Comisia Europeană a decis să inițieze o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Germaniei [INFR(2023)4010] și a trimis un aviz motivat Belgiei [INFR(2018)2162], Ciprului [INFR(2018)2165] și României [INFR(2018)2303] pentru transpunerea incorectă a Directivei 2005/36/CERO••• privind calificările profesionale.

Directiva facilitează mobilitatea profesională și recunoașterea calificărilor la nivel transfrontalier. Aceste norme ale UE au un rol esențial în abordarea deficitului de forță de muncă calificată în întreaga UE. Este vorba în special de domeniul asistenței medicale, care a fost afectat în mod deosebit de pandemia de COVID-19, unde normele contribuie la o mai bună realocare a personalului calificat acolo unde este necesar.

În cazul României, procedura se referă la restricția severă impusă medicilor veterinari de a presta temporar servicii dintr-un alt stat membru al UE, întrucât legislația română impune medicilor veterinari să obțină o autorizație prealabilă din partea forului profesional relevant înainte de a li se permite să presteze servicii temporare. Belgia, Germania, Cipru și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie. În caz contrar, Comisia poate să trimită un aviz motivat Germaniei sau să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la Belgia, Cipru și România.

Pentru mai multe detalii apăsați aici.

Pin It on Pinterest

Share This