CLIMAAX, proiectul finanțat de Horizon Europe, lansează primul său apel deschis pentru regiuni și comunități din Europa. Scopul acestui apel este de a selecta regiuni și comunități care vor implementa cadrul metodologic CLIMAAX și setul de instrumente pentru evaluările multi-risc la nivel regional și local.

CLIMAAX este un proiect pe o durată de 4 ani care își propune să ofere sprijin financiar și practic pentru îmbunătățirea planurilor de gestionare a riscurilor climatice și de urgență la nivel regional. Consorțiul proiectului este format din experți în evaluarea riscurilor climatice și în intervenții de urgență, autorități regionale responsabile de gestionarea riscurilor, agenții regionale și naționale pentru protecția civilă și întreprinderi mici și mijlocii.

CLIMAAX va ajuta autoritățile locale și regionale și comunitățile să obțină o înțelegere mai profundă a riscurilor climatice la care sunt expuse și să le împuternicească să acționeze, asistând comunitățile în evaluarea experienței lor anterioare și a progresului în evaluarea riscurilor legate de schimbările climatice.

Apelul deschis pentru beneficiarii CLIMAAX vizează instituții publice (inclusiv autorități regionale, municipii și agenții publice) cu mandat de a dezvolta evaluări ale riscurilor legate de climă și planuri de gestionare a riscurilor într-o anumită regiune sau comunitate, precum și entități juridice non-profit care reprezintă o comunitate locală/regională de oameni cu legături sociale, valori comune sau interese, implicați în acțiuni comune pentru dezvoltarea activităților în zone vulnerabile la impacturile schimbărilor climatice și provocările adaptării la schimbările climatice.

Propunerile trebuie să vizeze generarea unei evaluări multi-risc la nivel regional/local, inclusiv activități pentru finalizarea acestor trei faze:

Faza 1: Aplicarea cadru comun metodologic CLIMAAX pentru evaluarea multi-risc legată de schimbările climatice aplicabilă la nivel regional/local în Europa folosind setul de instrumente pus la dispoziție de proiect.

Faza 2: Perfecționarea și îmbunătățirea evaluării multi-risc efectuate în Faza 1 folosind date locale de rezoluție și detalii mai ridicate decât datele (la scara europeană) disponibile pentru abordarea comună. În această a doua fază, partenerii CLIMAAX vor oferi îndrumări beneficiarilor în realizarea analizei de înaltă rezoluție și a evaluării multi-risc la nivel regional/local.

Faza 3: Explorarea opțiunilor potențiale de adaptare și a acțiunilor relevante la scara locală pentru a aborda riscurile și vulnerabilitățile identificate din analiza multi-risc efectuată în Fazele 1 și 2, inclusiv îmbunătățirea planurilor actuale de gestionare a riscurilor regionale/locale și a strategiilor de adaptare.

Beneficiarii apelului deschis CLIMAAX vor primi:

Finanțare de până la 300.000 EURO pe proiect. Acces și suport pentru utilizarea setului de instrumente de evaluare multi-risc.

Acest suport va include:

  • Îndrumare metodologică cu privire la instrumentele și la detaliile tehnice ale metodologiilor de evaluare multi-risc,
  • Sfaturi și suport tehnice prin intermediul biroului de asistență CLIMAAX.

Acces la evenimentele de comunicare și implicare organizate de CLIMAAX.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Ghidul pentru Solicitanți CLIMAAX sau să trimiteți întrebările dvs. la helpdesk.climaax@fundingbox.com.

Pentru detalii suplimentare și pentru a aplica, vizitați https://climaax-call4regions.fundingbox.com/.

Pin It on Pinterest

Share This