Acest manual este dezvoltat în contextul Artificial Intelligence (AI) Watch, ca primul efort la nivel european care subliniază orientări acționabile pentru a promova adoptarea unei IA sigure, legale, incluzive și de încredere de către administrațiile din sectorul public din UE. Acest manual își propune să acționeze ca un plan acționabil pe mai multe niveluri și multidimensionale, oferind 16 recomandări grupate în patru domenii de intervenție, însoțite de peste 50 de acțiuni stabilite pentru a promova adoptarea IA centrată pe cetățeni în sectorul public, la diferite niveluri operaționale ca un motor sigur și de încredere pentru atingerea obiectivelor comune în Europa.

Ca parte a AI Watch, o sarcină specifică abordează rolul AI pentru sectorul public și este concepută pentru a oferi orientări acționabile pentru adoptarea AI în sectorul public din UE.

Sectorul public merită o atenție specială în acest sens, deoarece diferă de sectorul privat în mai multe moduri și caracteristici. În primul rând, mandatul sectorului public este protecția și buna gestionare a cetățenilor și a binelui public și este administrat de statul de drept.

Pe baza acestor două principii fundamentale, administrațiile din sectorul public diferă de organizațiile private prin o serie de caracteristici care le susțin valorile, determinându-le obiectivele, instrumentele, rolurile și relațiile cu alți actori.

Prin urmare, este probabil ca condițiile de adoptare și utilizare a tehnologiei IA în sectorul public să nu poată fi modelate doar în jurul celor ale întreprinderilor private și asta în ceea ce privește scopurile, nevoile, operațiunile, instrumentele și procesele.

Scopul acestui manual este de a oferi recomandări factorilor de decizie și părților interesate relevante cu privire la adoptarea și utilizarea rațională a IA în și de către sectorul public din Europa.

Recomandările și acțiunile furnizate în acest manual sunt menite să sprijine managerii, practicienii și inovatorii care privesc viitorul de-a lungul lanțului de furnizare a serviciilor publice și la niveluri de guvernanță europeană, națională și locală.

Aceste recomandări susțin angajamentul comun asumat de Comisia Europeană, statele membre și țările asociate, așa cum este subliniat în Planul coordonat privind evaluarea inteligenței artificiale 2021 („Planul coordonat AI”).

În anexele sale, manualul furnizează o cartografiere a diferitelor Recomandări articulate în Acțiuni și competența acestora la nivel operațional de către diferitele părți interesate care operează în acest domeniu.

Harta recomandărilor în comparație cu părțile interesate este rezumată într-un tabel auto-explicativ articulat în jurul domeniilor de intervenție selectate și a diferitelor niveluri operaționale.

Pentru mai multe detalii intrați aici!

Manualul poate fi consultat la următorul link:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/34251428-dc12-11ec-a534-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-258140019

Pin It on Pinterest

Share This