Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va deschide, în data de 18 august, patru apeluri de proiecte în valoare cumulată de 171,34 milioane euro, în cadrul Programului Educație și Ocupare. Din acestea, două apeluri vor finanța stagii de practică pentru elevi, iar celelalte două – stagii pentru studenți.

Sfarsitul primului paragraf

Apelurile pentru finanțarea stagiilor de practică pentru elevi sunt lansate în contextul în care deficitul de forță de muncă calificată care se înregistrează la nivel național poate fi redus prin creșterea participării și facilitarea accesului la învățământului profesional și tehnic, calificarea personalului didactic și dotarea cu bază materială modernă care să țină pasul cu schimbările tehnologice. În același timp, stagiile dedicate studenților sunt finanțate în contextul în care relevanța formării și corelarea cu piața muncii este scăzută, existând un deficit semnificativ de competențe și abilități cerute pe piața muncii. 

Peste 102 milioane euro pentru stagii de practică pentru elevi

Două apeluri de proiecte vor finanța stagii de practică pentru elevi, având scop creșterea ratei de participare a elevilor înmatriculați în învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, la programele de învățare și de pregătire practică, în vederea facilitării angajării viitorilor absolvenți.

Un apel, cu un buget de aproximativ 92 milioane euro, din care 78,19 milioane euro fonduri europene, se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest, Vest și Centru. Un alt apel, cu un buget de 10,37 milioane euro, va finanța proiecte pentru regiunea București-Ilfov, mai dezvoltată.

Vor putea depune proiecte:

✓ Instituții de învățământ gimnazial, liceal și profesional și postliceal (nivel ISCED 02, 03 și respectiv 04);

✓ Structuri/agenții/organisme relevante, subordonate/coordonate de către Ministerul Educației;

✓ Parteneri de practică publici sau private.

Proiectele finanțate vor avea valori între 201.000 euro și 500.000 euro. 

Ghidul solicitantului „Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi”, care reglementează condițiile de accesare a fondurilor pentru aceste apeluri este publicat AICI. 

Stagii studenți: alocare de aprox. 69 milioane euro

Alte două apeluri vor finanța stagii de practică destinate studenților, în scopul creșterii participării acestora la programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică, internship-uri etc.) și facilitării angajării lor.

Apelul care se adresează regiunilor mai puțin dezvoltate are un buget de de aprox. 62 milioane euro, iar cel dedicat regiunii București-Ilfov are o alocare de aproape 7 milioane euro.

Proiectele vor putea fi depuse de:

✓ Instituții de învăţământ superior publice sau private, acreditate;

✓ Angajatori publici sau private.

Vor fi finanțate proiecte cu valori între 201.000 euro și 1 milion euro.

Ghidul solicitantului „Promovarea dezvoltării programelor de studii terțiare de înaltă calitate, flexibile și corelate cu cerințele pieței muncii – Stagii studenți“, care reglementează condițiile de accesare a fondurilor este disponibil AICI.

În cadrul celor patru apeluri, proiectele vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021 până în data de 27 noiembrie 2023.

Pin It on Pinterest

Share This