Comisia Europeană a aprobat, la începutul lunii mai, amendamentele introduse de România la schema de sprijin în domeniul surselor de energie regenerabilă, bazată pe certificate verzi. Comisia a clarificat faptul că sprijinul acordat sub forma de “certificate verzi” comercializabile implică un ajutor de stat. Ea a apreciat că modificările aduse sistemului, ce limitează criteriile aplicabile în comparație cu sistemul elaborat în 2011, sunt în conformitate cu normele europene în vigoare privind ajutoarele de stat, în special cele care se referă la “Orientările privind ajutoarele de stat în domeniul energiei și mediului” din 2014.

În anul 2011, planul României de a sprijini producţia de energie din surse regenerabile este în conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Acest lucru se datora, în special, faptului că schema crea stimulente clare pentru creșterea utilizării surselor regenerabile de energie, cuprinzând totodată măsuri de salvgardare pentru a limita denaturările aduse liberei concurențe.

Schema a fost concepută pentru a asista România în atingerea, până în 2020, a ţintelor obligatorii privind energia din surse regenerabile, potrivit normelor UE.

Beneficiarii de certificate verzi vor putea intra în această schemă până la data de 31 decembrie 2016.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Pin It on Pinterest

Share This