România a notificat Comisiei intenția sa de a oferi sprijin public în valoare de până la 750 de milioane RON (aproximativ 150 de milioane EUR), menit să sprijine construirea și/sau modernizarea sistemelor sale de încălzire centralizată, astfel încât acestea să se bazeze exclusiv pe surse regenerabile de energie (SRE).

Măsura de ajutor are ca obiectiv sprijinirea investițiilor în instalațiile de producție a energiei termice cu până la maximum 60 MW echivalent termic, permițând astfel tranziția de la utilizarea combustibililor fosili (cărbune, gaze naturale) pentru producerea de energie termică la utilizarea exclusivă a surselor regenerabile de energie (cum ar fi biogazul, biomasa și energia termică geotermală).

Se preconizează că acest lucru va duce la o scădere globală a emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 48.000 de tone metrice de CO2, precum și de alte substanțe poluante, pe perioada aplicării schemei de ajutor (până în 2023).

Comisia a concluzionat că schema de ajutor este necesară, dat fiind că proiectele care ar beneficia de ajutor nu ar putea fi realizate fără sprijin public, și proporțională, întrucât proiectele vor avea o rată de rentabilitate rezonabilă.

Ulterior, în 11 noiembrie 2020, Ministerul Fondurilor Europene a publicat, un proiect de HG pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală.

Schema de ajutor de stat vizează acordarea de ajutoare în favoarea sistemelor de termoficare centralizată eficiente din punct de vedere energetic.

Beneficiarii schemei sunt unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar nu poate depăși 15.000.000 Euro pentru un proiect de investiții, iar valoarea ajutorului de stat este egală cu cuantumul deficitului de finanțare.

Principalele condițiile de eligibilitate a  proiectelor sunt următoarele:

  • Proiectele sunt implementate pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru;
  • Proiectele propun investiții într-un sistem de încălzire centralizată care respectă criteriile definiției sistemului eficient de termoficare centralizată astfel cum sunt prevăzute la art. 2, alineatele (41) și (42) din Directiva 2012/27/UE;
  • Perioada de implementare a proiectelor se încadrează între data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat și 31.12.2023.
  • Investițiile din cadrul proiectului nu au mai beneficiat de finanțare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geo-topografică, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuție).
  • Proiectul respectă reglementările naționale şi europene privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalității de șanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informației; achizițiile publice; informare şi publicitate; ajutorul de stat precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale și de investiții.

Proiectul de HG poate fi consultat aici:

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/legislatie/proiecte/2016/05.10/HG__privind_aprobarea__Schemei_de__ajutor_de_stat_investitii_in_capacitati_de_producere_energie_din_RES.pdf

 

 

Update:

4 decembrie 2020 – Guvernul României a adoptat în Hotărârea pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală.

Investițiile vor fi finanțate prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, gestionat de Ministerul Fondurilor Europene. Finanțările vor putea fi acordate până la data de 31 decembrie 2021, iar proiectele vor putea fi implementate până la sfârșitul anului decembrie 2023.

Pin It on Pinterest

Share This