelor transmise de participanții la concurs și nici pentru litigiile privind drepturile de autor în care participanții sunt implicați sau care pot deriva din participarea acestora la prezentul concurs.
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru fotografiile transmise de participanții în concurs pe altă adresă de e-mail decât cea comunicată în regulament sau în afara perioadei de transmitere comunicată în regulament.
 Organizatorii nu sunt responsabili pentru nicio cheltuială a participanților la concurs și nici pentru cheltuielile de deplasare în vederea primirii premiilor de către câștigătorilor. Un participant este responsabil pentru orice costuri, taxe, sau prelevări suportate ca urmare a participării sau câștigarea competiției. În plus, participantul este de acord prin prezenta și acceptă că, prin câștigarea concursului, poate suporta taxe, impozite sau alte prelevări inclusiv pentru ridicarea premiului și participarea la festivitatea de premiere.
 Materialele pot fi înscrise în concurs numai cu acceptul deţinătorului de drepturi de autor asupra materialelor.
 Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant suspectat de înșelăciune sub orice formă și de a elimina intrările lor din concurs. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de regulamentul oficial al concursului, îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără alte despăgubiri sau plăţi din partea organizatorului. Decizia organizatorului în această chestiune va fi definitivă.
 Prin înscrierea la concurs, participanții îşi exprimă acordul ca numele şi fotografiile lor să fie făcute publice. Participanții și câștigătorii sunt de acord că prin înscrierea în concurs au obligația de a lua parte la publicitate sau alte activități de promovare, fără nici un alt acord sau plată ulterioară determinată de organizator. O astfel de publicitate poate include numele lor, imagini și / sau likenesses, precum și orice alte contribuții. Participantul acordă toate drepturile necesare pentru distribuția și publicarea, afișarea oricărui text transmis, imagine sau alt drept de proprietate intelectuală care poate apărea din participarea la acest concurs, fără limitarea utilizării, editării, distribuirii, traducerii sau afișării publice fie pe acest site web sau în altă parte, pentru activități sau evenimente promoționale aranjate de promotor, fie la nivel local sau la nivel regional sau internațional.
 Premiile sunt stabilite și nu sunt transferabile și nu pot fi schimbate. Nici numerar sau alternative de creditare nu vor fi oferite.
 Prin participarea la concurs, competitorii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Declaraţie de Confidenţialitate
 Datele personale vor fi înregistrate şi procesate în măsura în care sunt necesare pentru acţiunile ulterioare legate de participarea la acest concurs.
 Datele sunt tratate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organismele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date.
 Informațiile sunt înregistrate şi stocate atâta timp cât sunt necesare acţiuni suplimentare legate de participarea la concurs.

Pin It on Pinterest

Share This