Aproximativ 800 de grupuri de experți consiliază în prezent Comisia în toate domeniile de politică. Cadrul instituțional orizontal pentru grupurile de experți a fost introdus în 2005. Membrii grupurilor de experți pot fi numiți cu titlu personal sau pot reprezenta statele membre, țări terțe, organisme ale UE și internaționale, întreprinderi, sindicate, societatea civilă, mediul academic sau alte interese. Registrul grupurilor de experți poate fi consultat la adresa de internet: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

Ce rol au grupurile de experți?
Se recurge la grupurile de experți pentru elaborarea de noi acte legislative sau de acte delegate ori de punere în aplicare, pentru punerea în aplicare a dispozițiilor existente sau, pe un plan mai general, pentru elaborarea de orientări strategice privind politicile.

Aceste grupuri nu iau decizii, rolul lor fiind pur consultativ, dar pot formula avize sau recomandări și transmit Comisiei rapoarte. Comisia și funcționarii săi își păstrează în întregime independența în ceea ce privește luarea în considerare a cunoștințelor de specialitate și a opiniilor colectate de la aceste grupuri de experți. Deciziile Comisiei sunt luate întotdeauna în interesul general al Uniunii Europene.

Cum sunt selectați experții care consiliază Comisia Europeană?
Comisia a adoptat în luna mai 2016 noi norme privind modul de selecție a grupurilor consultative de experți, care asigură competențele externe ce contribuie la procesul de elaborare a politicilor. Scopul acestor norme este creșterea transparenței, evitarea conflictelor de interese și asigurarea unei reprezentări echilibrate a intereselor. Aceste norme sunt obligatorii pentru toate serviciile Comisiei.

Normele adoptate prevăd obligația serviciilor Comisiei de a selecta prin cereri publice de candidaturi toți membrii grupurilor de experți, cu excepția celor care reprezintă state membre, țări terțe și organisme ale UE sau internaționale. Aceste cereri trebuie publicate în Registrul grupurilor de experți și trebuie să precizeze clar criteriile de selecție și să includă competențele solicitate și grupurile de interese vizate.

Normele solicită în mod explicit serviciilor Comisiei să pună la dispoziție documente relevante, inclusiv ordinea de zi, procesele-verbale complete și observațiile formulate de experți. Dacă poziția unui grup de experți este adoptată prin vot, opiniile minoritare exprimate de experți pot fi, de asemenea, făcute publice, la cererea acestora.

Registrul grupurilor de experți revizuit este disponibil online începând din luna mai 2016. Astfel sunt satisfăcute cerințele de transparență și se asigură sinergia cu Registrul de transparență. Experții care candidează pentru a reprezenta interese sau organizații specifice sunt selectați ca membri ai grupurilor de experți numai dacă sunt înregistrați în Registrul de transparență. Până la sfârșitul anului 2016, această condiție se va aplica retroactiv tuturor membrilor actuali ai grupurilor de experți.

Colaborarea cu grupurile de experți este una din numeroasele modalități prin care Comisia colectează din exterior opinii și cunoștințe de specialitate, pe care se sprijină în activitatea sa. Consultările publice, consultările specifice cu părțile interesate, audierile publice, conferințele și studiile se numără printre celelalte instrumente valoroase, care completează dialogul interinstituțional cu Parlamentul European și cu Consiliul.

Pentru informații suplimentare vă invităm să consultați Decizia Comisiei privind modul de selecție a grupurilor consultative de experți:
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_COMMISSION_DECISION_EN.pdf  
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/PDF/C_2016_3301_F1_ANNEX_EN.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This