Comisia a prezentat recent o serie de recomandări în scopul creării unui sistem securizat care să le permită cetățenilor accesul la dosarele lor electronice de sănătate în toate statele membre. La momentul de față există diferențe semnificative între statele membre UE cu privire la accesul cetățenilor europeni la propriile dosare electronice de sănătate. 

Anumite părți ale dosarelor medicale electronice sunt puse la dispoziție, permițându-se schimbul la nivel transfrontalier. De exemplu, începând cu 21 ianuarie 2019, cetățenii finlandezi pot cumpăra medicamente în Estonia în baza unor prescripții electronice, iar medicii luxemburghezi vor putea avea în curând acces la dosarele pacienților cehi. Estimările arată că până la finalul anului 2021, pe lângă Finlanda, Estonia, Luxemburg și Republica Cehă, 18 țări vor face schimb de dosare ale pacienților și de prescripții electronice.

Recomandările Comisiei propun ca statele membre să extindă această activitate la trei noi rubrici ale dosarului de sănătate, și anume analize de laborator, bilete de ieșire din spital, teste imagistice și rapoarte imagistice. Totodată, inițiativa deschide calea pentru dezvoltarea specificațiilor tehnice care vor fi utilizate pentru a face schimb de dosare de sănătate în fiecare caz în parte.

 

 

Beneficii aduse cetățenilor europeni

Accesul integral la dosarele de sănătate personale la nivelul UE poate oferi importante beneficii cetățenilor europeni. De exemplu, în cazul unui accident care se produce în cursul unei călătorii într-un alt stat membru al UE, medicii vor avea acces imediat la informațiile cu privire la pacient (informații legate de afecțiuni cronice, alergii sau intoleranță la anumite medicamente), putând propune cel mai eficient și oportun tratament.

De asemenea, va crește calitatea serviciilor de îngrijire medicală și asigurarea continuității acestor servicii atunci când cetățenii se deplasează în UE.

Totodată, se va economisi timp și se vor reduce costurile spitalicești, prin transmiterea analizelor de laborator și a radiografiilor recente ale unui pacient, spitalul dintr-un alt stat membru nemaifiind nevoit să repete teste similare, crescând astfel eficiența și a durabilitatea sistemelor de sănătate.

Recomandarea subliniază faptul că trecerea la dosarele electronice de sănătate interoperabile în UE ar trebui corelată cu asigurarea protecției și a securității datelor, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și cu respectarea deplină a cadrului de securitate cibernetică.

Etapele următoare

 

Pentru a dezvolta în continuare acest schimb de informații, se va institui un proces de coordonare comun între Comisie și statele membre. Acest proces va permite reunirea contribuțiilor și a informațiilor de la părțile interesate, ca de exemplu reprezentanții sectorului, profesioniștii din domeniul sănătății și reprezentanții pacienților, atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

Procesul de coordonare comun va garanta că toate părțile relevante participă la procesul de dezvoltare ulterioară a formatului european de schimb al dosarelor electronice de sănătate. Statele membre, în cadrul rețelei de e-sănătate, vor stabili orientări practice pentru punerea în aplicare și monitorizarea progreselor înregistrate.

Recomandarea Comisiei privind un format european de schimb al dosarelor electronice de sănătate poate fi accesată la următorul link: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/recommendation-european-electronic-health-record-exchange-format

Pin It on Pinterest

Share This