Pe baza lecțiilor învățate începând cu 2014 și a consultărilor lansate în luna aprilie a acestui an, Comisia a decis în data de 17 iulie cu privire la o serie de măsuri menite să consolideze și mai mult statul de drept în Europa.

În ultimii cinci ani, Comisia Europeană a trebuit să facă față unei serii de provocări legate de statul de drept în Uniunea Europeană. Proiectul european se bazează pe respectarea în mod constant a statului de drept. Aceasta este o condiție prealabilă pentru ca cetățenii să se bucure de drepturile care le revin în temeiul legislației UE și pentru încrederea reciprocă între statele membre.

Un sondaj de opinie Eurobarometru publicat în 17 iulie 2019 arată că peste 80% dintre cetățeni acordă o importanță deosebită respectării statului de drept și consideră că gradul de respectare a acestuia trebuie îmbunătățit. 89% dintre cetățeni susțin necesitatea respectării statului de drept în toate celelalte state membre ale UE.

În acest context, Comisia a prezentat în 17 iulie 2019 o serie de inițiative concrete grupate în jurul a trei piloni: 

  • promovarea unei culturi a statului de drept;
  • prevenirea problemelor legate de statul de drept și
  • oferirea unui răspuns eficient în cazul încălcărilor statului de drept

În calitate de gardian al tratatelor, Comisia Europeană are un rol foarte important. Cu toate acestea, instituțiile Uniunii și statele membre sunt responsabile de garantarea respectării statului de drept ca valoare fundamentală a Uniunii noastre. În plus, un răspuns eficient necesită, de asemenea, sprijinul societății civile. De asemenea, Comisia face apel la toate părțile să acționeze în acest sens.

Promovarea unei culturi a statului de drept

Comisia va da curs ideii privind organizarea unui eveniment anual specific dedicat dialogului cu societatea civilă. De asemenea, Comisia va utiliza pe deplin posibilitățile de finanțare pentru a capacita părțile interesate, inclusiv societatea civilă, în vederea promovării statului de drept și pentru instituirea unei strategii de comunicare specifice privind statul de drept. Comisia va consolida cooperarea cu Consiliul Europei și cu alte organizații internaționale, precum și cu rețelele judiciare și parlamentele naționale. Comisia invită Parlamentul European, Consiliul și statele membre să se implice pe deplin în acest proces.

Prevenirea problemelor legate de statul de drept

Pentru a preveni apariția unor probleme legate de statul de drept, Comisia a decis să instituie un ciclu de evaluare a statului de drept, care să includă un raport anual privind statul de drept vizând toate statele membre ale UE. Acest sistem suplimentar va contribui la depistarea timpurie a problemelor emergente legate de statul de drept, indiferent de locul în care apar. Comisia va aprofunda monitorizarea evoluțiilor legate de statul de drept și va invita toate statele membre să se implice într-un schimb reciproc de informații și într-un dialog, inclusiv prin intermediul unei rețele de puncte naționale de contact. Parlamentul European și Consiliul ar trebui să organizeze o dezbatere specifică privind raportul anual al Comisiei.

Oferirea unui răspuns eficient în cazul încălcărilor statului de drept

Pentru a oferi un răspuns comun eficace în cazul încălcărilor statului de drept, Comisia va continua să își utilizeze pe deplin competențele în materie de asigurare a respectării legii, în cazul în care măsurile de depistare timpurie și de prevenire nu vor fi eficace.

Comisia va adopta o abordare strategică a acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, sesizând Curtea de Justiție a Uniunii Europene, după caz. Având în vedere gradul de urgență a unor astfel de cazuri, Comisia va solicita măsuri provizorii și proceduri accelerate atunci când va fi necesar.

De asemenea, Comisia va sprijini în mod constructiv statele membre în ceea ce privește detensionarea situației în cazul problemelor legate de statul de drept și soluționarea acestora pentru ca situația să fie restabilită într-un mod durabil.

În plus, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să reflecteze asupra unei abordări colective în ceea ce privește gestionarea cazurilor inițiate în temeiul articolului 7 din TUE prin intermediul unor norme procedurale clare.

Context

În comunicarea sa din 3 aprilie 2019, Comisia a prezentat o imagine de ansamblu a setului de instrumente existente privind statul de drept și a lansat o consultare cu privire la reformele necesare. Au fost primite peste 60 de contribuții scrise și au avut loc dezbateri și discuții în cadrul instituțiilor UE, precum și cu statele membre, organizațiile internaționale, rețelele judiciare, societatea civilă și mediul academic. Comunicarea din data de 17 iulie 2019 ia în considerare aceste dezbateri.

Uniunea Europeană are la bază un set de valori comune, printre care se numără drepturile fundamentale, democrația și statul de drept. Acestea reprezintă piatra de temelie a societăților noastre și a identității noastre comune.

Democrația nu poate exista fără instanțe de judecată independente, care să garanteze protecția drepturilor fundamentale și a libertăților civile, nici fără o societate civilă activă și fără mijloace de comunicare în masă independente care să asigure pluralismul.

Statul de drept are un impact direct asupra vieții fiecărui cetățean: acesta reprezintă o condiție prealabilă pentru asigurarea egalității de tratament în fața legii și apărarea drepturilor individuale, pentru prevenirea abuzului de putere de către autoritățile publice și pentru tragerea la răspundere a factorilor de decizie. Prin statul de drept se înțelege măsura în care cei care elaborează legile pot fi trași la răspundere, cât de echitabil sunt aplicate legile și cât de eficace funcționează acestea. Acest concept include, de asemenea, aspecte instituționale, cum ar fi existența instanțelor de judecată independente și imparțiale, precum și separarea puterilor în stat.

 

Comunicarea din 17 iulie privind statul de drept poate fi consultată la adresa de intenet:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-framework_ro

Rezultatele sondajului Eurobarometru privind statul de drept pot fi consultate la adresa de intenet:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235

Pin It on Pinterest

Share This