Căutați sprijin în implementarea investițiilor finanțate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC), în special pentru Obiectivul Politic 2 al Politicii de Coeziune „o tranziție mai ecologică, cu emisii reduse de carbon către o economie cu zero carbon” perioada 2021-2027?

Scopul C4T este de a oferi suport tehnic personalizat autorităților publice implicate în implementarea FEDR și FC, precum și de a oferi un forum pentru colaborarea și discuțiile autorităților publice cu părțile interesate relevante în implementarea politicii de coeziune în UE.

Aplicați aici pentru a deveni membru al unuia dintre cele trei grupuri de lucru pentru energie, climă și mediu care va reuni autoritățile publice care implementează fonduri ale politicii de coeziune cu părțile interesate pentru a discuta probleme specifice și provocări legate de utilizarea acestor fonduri pentru realizarea Pactului ecologic european, inclusiv întâlniri care prezintă bunele practici în statele membre ale UE.

Găsiți aici infografice pentru a afla mai multe despre diferitele tipuri de asistență oferite prin C4T.

Termen limită de aplicare: vineri, 7 aprilie 2023.

Pin It on Pinterest

Share This