Comisia Europeană a propus miercuri, 16 noiembrie a.c., crearea unui sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), cu scopul de a întări controalele de securitate efectuate în cazul călătorilor scutiți de viză. Sistemul a fost anunțat în cadrul discursului Președintelui privind starea Uniunii – 2016. Totodată, aceste reprezintă un prim rezultat al priorităților de acțiune identificate în Foaia de parcurs de la Bratislava.

Prin intermediul ETIAS se vor colecta informații privind toți călătorii scutiți de viză care se deplasează în Uniunea Europeană. Astfel, se vor putea efectua în prealabil controale de securitate și verificări pentru depistarea cazurilor de migrație neregulamentară, acest lucru urmând va contribui la o gestionare mai eficientă a frontierelor externe ale UE și va îmbunătăți securitatea internă, facilitând, în același timp, călătoriile legitime în spațiul Schengen.

Referitor la acest aspect, domnul Frans Timmermans, Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, a declarat că prioritatea numărul 1 a Comisiei este reprezentată de securizarea frontierelor și protejarea cetățeniilor, astfel ETIAS va umple un gol informativ, efectuând verificări încrucișate ale informațiilor privind călătorii scutiți de viză în toate celelalte sisteme de care dispunem.

Comisarul pentru migrație și afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a adăugat că ETIAS reprezintă veriga lipsă din modul nostru de gestionare a frontierelor, acest sistem urmând a asigura legătura cu politicile în materie de migrație și securitate și va facilita intrarea în spațiul Schengen pentru cel puțin 95 % din călătorii scutiți de viză. La rândul său, comisarul pentru uniunea securității, Julian King, a afirmat că teroriștii și infractorii nu țin cont de frontierele naționale, iar singura modalitate de a-i înfrânge este dat de lucrul împreună, într-un mod eficace.

Autorizația ETIAS nu este o viză, ci un regim mai simplu și mai ușor de utilizat. Resortisanții țărilor în care vizele au fost liberalizate vor putea în continuare să călătorească fără viză, dar vor trebui să obțină o simplă autorizație de călătorie înainte de a se deplasa în spațiul Schengen. Astfel, se vor putea identifica persoanele care pot reprezenta prezenta un risc în materie de migrație neregulamentară sau de securitate înainte ca acestea să ajungă la frontieră și va spori în mod semnificativ securitatea frontierelor externe. De asemenea, prin intermediul sistemului se vor colecta informații care ar putea fi vitale pentru autoritățile statelor membre înainte de sosirea călătorii scutiți de viză la frontierele spațiului Schengen.

ETIAS va fi gestionat de poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, în strânsă colaborare cu autoritățile competente ale statelor membre și cu Europol. Agenția eu-LISA va dezvolta acest sistem informatic și va asigura gestionarea sa tehnică. Decizia finală de a autoriza sau de a refuza intrarea va fi întotdeauna luată de polițiștii naționali de frontieră care efectuează controale la frontieră în temeiul Codului frontierelor Schengen. Verificarea prealabilă a tuturor călătorilor va facilita însă aceste controale și va asigura o evaluare coordonată și armonizată a resortisanților țărilor terțe scutiți de viză.

Autorizația va fi obținută prin intermediul unei proceduri simple, ieftine și rapide. În marea majoritate a cazurilor, autorizația ar trebuie obținută în câteva minute. Cererea pentru obținerea autorizației va putea fi completată în cel mult zece minute, fiind necesar doar un document de călătorie valabil. Autorizația va fi valabilă timp de cinci ani, pentru mai multe călătorii. Toți solicitanții cu vârsta de peste 18 ani vor trebui să achite o taxă de cerere de numai 5 EUR.

Principalele funcții ale ETIAS vor fi verificarea informațiilor transmise de către resortisanții țărilor terțe scutiți de viză, prelucrarea automată a fiecărei cereri depuse prin intermediul unui site internet sau al unei aplicații mobile și eliberarea autorizațiilor de călătorie. Aceste autorizații vor fi obținute prin intermediul unei proceduri simple, ieftine și rapide, urmând a fi valabile timp de cinci ani, pentru mai multe călătorii. Taxa de cerere pentru solicitanții cu vârsta de peste 18 ani va fi de numai 5 euro.

Context

Încă de la începutul mandatului Comisiei Juncker securitatea a reprezentat o temă constantă de acțiune. La data de 28 aprilie 2015, Comisia Europeană a adoptat Agenda europeană privind securitatea, în care a stabilit principalele acțiuni care vizează asigurarea unui răspuns eficace al UE împotriva terorismului și a amenințărilor în materie de securitate în Uniunea Europeană în intervalul 2015-2020. De la adoptarea agendei s-au realizat progrese semnificative în ceea ce privește punerea ei în aplicare. În luna noiembrie 2015, Comisia a propus o revizuire a Directivei privind armele de foc, urmată de Planul de acțiune privind armele de foc și explozivii în decembrie 2015.

Referitor la terorism, în decembrie 2015 Comisia a adoptat o nouă Directivă privind combaterea terorismului, iar în februarie 2016, un Plan de acțiune specific privind finanțarea terorismului. În aprilie, Comisia a propus instituirea unui sistem de intrare/ieșire și a prezentat o comunicare care deschide calea către o uniune a securității efectivă și autentică. În plus, în luna septembrie s-a adoptat o certificare unică la nivelul UE pentru echipamentele de securitate aeronautică.

Foarte recent, la 14 septembrie 2016, Comisia a prezentat comunicarea intitulată „Creșterea nivelului de securitate într-o lume a mobilității”, în care a confirmat necesitatea de a găsi echilibrul adecvat între asigurarea mobilității și consolidarea securității, facilitând în același timp intrarea legală în spațiul Schengen fără obligația de a deține viză. În plus, la 6 octombrie au devenit operaționale poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, la doar 9 luni de la propunerea Comisiei prezentată în luna decembrie, ceea ce demonstrează un angajament clar în ceea ce privește consolidarea gestionării frontierelor externe ale UE și a securității acestora.

O fișă sintetică privind Sistemul european de informații și de autorizare privind călătoriile e disponibilă la următorul link:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/fact-sheets/docs/20161116/factsheet_-_etias_en.pdf 

Propunerea de regulament de instituire a Sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile este disponibilă la următorul link:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf 

Agenda europeană privind securitatea este disponibilă la link-ul:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&from=EN 

Pin It on Pinterest

Share This