Disponibilitatea tot mai mare a materialelor teroriste și a conținuturilor ce incită la violență și răspândirea acestora în mediul online reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și a siguranței cetățenilor UE. În același timp, subminează și încrederea cetățenilor în mediul digital – motor de bază al inovării, al creșterii economice și al creării de locuri de muncă.

In acest context, Comisia Europeană a prezentat joi, 28 septembrie, o serie de orientări și principii care vor permite platformelor online să-și intensifice eforturile de prevenire, detectare și eliminare a conținutului ilegal care instigă la ură, violență și terorism în mediul online.

Astfel, Comisia a propus o serie de instrumente comune pentru a acționa în trei direcții:

  • detectare și notificare: o cooperare mai strânsă între platformele online și autoritățile naționale competente prin instituirea unor puncte de contact, care să fie sesizate rapid pentru eliminarea conținutului ilegal; folosirea unor entități fiabile de marcare a acestui tip de conținut; încurajarea investițiilor în tehnologiile de detectare automată;
  • eliminare efectivă: eliminarea rapidă a conținutului ilegal, conform unor termene specifice; explicarea clară a politicilor în materie de conținut și publicarea de rapoarte de transparență;
  • prevenire reapariție:  descurajarea încărcării repetate de conținuturi ilegale; utilizarea și dezvoltarea unor instrumente automate de prevenire a reapariției conținuturilor deja eliminate.

Comisia va monitoriza cu atenție progresele înregistrate de platformele online în lunile următoare și va evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare care să garanteze detectarea și eliminarea rapidă și proactivă a conținutului ilegal de pe internet, inclusiv măsuri legislative care să completeze cadrul de reglementare existent. Activitatea în acest sens se va finaliza până în luna mai 2018.

Context

Uniunea Europeană a răspuns deja la provocarea reprezentată de conținuturile online ilegale, prin măsuri cu caracter obligatoriu și facultativ. Printre aceste răspunsuri se numără Directiva privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantileDirectiva privind terorismulreforma normelor UE privind drepturile de autor și reforma propusă a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, care fac parte și din Strategia privind piața unică digitală.

Aceste măsuri legislative sunt completate de o serie de instrumente nelegislative, care vor fi sprijinite de acțiunile prezentate în comunicarea de astăzi, precum Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online, activitatea Forumului pentru internet al UE pentru combaterea propagandei teroriste și Memorandumul de înțelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute pe internet. Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii este o inițiativă de autoreglementare menită să îmbunătățească mediul online pentru copii și tineri.

Detalii pe această temă găsiti la adresa de internet:

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/illegal-content-online-platforms#usefulLinks

Pin It on Pinterest

Share This