Cei care doresc să își lanseze propria afacere au de luat o serie de decizii. Au de optat pentru una din formele legale de organizare juridică, pentru statutul de plătitor sau neplătitor de TVA, de plătitor de impozit de profit sau de impozit pe venit și, în cazul în care nu dețin capitalul necesar de pornire, pot să opteze pentru a accesa finanțări nerambursabile sau finanțări rambursabile. 

Dacă un antreprenor dorește să acceseze fonduri nerambursabile pentru deschiderea unei activități non-agricole în mediul urban, în principiu o societate cu răspundere limitată, are de ales între Programul Start-up Nation și Programul Operațional Capital Uman, linia de finanțare România Start-up Plus, care asigură inclusiv instruire antreprenorială. 

 

Programul Start-up Nation

În anul 2017 Guvernul României a lansat un  program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit Start–up Nation.  Programul a fost instituit prin emiterea Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată prin Legea nr. 112/2017. Programul este implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC).

Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual. Prin intermediul acestui program, 10.000 de persoane pot accesa anual, în perioada 2017-2020, suma de maxim 200.000 lei. Nu este solicitat un aport în numerar sau în natură din partea solicitantului de finanțare. Pot beneficia de sprijin firmele înființate după data de 30 ianuarie 2017, respectiv data intrării în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017. Sunt sprijinite o gamă largă de activități economice, indiferent dacă acestea se derulează în mediul urban sau în mediul rural. Sunt exceptate de la finanțare activitățile agricole și cele care presupun prelucrarea produselor agricole.

Astfel, anual, în perioada 2018-2020, vor fi deschise timp de o lună apeluri de proiecte. Doar în acest interval se pot transmite cererile de finanțare, în mod electronic, prin intermediul site-ului: https://startupnation.aippimm.ro/ .

 

Proiectul StartUP Hub Centru

La începutul anului 2018, au intrat în etapa de implementare 195 de proiecte care își propun să sprijine antreprenorii debutanți din mediul urban. Suma totală solicitată de acestea este de 2.449.305.723 lei. Proiectele sunt finanțate în cadrul Programului Operational Capital Uman, Axa Prioritară 3 „Locuri de munca pentru toți”, Obiectivul specific 3.7, Linia de finanțare România Start-up Plus. 37 de aceste proiecte sunt implementare în Regiunea Centru – județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Proiectul StartUP Hub Centru este unul dintre acestea.

Deși se derulează în perioada ianuarie 2018 – decembrie 2020, înscrierea beneficiarilor în cadrul proiectului StartUP Hub Centru este posibilă doar în 2018.

Proiectul StartUP Hub Centru vizează doar beneficiari care au domiciliul sau reședința în județele Regiunii Centru – Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș sau Sibiu. Prin urmare, nu este implementat la nivel național, ca în cazul Programului Start-up Nation.

O altă diferență față de Programul Start-up Nation este că proiectul se adresează doar mediului urban. Astfel, beneficiarii acestui proiect pot avea domiciliul în mediul urban sau rural, dar viitoarea afacere trebuie să aibă sediul social și punctele de lucru în mediul urban.

O altă diferență este reprezentă de participanții eligibili. Pot participa la proiect atât studenții, cât și angajații sau șomerii, cu condiția să fie absolvenți ai examenului de bacalaureat. Solicitanți eligibili sunt persoanele fizice care nu sunt asociați majoritari într-o firmă. Aceștia își vor înființa o societate comercială doar dacă sunt selectați în cadrul concursului de planuri de afaceri.

În cadrul Programului Start–up Nation, pot beneficia de sprijin doar societățile comerciale înființate după data de 30 ianuarie 2017. Prin urmare, pentru accesarea Programului Start-up Nation este obligatorie existența unei societăți comerciale la momentul depunerii cererii de finanțare.

Prin intermediul Proiectului StartUP Hub Centru, pe lângă finanțare, se asigură accesul la cursuri de dezvoltare antreprenorială. Cursurile sunt organizate pentru minim 300 de persoane, fiind derulate în perioada iunie-octombrie 2018 și durează 40 de ore. Cursul se finalizează cu predarea unei lucrări constând într-un plan de afaceri. Participanții vor primi un certificat de absolvire recunoscut ANC.

În a doua etapă, în cadrul Proiectului “StartUP Hub Centru” se derulează un concurs de planuri de afaceri, organizat în perioada iulie-octombrie 2018. Prin proiect se acordă 36 de granturi în valoare de maxim 177.002 lei, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro. În comparație, în cadrul Programului Start–up Nation beneficiarul poate accesa maxim 200.000 lei. Nu este obligatoriu aportul propriu din partea solicitantului nici în cadrul Proiectului StartUP Hub Centru, nici în cazul Programului Start–up Nation, contribuția solicitantului fiind zero.

Pentru persoanele ale căror planuri de afaceri au fost selectate în vederea acordării finanțării în cadrul Proiectului StartUP Hub Centru, este obligatorie efectuarea unui stagiu de practică organizat în cadrul unei întreprinderi existente, funcționale, a cărei activitate economică face parte din aceeași grupă CAEN cu cea aferentă planului de afaceri selectat. Cei selectați beneficiază totdată de servicii personalizate de consiliere/ consultanță/ mentorat ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri.

În a treia etapă, cei care sunt selectați pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul Proiectului “StartUP Hub Centru” vor înființa un SRL și vor încheia acordul de finanțare pe proiect. Prin intermediul Proiectului “StartUP Hub Centru”, sumele acordate ca finanțare se alocă în proporție de 75% în avans, în comparație cu Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start–up Nation, unde beneficiarul accesează sumele aferente finanțării prin depunerea de cereri de plată sau de rambursare.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis aferent Proiectului “StartUP Hub Centru” va trebui să angajeze, la cel târziu 6 luni de la semnarea contractului de ajutor de minimis, cel puțin două persoane. Spre comparație, în cazul Programului Start-up Nation solicitantul se angajează să creeze minim un loc de muncă. Totuși, pentru acordarea punctajului maxim în cadrul Programului Start-up Nation, este necesară crearea a două locuri de muncă.

Prin ambele programe sunt decontate costurile cu salariile, utilitățile și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, cu echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT, mobilier sau software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare. Prin Proiectul “StartUP Hub Centru” și cele similare lui este posibilă inclusiv decontarea cheltuielilor pentru materii prime și materiale. Doar prin Programul Start–up Nation se pot achiziționa spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ și se pot deconta costurile cu consultanţa pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării.

Este posibilă participarea aceluiași solicitant de finanțare și la proiectul Proiectului “StartUP Hub Centru”, și la Programul Start-up Nation. Conform regulilor aplicabile ajutoarelor de minimis, care sunt valabile pentru ambele, beneficiarii schemelor de finanțare trebuie să se încadreze în plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Prin urmare, beneficiarii Proiectului “StartUP Hub Centru” pot accesa ulterior și Programul Start-up Nation. În acest caz, se va avea în vedere evitarea dublei finanțări.

Tototdată, este posibil ca un participant la cursurile de dezvoltare antreprenorială derulate în cadrul proiectului să depună planul de afaceri realizat în cadrul cursurilor de dezvoltare antreprenorială la concursurile deschise în cadrul Programului Start-up Nation, după ce își va fi înființat în prealabil o societate comercială.

Înscrierea la Proiectul “StartUP Hub Centru” se poate face prin completarea chestionarului inițial disponibil la adresa: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc0IJF5HyN1ODTOGTNt3-KOg_XxIFQUZIN5ftmKfUA3qJCaQ/viewform?c=0&w=1

Informații detaliate despre proiect sunt publicate la adresa: http://www.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=StartHub_Centru

 

Pin It on Pinterest

Share This