În 12 și 13 mai 2015 s-au publicat procedurile de implementare pentru șapte programe gestionate de Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism ce funcționează în cadru Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului:

• Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START
• Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
• Programul naţional multianual pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului
• Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri
• Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri
• Programul de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
• Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager

Puteți să consultați procedurile menționate și anexele lor la adresa de internet:
http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-12mai2015/

Pentru detalii punctuale privind aceste proceduri puteți adresa întrebări la Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism, la tel. 021 335 26 32.

 Mai jos aveți o scurtă descriere pentru două dintre programele menționate.

Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Programul urmăreşte întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă și dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015 este de 30.000.000 lei.

Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul programului sunt întreprinderile mici şi mijlocii și societăţile cooperative, care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, activităţi prevăzute în anexa nr. 1 la procedură.

Prin program, beneficiarii eligibili primesc maxim valorile specificate în anexa nr. 2 la procedură. Valoarea maximă a sprijinului nu poate depăşi suma de 135.000 lei pentru fiecare beneficiar. Contribuţie proprie este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare START

Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015 este de 20.000.000 lei.

Beneficiarii sunt societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri și codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul programului ( anexa nr. 13) şi autorizat a fi desfășurat la momentul decontului.

Prin program, beneficiarii eligibili primesc maxim 120.000 lei/beneficiar. Contribuţie proprie este de minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

 

Pin It on Pinterest

Share This