Comisia Europeană a lansat cererea de propuneri pentru 2024 în cadrul Erasmus+, programul UE de sprijinire a educației, formării, tineretului și sportului în Europa.

Cu un buget de 4,3 miliarde EUR pentru anul viitor, Erasmus+ va continua să sprijine experiențele transnaționale ale elevilor, studenților din învățământul superior și din învățământul și formarea profesională. Programul oferă, de asemenea, oportunități cursanților adulți, educatorilor și personalului, precum și tinerilor în programe de învățare non-formală.

Pentru a atenua efectul inflației asupra participanților care învață în străinătate și pentru a permite o participare largă, programul va crește nivelul granturilor de mobilitate.

Urmând aceeași abordare ca și pentru apelul 2023, sumele grantului pentru sprijinul individual pentru cei care învață în străinătate vor fi ajustate cu 5,9% pentru majoritatea acțiunilor de mobilitate din apelul 2024. Pe lângă această creștere, o primă ajustare de 12,27% a fost făcută în 2023.

În 2024, programul va oferi stimulente mai puternice pentru călătoriile durabile. Acesta va fi prezentat începând cu 2024 ca opțiune implicită, participanții din zone îndepărtate, insule sau locuri cu rețele feroviare insuficiente primind o compensație adecvată pentru utilizarea acelor moduri de călătorie durabile.

Pentru prima dată, vor fi oferite contribuții de călătorie și pentru mobilitatea în învățământul superior intra-european. Acest lucru va asigura reguli de finanțare mai uniforme în toate sectoarele.

Activitățile de cooperare din cadrul Erasmus+ vor continua să reunească oamenii și organizațiile pentru a lucra la cele patru priorități-cheie generale ale programului: incluziunea, cetățenia activă și participarea democratică, tranzițiile ecologice și digitale.

Acestea pot varia de la sprijinirea proiectelor la scară mică la nivel local până la inițiative transnaționale, cum ar fi Universitățile europene, dedicate alianțelor transnaționale ale universităților, Centrele pentru Excelență Vocațională și Academiile Erasmus+ pentru profesori. Aceste inițiative joacă un rol principal în tranzițiile verzi și digitale ale sistemelor de educație și formare.

Erasmus+ va continua să fie alături de Ucraina, prin proiecte care pot, de exemplu, să încurajeze mobilitatea pentru învățare, să ofere noi competențe persoanelor care fug din țară, să ajute la lupta împotriva dezinformarii sau să promoveze integrarea refugiaților într-un nou sistem educațional.

Erasmus+ își va continua, de asemenea, rolul cheie în promovarea valorilor comune ale UE. Toți beneficiarii programului și activitățile pe care le implementează vor respecta și promova valorile demnității și drepturilor omului, libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept.

În cadrul acestei cereri de proiecte Erasmus+, orice organism public sau privat activ în domeniile educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare fie prin intermediul agențiilor naționale Erasmus+ (în toate statele membre ale UE și țările asociate programului), fie prin intermediul agențiilor europene. Agenția Executivă pentru Educație și Cultură (EACEA).

Bugetul total disponibil pentru Erasmus+ în perioada 2021-2027 se ridică la 26,2 miliarde EUR, completat cu aproximativ 2,2 miliarde EUR din instrumentele externe ale UE.

Programul Erasmus+ a beneficiat peste 14 milioane de persoane din 1987, prin participarea la diverse activități de educație, formare și mobilitate a tinerilor. Programul își extinde continuu acoperirea pentru a implica mai mulți cetățeni.

Pasii urmatori
Comisia a lansat cererea de propuneri în cadrul cererii Erasmus+ pentru 2024, în urma adoptării programului de lucru pentru 2024.

Comisia pregătește evaluarea intermediară a programului în curs (2021-2027) și evaluarea finală a programului predecesor (2014-2020). Acesta va fi înaintat Consiliului, Parlamentului European, Comitetului Regiunilor și Comitetului Economic și Social European.

O consultare publică a fost lansată în toate cele 24 de limbi ale UE pentru a colecta opiniile cetățenilor și organizațiilor despre Erasmus+ și se va desfășura până pe 8 decembrie.

Pentru mai multe detalii apăsați aici !

Pin It on Pinterest

Share This