iconccp

Vă propunem o serie de instrumente pentru autoevaluare şi autocunoaştere care să vă sprijine în identificarea ocupaţiei potrivite, pornind de la interesele, abilităţile şi valorile fiecăruia. CCPonline/intranet este o platformă profesională, multiuser, destinată consilierii și orientării școlare și profesionale a elevilor.

Elevul are posibilitatea de a-și compara profilul vocațional cu oricare dintre ocupații și de a analiza comparativ două profile ocupaționale pentru a-l ajuta în luarea deciziei.

CCP include 54 de alternative educaționale (vezi exemplu) – descrieri detaliate a profilelor/specializărilor din învățământul preuniversitar, respectiv a ramurilor de știință din învățământul universitar. Pe baza analizei acestora și a comparării lor cu profilul vocațional, elevul își poate alcătui traseul educațional compatibil cu aptitudinile și interesele sale, pentru a crește șansele reușitei și satisfacției școlare. Nu în ultimul rând, elevul poate parcurge materiale utile pentru carieră, care îl îndrumă în planificarea carierei, promovare personală etc. (vezi exemplu de fișe).

Psihologii, profesorii-consilieri și părinții au acces la:

 • oferta școlară și profesională din România;
 • 1150 de profile ocupaționale;
 • fișe de lucru destinate activităților de consiliere și orientare. Aceste activități pot fi utilizate la clasă sau pot fi recomandate elevilor pentru a le realiza independent;
 • portofoliile elevilor, prin intermediul conturilor proprii. Astfel, pot urmări progresul
 • elevilor pe platformă și pot interveni cu activitățile de orientare potrivite pentru fiecare.

Elevii pot utiliza platforma CCP în următoarele scopuri:

 • Auto-cunoaștere (pot fi evaluate dimensiunile relevante pentru orientarea școlară și profesională);
 • Explorarea lumii ocupaționale (1150 de profile ocupaționale);
 • Explorarea opțiunilor școlare (54 de descripții psihoeducaționale);
 • Identificarea ocupațiilor și/sau a traseelor educaționale potrivite;
 • Luarea deciziilor și planificarea carierei.
 • Psihologii, profesorii-consilieri și părinții pot utiliza platforma pentru:
 • Asistarea elevilor pe tot parcursul procesului de orientare școlară și profesională;
 • Accesarea activităților de consiliere și orientare care pot fi: realizate la clasă (activități sub forma unor planuri de lecție), realizate independent de către elevi sau realizate de elevi împreună cu părinții;
 • Vizualizarea progresului realizat de către elevi și ghidarea acestora în procesul de orientare școlară și/sau profesională.

Un raport de auto-evaluare a aptitudinilor cognitive și noncognitive, intereselor și valorilor elevului, sub forma unui profil vocațional (vezi model);

 • Liste cu ocupațiile potrivite selectate оn funcție de: interesele, abilitățile, valorile elevului sau de profilul vocațional (vezi model);
 • Potrivirea cu oricare ocupație (vezi model)
 • Un raport de potrivire cu opțiunile școlare (vezi model).

Chestionarele de auto-evaluare se completează în aproximativ 20-30 de minute.

Platforma CCP:

 1. Eficientizează procesul de consiliere în carieră, prin faptul că оl оndrumă pe elev să realizeze pe cont propriu activitățile de auto-evaluare și de explorare a ocupațiilor și opțiunilor școlare.
 2. Pune la dispoziția tuturor utilizatorilor informații privind caracteristicile ocupațiilor de pe piața muncii din România, prin cele 1150 de profile ocupaționale care descriu: sarcinile de muncă, contextul muncii, nivelul de educație și calificare, cunoștințele și deprinderile necesare, aptitudinile, perspectiva pe piața muncii etc.
 3. Include 54 de alternative educaționale (descrieri ale specializărilor din învățământul preuniversitar – liceu, școală posticeală școală de maiștri și școală profesională – și ale ramurilor de știință din învățământul superior).
 4. Include o bază de date a unităților din învățământul preuniversitar, cu filtre care permit o căutare exactă a oricărei unități, оn funcție de profil, specializare, județ, localitate, limba de predare.
 5. Include o bază de date a unităților de învățământ superior, cu filtre care permit o căutare exactă a oricărei unități, оn funcție de profil/specializare, județ, tipul de furnizor, limba de predare.
 6. Pune la dispoziția psihologilor, profesorilor-consilieri și părinților planuri de orientare școlară și profesională a elevilor, disponibile оn format text și video.
 7. Permite accesul psihologilor, profesorilor-consilieri și părinților la toate activitățile realizate în platformă de către elevi.
 8. Permite desfășurarea activităților de orientare și consiliere cu un număr ridicat de elevi concomitent.

CCPonline

Tarif/cont de elev: 50 lei  

Psihologii, profesorii și părinții dispun de conturi gratuite pe platforma CCPonline.
Se achită doar contravaloarea numărului de conturi de elev/copii cu care se оnregistrează, respectiv: 50 lei.

CCPintranet

Tarife achiziție platformă:
Persoană fizică 4800 lei (TVA inclus)
Persoană juridică și instituții 7200 lei (TVA inclus)

Conținut pachet CCPintranet:
• Stick USB pentru instalare; Manual de utilizare;
• Două cărți de specialitate care tratează domeniul consilierii în carieră.

Pin It on Pinterest

Share This