Cei cinci președinți, și anume Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, Donald Tusk, președintele reuniunii la nivel înalt a zonei euro, Jeroen Dijsselbloem, președintele Eurogrupului, Mario Draghi, președintele Băncii Centrale Europene și Martin Schulz, președintele Parlamentului European, au propus în urmă cu 4 luni (22 iunie 2015) planuri ambițioase menite să aprofundeze uniunea economică și monetară (UEM), planificată să se finalizeze cel mai târziu în 2025.

„Raportul celor cinci președinți” este urmat de măsuri concrete, adoptate săptămâna trecută de Comisia Europeană. Pachetul de măsuri adoptat se referă la o reprezentare mai unificată a zonei euro în cadrul instituțiilor financiare internaționale, în special FMI, instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate și a unui consiliu fiscal european cu rol consultativ. Acesta precizează, de asemenea, măsurile necesare în vederea finalizării Uniunii bancare, în special prin intermediul unui sistem european de garantare a depozitelor, precum și măsurile menite să reducă în continuare riscurile în sistemul bancar.

Mai precis, pachetul de măsuri adoptat săptămâna trecută include:

1) Reprezentarea externă a zonei euro
În timp ce dolarul american are un reprezentant unic și puternic în cadrul forurilor economice și financiare internaționale, statele membre din zona euro nu pot să se exprime la unison. Prin urmare, Comisia propune să se treacă la o reprezentare unificată pentru zona euro în cadrul Fondului Monetar Internațional, președintele Eurogrupului devenind reprezentantul zonei euro.

2) Pași în direcția unei Uniuni financiare
Un sistem comun de garantare a depozitelor rămâne elementul-lipsă al Uniunii bancare. Acest sistem le va permite cetățenilor să aibă certitudini cu privire la siguranța depozitelor lor, indiferent de situarea lor geografică. Comisia va propune un sistem bazat pe reasigurare, care va permite menținerea sistemelor naționale ale statelor membre. Pachetul va fi completat printr-o propunere legislativă care va fi prezentată mai târziu în cursul acestui an.

3) Un semestru european reînnoit
În viitor, vor avea loc mai întâi dezbateri și vor fi formulate recomandări pentru zona euro în ansamblul său, înaintea discuțiilor specifice fiecărei țări, pentru a garanta o abordare coerentă a provocărilor comune.
În plus, se va acorda o mare importanță ocupării forței de muncă și aspectelor sociale în cadrul semestrului european și al procesului de aprofundare a UEM. În acest context, partenerii sociali ar trebui să joace un rol fundamental.

4) Îmbunătățirea instrumentelor în materie de guvernanță economică
Comisia propune instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate, precum și a unui consiliu fiscal european cu rol consultativ.

Consiliile naționale în materie de competitivitate
Comisia recomandă Consiliului să invite statele membre să instituie consilii naționale în materie de competitivitate responsabile de monitorizarea performanței și de politicile din domeniul competitivității. Configurația consiliilor ar trebui să respecte un set de criterii minime, care iau în considerare diversitatea statelor membre și respectă pe deplin rolul partenerilor sociali.

Consiliul fiscal european
Comisia instituie un consiliu fiscal european independent cu rol consultativ pentru i) a evalua punerea în aplicare a cadrului fiscal al UE, ii) a oferi consultanță cu privire la orientarea fiscală adecvată pentru zona euro în ansamblu, iii) a coopera cu consiliile fiscale naționale din statele membre și iv) a oferi consultanță ad-hoc la cererea președintelui. Consiliul va fi un organism independent din punct de vedere funcțional, format din cinci experți, sub auspiciile Comisiei.

 

Următoarele etape


„Raportul celor cinci președinți” a stabilit trei etape diferite pentru finalizarea UEM. Pachetul adoptat astăzi se referă la etapa 1 și la pregătirile pentru etapa 2:
– Etapa 1 sau „aprofundarea prin practică” (1 iulie 2015 – 30 iunie 2017) va urmări utilizarea instrumentelor existente și a tratatelor în vigoare pentru a stimula competitivitatea și convergența structurală, pentru a realiza politici bugetare responsabile la nivel național și la nivelul zonei euro, pentru a finaliza Uniunea financiară și pentru a consolida răspunderea democratică.
– În Etapa 2 sau „finalizarea UEM” vor fi lansate acțiuni mai ambițioase pentru a spori caracterul obligatoriu al procesului de convergență, de exemplu, printr-un set de criterii de referință privind convergența, stabilite de comun acord, care ar fi de natură juridică, precum și pentru a institui o trezorerie a zonei euro.
– În Etapa finală (cel mai târziu până în 2025), o UEM profundă și veritabilă ar oferi stabilitate și prosperitate pentru toți cetățenii statelor membre ale UE care au adoptat moneda unică, pe de o parte, și un mediu atractiv pentru aderarea altor state membre ale UE, dacă sunt pregătite să facă acest lucru, pe de altă parte.

Comisia va prezenta o carte albă în primăvara anului 2017, care va evidenția următorii pași necesari, inclusiv măsurile juridice, în vederea finalizării UEM în etapa 2. Pentru a pregăti acest document și a stimula o dezbatere amplă, Comisia va facilita discuții și dezbateri publice în întreaga UE.

Realizarea unei Uniuni economice și monetare mai profunde și mai echitabile este una dintre cele 10 priorități ale președintelui Juncker enunțate în Orientările sale politice. Acestea sunt disponibile la adresa de internet: http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf .

„Raportul celor cinci președinți”, prezentat la 22 iunie 2015, constituie baza pentru atingerea acestui obiectiv în următorii zece ani. Acesta poate fi consultat la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_ro.pdf 

 

Pachetul legislativ cuprinde:

• Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind pașii necesari pentru finalizarea Uniunii economice și monetare
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/communication-emu-steps_en.pdf 

• Decizia Comisiei de instituire a unui Consiliu fiscal european independent cu rol consultativ
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/decision-efb_en.pdf 

• Recomandare de recomandare a Consiliului privind instituirea unor consilii naționale în materie de competitivitate în cadrul zonei euro
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/recommendation-ncbs_en.pdf 

• Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană privind o foaie de parcurs pentru trecerea la o reprezentare externă mai coerentă a zonei euro în cadrul forurilor internaționale
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/communication-external-representation-roadmap_en.pdf 

• Propunere de decizie a Consiliului privind stabilirea unor măsuri în vederea instituirii unei reprezentări unificate a zonei euro în cadrul Fondului Monetar Internațional
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/proposal-external-representation_en.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This