Conform unui sondaj Eurbarometru publicat în aprilie 2017, trei sferturi dintre cetățenii europeni doresc ca UE să facă mai mult în domeniul protecției mediului înconjurător – cu 8 puncte procentuale mai mulți decât anul trecut.  În acest context, e important să cunoaştem care sunt principalele teme în lucru în Parlamentul European în această perioadă care contribuie la protejarea naturii.

 

Schimbările climatice

 În ciuda incertitudinilor, mai ales după decizia lui Donald Trump de a retrage SUA de la Acordul de la Paris, Parlamentul își menține angajamentul de a se asigura că UE își va îndeplini obiectivele ambițioase privind schimbările climatice.

Prin urmare, deputații europeni lucrează la reformarea sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru a stimula inovarea în noile tehnologii durabile, obiectivele naționale de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din transport, construcții, deșeuri, agricultură, măsurile de conservare și consolidare a capacității pădurilor și a solurilor din UE pentru a capta CO2 într-un mod durabil.

De asemenea, în noiembrie 2017, o delegație a Parlamentului va fi prezentă la Bonn, Germania, pentru a participa la conferința COP23. Scopul acesteia este de a asigura progresul în punerea în aplicare a Acordului de la Paris.

 

 Economia circulara

De asemenea, Parlamentul lucrează la așa-numitul pachet al deșeurilor pentru a reduce generarea de deșeuri, pentru a controla gestionarea acestora, pentru a stimula reciclarea și a reduce utilizarea resurselor.

Poluarea aerului și emisiile de la automobile

Poluarea aerului provoacă anual aproximativ 400.000 de decese premature în UE. În 2016, Parlamentul a aprobat limite ambițioase pentru principalii poluanți atmosferici, inclusiv oxizii de azot (NOx), particulele și dioxidul de sulf.

În prezent, deputații europeni  lucrează la noile norme UE de „omologare de tip” pentru a face mai independente testele de mediu și siguranță, cu o supraveghere mai strictă a autoturismelor aflate deja în circulație.

Natură și biodiversitate

În martie 2017, Parlamentul a cerut o mai bună protecție a ecosistemului unic și vulnerabil al Arcticii, ce include interzicerea extracției petrolului și gazelor din zonă. Anul trecut, deputații europeni au adoptat un raport privind un plan de acțiune al UE împotriva traficului de animale sălbatice, subliniind necesitatea unei cooperări globale.

 

Pin It on Pinterest

Share This