ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

16 acțiuni propuse de Comisia Europeană în 2016 pentru crearea pieței unice digitale

În mai 2015, Comisia Europeană a prezentat acțiunile ce vor fi întreprinse de către Comisia Europeană până la sfârșitul anului 2016 pentru crearea unei piețe unice digitale. În momentul de față, din cauza barierelor online cetățenii nu pot beneficia de o serie de bunuri și servicii. Numai 15 % din europeni fac cumpărături online dintr-o altă țară UE. De asemenea, doar 7 % din IMM-uri vând transfrontalier. Piața unică digitală urmărește eliminarea unor anumite reglementări care pot frâna buna desfășurare a lucrurilor și, astfel, trecerea de la 28 de piețe naționale la una singură. Acest lucru ar putea crea sute de mii de noi locuri de muncă și ar putea contribui cu 415 miliarde de euro pe an la economia europeană.

Mai mult...

Piața Unică Digitală - prioritatea cheie a Uniunii Europene pentru anul 2016

 

Care sunt domeniile Pieței Unice Digitale în care se va investi cel mai mult în perioada 2014-2020?

Dezvoltarea Pieței Unice Digitale stimulează competitivitatea și creșterea economică fiind considerată, în prezent, unul din domeniile de progres cele mai promițătoare. Pentru aceasta, în perioada 2014-2020 pentru investiții în dezvoltarea pieței unice digitale vor fi disponibile prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune peste 20 miliarde de euro.

Principalele domenii ale Pieței Unice Digitale în care se va investi în următoarea perioadă, sunt infrastructura și rețelele digitale – banda largă de mare viteză – care vor beneficia de aproximativ o treime din fondurile disponibile, circa 6 miliarde de euro. Investițiile în economia digitală se vor ridica la maxim 10 miliarde de euro și vor viza dezvoltarea de produse și servicii TIC, precum și extinderea pieței e-comerț. Alte 2 miliarde de euro vor fi direcționate către crearea “societății conectate” ce vizează extinderea continuă a  serviciilor online în domenii precum e-guvernare, e-incluziune, e-sănătate și e-justiție.

Aceste investiții reprezintă elemente cheie în cadrul planurilor generale ale Comisiei de a crea o piață unică digitală, care să aibă potențialul de a genera creștere economică de până la 250 miliarde de euro.

Rezultate 2007-2013

În perioada 2007-2013 peste 20.000 de proiecte TIC au beneficiat de sprijin financiar nerambursabil și totodată a fost asigurat accesul la banda largă pentru peste 5 milioane de persoane. Finanțările din fondurile ESI au fost direcționate către zonele rurale deoarece investițiile în infrastructură în banda largă din zonele urbane sunt profitabile și nu necesită susținere publică. Atât Fondul European pentru Dezvoltare Regională  cât și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală pot finanța extinderea benzii largi. Printre cele mai remarcabile exemple de proiecte cu finanțare UE, care contribuie la crearea pieței unice digitale, se numără proiectele RAIN, B4RN și Platforma în domeniul sănătății care a dezvoltat sistemul IANUS.

Prin intermediul Proiectului RAIN, în Lituania, banda largă a fost introdusă pe întregul teritoriu al Lituaniei pentru a asigura accesul rapid și direct la internet în 98% din zonele rurale. Acest proiect a asigurat, printre altele, conectivitatea mai multor instituții publice (524 biblioteci publice) contribuind astfel la sporirea gradului de alfabetizare digitală a segmentelor de populație expuse riscului de excludere. Prin proiectul B4RN, în Lancashire din Anglia, 20 de localități mici și ferme din zonă au fost conectate la internet, iar acum 2000 de persoane au acces la serviciile de internet la viteze de 1 gigabit pe secundă cu 30 de lire sterline pe lună. Un alt exemplu de utilizare al fondurilor ESI în domeniul e-sănătății este exemplul Galiției, prin Platforma de inovare în domeniul sănătății. Prin proiect a fost creat și dezvoltat un sistem de dosare medicale electronice care asigură accesibilitatea informațiilor clinice pentru toate centrele medicale, toate spitalele și toate farmaciile din Galiția (în total 36.000 de lucrători din sistemul de sănătate au fost conectați).  Prin implementarea acestor proiecte se realizează conectarea zonelor rurale la internet, cu conexiuni care să corespundă progreselor viitoare. Europa va avea astfel o infrastructură competitivă, care-i va aduce multe beneficii indirecte, inclusiv o agricultură mai ieftină și mai bună, stimularea turismului, a e-comerțului și susținerea componentei sociale în mediul rural. Serviciile de internet de mare viteză sunt esențiale pentru accesul la e-sănătate și e-guvernare. 

Propunerile de finanțare în ceea ce privește planurile digitate strategice trebuie să se încadreze într-o strategie politică bine concepută, care să ia în calcul toate atuurile de la nivel național, regional, avantajele competitive și potențialul antreprenorial. 

Mai multe informații: http://ec.europa.eu/regional_policcy/ro/newsroom/news/2015/05/cohesion-policy-supports-the-digital-single-market

 

Ce este Piața Unică Digitală și care sunt avantajele și beneficiile acesteia?

 

O Piața unică digitală înseamnă facilitarea accesului liber la informații dincolo de orice frontieră și totodată eliminarea „zidurilor” de reglementare și trecerea de la 28 de piețe naționale la una singură. Înseamnă totodată servicii de telecomunicaţii mai bune şi accesul la internet de mare viteză, o protecţie mai bună a consumatorilor în ceea ce privește cumpărăturile online, preţuri de livrare mai mici pentru produsele achiziționate de oriunde din Europa, servicii e-guvernare mai eficiente, standarde înalte de protecţie a datelor, reguli mai clare pentru vânzările transfrontaliere.

Crearea pieței unice digitale este unul dintre domeniile de progres cele mai promițătoare în momentul de față, ce va aduce câştiguri pentru toţi: consumatori, IMM-uri, companii dar, cu toate acestea, domeniul se confruntă cu multe provocări.

Avantajele acestui domeniu constau în oportunitățile de stimulare a economiei prin intermediul comerțului electronic, facilitând, în același timp, conformitatea administrativă și financiară pentru întreprinderi și mobilizând astfel clienții prin intermediul guvernării electronice. Serviciile de piață și cele guvernamentale dezvoltate în cadrul pieței unice digitale evoluează de la platformele fixe la cele portabile, oferind acces la informații și conținuturi oriunde, oricând și pe orice dispozitiv. Aceste progrese necesită un cadru de reglementare favorabil dezvoltării, conectivității mobile de date fără frontiere și accesului simplificat la informații și conținuturi, care trebuie, totodată, să protejeze viața privată, datele cu caracter personal, securitatea cibernetică și neutralitatea rețelei.

Scopul pieței unice digitale este, în esență, acela de a înlătura barierele naționale din calea tranzacțiilor care se desfășoară online. Aceasta se bazează pe conceptul de piață comună, menită să elimine barierele comerciale dintre statele membre, pentru a crește prosperitatea economică și a contribui la o „uniune tot mai strânsă între națiunile europene”, care s-a dezvoltat ulterior într-un concept de piață internă, definită ca „un spațiu fără frontiere interne, în care este asigurată libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor.

Piața unică digitală are potențialul de a îmbunătăți accesul la informații, de a spori eficiența prin costuri mai reduse ale tranzacțiilor, un consum dematerializat și o amprentă ecologică redusă. Intensificarea comerțului electronic generează beneficii concrete pentru consumatori, cum ar fi noi produse cu o evoluție rapidă, prețuri mai scăzute, o ofertă mai variată și o mai bună calitate a bunurilor și a serviciilor datorită comerțului transfrontalier și unei comparații mai simple a ofertelor. Intensificarea guvernării electronice facilitează conformitatea online și accesul la locuri de muncă și oportunități de afaceri atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

S-a evidențiat faptul că piața unică digitală ar putea contribui cu aproximativ 415 miliarde EUR la PIB-ul UE. În anumite domenii politice, de exemplu ca urmare a adoptării „cloud computingului ”, 80% dintre organizații ar putea să își reducă costurile cu 10%-20%. Printre alte beneficii se numără mobilitatea crescută a muncii (46%), productivitatea (41%) și standardizarea (35%), precum și noi oportunități de afaceri (33%) și piețe noi (32%). Persoanele vulnerabile (persoanele în vârstă, cele cu mobilitate redusă, cele izolate în zone rurale și cele cu putere de cumpărare scăzută) pot beneficia în mod semnificativ de piața unică digitală și Uniunea Europeană va fi astfel mai bine pregătită pentru a face față provocărilor demografice actuale.

Cu alte cuvinte scopul Pieței Digitale Unice este de a transforma Europa „într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială”. Pentru aceasta Comisia Europeană a oferit un sprijin substanțial în procesul de elaborare a strategiilor naționale de dezvoltare digitală, în vederea găsirii de soluții în fața capacității strategice/ politice deficitare a multor state membre și în vederea schimbului de cele mai bune practici.

Crearea unei “Piețe Unice Digitale” este una dintre prioritățile Comisiei Europene pentru anul 2016.

Aflati mai multe pe: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/ro/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.4.html

Previziuni economice de iarnă: creștere puternică pentru România, în contextul relaxării fiscale și riscurilor financiare


Alimentată de creșterile salariale și de relaxarea fiscală, creșterea economică a României este estimată să înregistreze un vârf în cursul anului 2016 (4,2%), moderându-și apoi oarecum avansul în 2017 (3,7%). Se estimează, de asemenea, că se va accelera creșterea inflației începând cu jumătatea anului 2016 (până la 2,5% în 2017), parțial datorită tot creșterilor salariale. În urma reducerilor de taxe și a creșterii cheltuielilor, deficitul fiscal urmează să crească în mod substanțial. Iar noile inițiative legislative din sectorul financiar pun sub semnul riscului perspectivele macroeconomice.

Pierre Moscovici, comisar pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vămi, a declarat: „În această iarnă, economia europeană face față cu succes noilor provocări, ajutată de prețurile mici ale petrolului, de cursul de schimb al monedei euro și de dobânzile mici. Cu toate acestea, contextul mondial defavorabil nu este fără riscuri și, din acest motiv, trebuie să fim de două ori mai vigilenți. Mai sunt încă multe de făcut pentru a consolida investițiile, pentru a spori competitivitatea noastră într-un mod inteligent și pentru a duce la bun sfârșit obiectivul reparării finanțelor noastre publice.”

Pe ansamblul Uniunii Europene, previziunile economice de iarnă arată că economia se află în cel de-al patrulea an de redresare, iar creșterea continuă într-un ritm moderat, în principal datorită consumului. Aceasta din urmă este prevăzută să se stabilizeze la 1,9% în acest an și să ajungă la 2,0% anul viitor. Se așteaptă ca anumiți factori care sprijină creșterea economică să fie mai puternici, iar efectele lor mai de durată decât s-a presupus anterior. Printre acești factori se numără prețurile scăzute ale petrolului, condițiile favorabile de finanțare și nivelul scăzut al cursului de schimb al monedei euro. În același timp, o mare parte a economiei mondiale se confruntă cu provocări majore, ceea ce creează riscuri crescânde pentru creșterea europeană. Printre acestea se numără: încetinirea creșterii economice a Chinei și a altor economii de piață emergente, scăderea în intensitate a comerțului mondial, precum și incertitudinea geopolitică și politică.

Context

Aceste previziuni țin seama de toate datele și factorii relevanți, inclusiv ipotezele privind politicile guvernamentale, disponibili până la data de 22 ianuarie 2016. Sunt incluse numai politicile anunțate în mod credibil și detaliate în mod corespunzător. Proiecțiile presupun absența modificărilor de politică. Aceste previziuni se bazează și pe o serie de ipoteze referitoare la elemente externe, cum ar fi cursurile de schimb, ratele dobânzilor și prețurile materiilor prime. Cifrele utilizate reflectă așteptările pieței, la momentul realizării previziunilor.

Comisia își va actualiza previziunile economice în mai 2016.

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/index_ro.htm

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121