Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), în calitate de partener al proiectului european DATA4ACTION, a participat pe 14 octombrie a.c. la masa rotundă europeană privind accesibilitatea datelor în domeniul energetic, manifestare organizată la Comitetul Regiunilor, cu ocazia Open DAYS.

La eveniment, au participat reprezentanți ai Comitetului Regiunilor ṣi Comisiei Europene (EASME), ai autorităților locale, agențiilor regionale de energie și furnizorilor de date energetice. Tematica este de actualitate inclusiv în cadrul activităṭii Comitetului Regiunilor, cu atât mai mult cu cât un amendament la avizul privind pachetul Uniunii Energetice a fost votat în ultima sesiune plenară din 12-13 octombrie.

Discuṭiile purtate în timpul mesei rotunde au dovedit interesul deosebit al autorităților locale pentru accesul la baze de date energetice de calitate în vederea realizării Planurilor de Acṭiune pentru Energie Durabilă (PAED). Intalnirea a relevat totodata necesitatea unor discuții concrete cu toți furnizorii de date energetice din regiunile implicate ṣi prioritatea acordata de agențiile regionale/locale de energie furnizării de asistență tehnică semnatarilor Convenției Primarilor în domeniul inventarelor de consum energetic și de emisii echivalente, precum și al întocmirii/implementării PAED-urilor.

Participarea ALEA la un astfel de eveniment nu este întâmplătoare. Alba se poate mândri cu primul Observator Energetic din România (ANERGO), creat în cadrul Agenṭie Locale a Energiei, un instrument de lucru eficace în aplicarea unor strategii eficiente la nivel local, inclusiv în vederea cuantificarii impactului regional privind schimbările climatice sau în identificarea zonelor de responsabilitate și a prioritățile de acțiune. ANERGO este susṭinut de Consiliul Judeṭean ṣi de Agenṭia de Dezvoltare Regională Centru. Până în prezent, au fost încheiate 12 acorduri de colaborare cu autorităṭi locale din judeṭ ṣi 4 cu furnizori de date din aceeaṣi zonă.

ANERGO face parte din ENERGee Watch Network, reṭea europeană implicată în schimb de bune practici, colectare de date ṣi activităṭi la nivel european în domeniul eficacităṭii energetice ṣi al reducerii gazelor cu efecto de seră (GES).

Sursa: http://www.cor.europa.eu/ro/news/regional/Pages/agentia-locala-energiei.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Romania-June-2015

Pin It on Pinterest

Share This