Recomandările specifice adresate României, publicate miercuri 13 mai 2015, se referă la patru sectoare: stabilitate macroeconomică, bugetar, social și guvernanță corporativă.

Comisia Europeană recomandă României să ia toate măsurile necesare pentru finalizarea programului de asistență financiară. În octombrie 2013, s-a convenit oficial asupra unui program de asistență financiară preventivă pentru România. Astfel, UE și FMI vor pune la dispoziția României câte 2 miliarde de euro, până la sfârșitul lunii septembrie 2015. Această asistență este condiționată de implementarea unor politici economice comprehensive.

De asemenea, Comisia Europeană recomandă României să limiteze la maximum 0,25% din PIB abaterea de la obiectivul fiscal pe termen mediu în 2015. Guvernul preconizează că obiectivul pe termen mediu – un deficit structural de 1,0 %. În Programul său de convergență pe 2015, Guvernul a intenționat ca în 2015 să mențină deficitul global la 1,5 % din PIB, adică o abatere de 0,5% din PIB față de obiectivul pe termen mediu. Pentru a limita deficitul global la 1,25% din PIB se recomandă implementarea unei strategii de respectare a obligațiilor fiscale, întărirea sistemelor de control în vederea soluționării muncii nedeclarate și continuarea egalizării vârstei de pensionare pentru bărbați și femei.

În ceea ce privește piața muncii, Comisia Europeană sfătuiește România:
• să ia măsuri vizând piața muncii, în special pentru tinerii neînregistrați și șomerii de lungă durată;
• să se asigure că Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă are un personal adecvat;
• să pună la punct, în urma consultărilor cu partenerii sociali, principii clare pentru stabilirea în mod transparent a salariului minim.

În domeniul educației, Comisia recomandă României să crească oferta și calitatea educației și îngrijirii preșcolare, în special în cazul persoanelor de etnie romă și să adopte strategia națională pentru reducerea abandonului școlar. În domeniul sănătății Comisia Europeană recomandă continuarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020 pentru a rezolva problemele legate de gradul redus de acces, finanțarea redusă și resursele ineficiente.

În sfârșit, Comisia Europeană recomandă României să adopte legea privind reformarea guvernanței corporatiste a companiilor de stat. Guvernanța corporativă este un factor esențial care determină performanța întreprinderilor de stat. Întreprinderile de stat sunt afectate de o productivitate inferioară standardelor și reprezintă 50 % din arieratele fiscale combinate ale tuturor întreprinderilor. Cadrul actual de guvernanță al acestora nu previne interferențele politice în gestionarea curentă a întreprinderilor și nu garantează o separare între calitatea de proprietar a autorităților și funcția acestora de elaborare a politicilor. Raportul precizează faptul că nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește reforma guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor deținute de stat din sectorul energetic și cel al transporturilor.

Aceste recomandări reflectă următoarele priorități valabile pe ansamblul Uniunii:

  • stimularea investițiilor pentru a sprijini creșterea viitoare;
  • realizarea unor reforme structurale ambițioase pe piețele produselor, serviciilor și forței de muncă menite să ducă la creșterea productivității, competitivității și investițiilor;
  • continuarea politicilor bugetare responsabile care asigură echilibrul între stabilizarea pe termen scurt și sustenabilitatea pe termen lung;
  • îmbunătățirea politicii de ocupare a forței de muncă și a protecției sociale.

Executivul comunitar publică recomandări specifice fiecărei țări membre în fiecare primăvară în cadrul calendarului UE privind coordonarea politicii economice. Miniștrii din UE vor discuta recomandările specifice fiecărei țări în luna iunie, urmând ca șefii de Stat sau de Guvern să le aprobe în 25-26 iunie. Acestea vor fi adoptate oficial în luna iulie. După aceea, statele membre au responsabilitatea de a pune în aplicare recomandările, incluzându-le în politicile naționale și în planurile lor bugetare pentru 2015 – 2016.

Recomandarea Consiliului privind Programul național de reformă al României pentru 2015 poate fi consultată la adresa: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/csr2015_romania_ro.pdf


Toate recomandările de țară sunt disponibile la adresa:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This