Comisia Europeană a decis astăzi să înregistreze patru noi inițiative cetățenești europene intitulate: „EU Live Bus Stop Info” („Informații în timp real privind programul autobuzelor în UE”), „Trust and Freedom” („Încredere și libertate”), „I’m Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship” („Devin european: o ICE pentru conectarea cetățeniei naționale și a cetățeniei europene”) și „Creation of a European Environment Authority” („Crearea unei Autorități Europene de Mediu”).

Organizatorii inițiativei „EU Live Bus Stop Info” („Informații în timp real privind programul autobuzelor în UE”) solicită integrarea codurilor QR în stațiile de autobuz din statele membre ale UE, pentru a le permite pasagerilor să aibă acces la informații în timp real cu privire la orare, rute, întârzieri și actualizări. Inițiativa urmărește să contribuie la crearea unor orașe mai verzi prin încurajarea călătoriilor cu autobuzul, reducerea congestionării traficului și a emisiilor.

Inițiativa „Trust and Freedom” („Încredere și libertate”) solicită măsuri privind consimțământul în cunoștință de cauză, demnitatea umană, libertatea și autonomia corporală. În special, inițiativa se referă la dreptul de a lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la opțiunile în materie de asistență medicală și tratament, la consimțământul liber și la îmbunătățirea accesului la informații. Organizatorii inițiativei solicită, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a transparenței și a accesului la informații în cadrul proceselor decizionale ale UE.

 „I’m Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship” („Devin european: o ICE pentru conectarea cetățeniei naționale și a cetățeniei europene”) își propune să introducă dreptul la educație în ceea ce privește cetățenia europeană, drepturile omului, democrația și statul de drept și să susțină acest lucru printr-o cerință de educație civică europeană în legislația UE privind libera circulație, un statut privind cetățenia europeană și un centru de excelență pentru schimbul de bune practici și formarea cadrelor didactice.

Organizatorii inițiativei „Creation of a European Environment Authority” („Crearea unei Autorități Europene de Mediu”) solicită înființarea unei Autorități Europene de Mediu, fie ca succesoare a Agenție Europene de Mediu, fie ca autoritate nouă. Această autoritate ar avea competența de a emite decizii administrative cu caracter obligatoriu, a monitoriza activitățile care au un impact asupra mediului și de a emite sancțiuni pentru poluarea mediului.

Decizia de înregistrare a unei inițiative se bazează pe o analiză juridică a admisibilității acesteia în temeiul Regulamentului privind ICE. Aceasta nu aduce atingere colectării de semnături de către organizatori sau eventualelor concluzii juridice și politice ale Comisiei cu privire la aceste inițiative și nici acțiunilor pe care le-ar întreprinde, după caz, dacă oricare dintre aceste inițiative obține sprijinul necesar din partea a un milion de cetățeni europeni.

Întrucât toate cele patru inițiative cetățenești europene îndeplinesc condițiile formale stabilite în legislația relevantă, Comisia consideră că acestea sunt admisibile din punct de vedere juridic. Comisia nu a analizat în acest stadiu fondul propunerilor.

Informații suplimentare

„EU Live Bus Stop Info” („Informații în timp real privind programul autobuzelor în UE”)

„Trust and Freedom” („Încredere și libertate”)

„I’m Going European: An ECI to Connect your National and European Citizenship” („Devin european: o ICE pentru conectarea cetățeniei naționale și a cetățeniei europene”)

„Creation of a European Environment Authority” („Crearea unei Autorități Europene de Mediu”)[PE(1]

Statistici ICE

ICE pentru care se strâng în prezent semnături

Forumul inițiativei cetățenești europene

Campania #EUTakeTheInitiative

Pin It on Pinterest

Share This