Având în vedere riscul ca Regatul Unit să părăsească UE la data de 30 martie a acestui an fără niciun fel de acord, Comisia Europeană a lansat o campanie de informare privind pregătirea întreprinderilor din UE în domeniul vamal și al impozitării indirecte, cum ar fi TVA-ul pentru acest scenariu.

Campania face parte din eforturile Comisiei Europene de pregătire a ieșirii fără acord a Regatului Unit din Uniunea Europeană, în conformitate cu concluziile Consiliului European (articolul 50) din decembrie 2018, care îndeamnă la intensificarea pregătirii pentru toate scenariile.

Accentul se pune în principal pe IMM-uri. Pentru a asigura menținerea schimburilor comerciale cu Regatul Unit, aceste întreprinderi ar trebui să evalueze dacă dețin capacitățile tehnice și umane necesare aplicării procedurilor și normelor vamale, să aibă în vedere obținerea de autorizații și înregistrări vamale pentru a-și facilita activitatea comercială dacă Regatul Unit se află în lanțul lor de aprovizionare, dar și să ia legătura cu autoritatea vamală națională pentru a vedea ce măsuri de pregătire pot fi luate.

În acest sens, au fost puse la dispoziția firmelor o serie de materiale, inclusiv o listă de verificare simplă în 5 puncte care oferă o imagine de ansamblu a etapelor care trebuie parcurse. Materialele sunt disponibile în toate limbile Uniunii Europene.

Lista de verificare pentru întreprinderile care doresc să continue sau să înceapă schimburi comerciale cu Regatul Unit după data de 30 martie este disponibilă la link-ul:

https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/brexit_checklist_for_traders_ro.pdf

Ghidul vamal pentru comercianți – Cum să fiți pregătiți pentru Brexit, poate fi accesat la următorul link:   https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_ro.pdf

Context

Indiferent de scenariul avut în vedere, alegerea Regatului Unit de a părăsi Uniunea Europeană va cauza perturbări semnificative. Părțile interesate și autoritățile de la nivel național și de la nivelul UE trebuie să se pregătească pentru două scenarii principale posibile:

Dacă acordul de retragere este ratificat înainte de 30 martie 2019, dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit la 1 ianuarie 2021, adică după o perioadă de tranziție de 21 de luni. Acordul de retragere include posibilitatea unei prelungiri unice a perioadei de tranziție cu până la un an sau doi ani.

Dacă acordul de retragere nu este ratificat înainte de 30 martie 2019, nu va exista o perioadă de tranziție, iar dreptul UE va înceta să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit începând cu această dată. Acesta este scenariul „fără acord”.

Pin It on Pinterest

Share This