În 28 iunie comisarii Corina Crețu și Günther Oettinger au propus Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor Uniunii Europene. Acesta a fost cel de-al cincilea dintr-o serie de documente care înglobează perspectivele și provocările unui viitor cu 27 de state membre. 

Aceste teme de gândire se desprind din Cartea Albă, pe care Comisia Europeană a lansat-o, pe 1 martie, în perspectiva alegerilor europarlamentare din 2019. Președintele Jean-Claude Juncker a lansat astfel cinci scenarii privind viitorul european, iar alegerea căii care va trebui urmată se va face ținând cont de aceste cinci dimensiuni cu impact asupra cetățenilor UE.

Cinci teme de gândire pentru Uniunea Europeană

Cinci documente de reflecție au fost lansate între 26 aprilie – 28 iunie 2017:
Document de reflecție – Dimensiunea socială a Europei
Document de reflecție – Valorificarea oportunităților oferite de globalizare
Document de reflecție – Căi pentru profundarea Uniunii economice și monetare
Document de reflecție – Viitorul apărării europene
Document de reflecție – Viitorul finanțelor UE

Aceste documente de reflecţie şi dezbaterea mai largă ne permit să privim spre viitor împreună. Ne arată de unde venim, unde ne aflăm în prezent şi în ce direcţie am putea să ne îndreptăm în fiecare din domeniile de reflecţie enumerate. Subliniază atât diferenţele dintre ţări şi regiuni, cât şi provocările comune. Pune în discuţie rolul pe care ar trebui să îl aibă UE şi modul în care UE poate colabora mai bine cu statele membre, cu partenerii sociali şi cu societatea civilă în general. Ideile prezentate de aceste documente nu sunt nici prescriptive, nici restrictive, ci au menirea de a iniţia un proces de reflecţie, care să fie urmat de acţiuni.
Ce va urma:
• Septembrie: Discursul anual privind starea Uniunii
• 19-20 octombrie 2017 : Consiliul European
• 14-15 decembrie 2017 : Consiliul European/Reuniunea UE-27
• Iunie 2019: Alegeri pentru Parlamentul European

Cinci scenarii privind viitorul Uniunii Europene

Cartea Albă privind viitorul Europei a fost lansată în dezbatere de Comisia Europeană la summitul de la Roma, din 25 martie 2017, dedicat aniversării a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma. Liderii UE au discutat atunci despre realizările Uniunii și mai ales despre viitorul UE-27. Sunt analizați factorii care vor influența evoluția Europei până în 2025, de la impactul noilor tehnologii asupra societății și asupra ocupării forței de muncă, până la îndoielile apărute cu privire la globalizare, la amenințările la adresa securității și la ascensiunea populismului. Cartea Albă a lansat în discuţie 5 scenarii.

Continuăm pe același drum:
• UE-27 se axează pe realizarea agendei sale de reforme pozitive
Accent exclusiv pe piața unică:
• UE-27 se reaxează treptat pe piața unică
Cei care doresc mai mult realizează mai mult:
• UE-27 permite cooperarea mea strânsă între statele membre care doresc să realizeze mai mult în anumite domenii
Mai puțin, dar mai eficient:
• UE-27 se axează pe obținerea de rezultate mai multe și mai rapide în anumite domenii de politică, acționând mai puțin în celelalte
Mult mai mult, împreună:
• statele membre decid să realizeze mai mult, colaborând în toate domeniile de acțiune
Ideile prezentate în Cartea Albă nu sunt nici prescriptive, nici restrictive, ci au menirea de a iniţia un proces de reflecţie, care să fie urmat de acţiuni.
Cartea Albă privind viitorul Europei este disponibilă la adresa de internet:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/cartea_alba_privind_viitorul_europei_ro.pdf 

Pin It on Pinterest

Share This