ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Finanțările de până la 200.000 de euro pentru start-up-uri si spin-off-uri inovative

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 finanțează prin Acțiunea 1.2.1 realizarea de produse, tehnologii/procese si/ sau servicii noi sau semnificativ îmbunătățite de către start-up-urile si spin-off-urile inovative. Solicitantul trebuie să dețină brevet, cerere de brevet, teza de doctorat a directorului de proiect, angajat al start-up-ului/ Spin-off-ului, drepturile de utilizare ale rezultatelor cercetării in proiect.

Încă din 2015 a fost deschis acest apel de proiecte care acordă finanțări de maxim 200.000 de euro pentru introducerea în producție și realizare de produs/ proces/ tehnologie/ serviciu nou sau îmbunătățit. Solicitantul trebuie să asigure o cofinanțare de minim 10%. Programul este gestionat de Ministerul Fondurilor Europene (http://www.fonduri-ue.ro/) și de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare (http://www.research.ro/).

Ghidul solicitantului poate fi consultat la adresa de internet:

http://www.poc.research.ro/uploads/Sectiunea%20C%20Proiecte%20pentru%20intreprinderi%20inovatoare%20de%20tip%20start-up%20si%20spin-off/Ghid-unic-sectiunea-C.pdf 

25.000 de euro pentru deschiderea unei afaceri în domenii creative

Șomerii, persoanele inactive și salariații din România vor putea primi fonduri europene de până la 25.000 de euro pentru a-si deschide firme în industriile creative. Banii vor fi disponibili prin programul "Romania Creativă", prioritatea de investiții 8.iii, obiectivul specific 3.7 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Ajutorul se adresează celor care vor sa-si deschidă firme în industriile creative, respectiv în publicitate, arhitectură, arte, meșteșuguri, design, modă, editare (publishing), cercetare și dezvoltare, software, jocuri și jucării.

Conform proiectului de Ghid al solicitantului publicat de Ministerul Fondurilor Europene, ce gestionează acest program, banii se acordă în 3 etape:

  • Etapa I: Educație antreprenorială și program de mentorat
  • Etapa II: Dezvoltarea planului de afaceri
  • Etapa III: Înființare firmă/ afacere/ exploatarea ideii de business.

Acest ghid poate fi consultat la adresa de internet:

http://www.fonduri-ue.ro/files/programe/CU/POCU-2014/20.10/ghid.20.10.2015.pdf 

Fonduri europene pentru afaceri non-agricole în mediul rural, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (http://portal.afir.info/content.aspx)

Prin Submăsura 6.2 "Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale" sprijinul financiar se acordă sub forma de sume forfetare pe baza unui plan de afaceri. Valoarea finanțării individuale este de 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului până la valoarea de 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de agroturism (agropensiuni).

De asemenea, prin submăsura 6.4 "Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole" se acordă granturi de maximum 200.000 de euro, prin rambursarea costurilor eligibile suportate si plătite efectiv. Intensitatea finanțării este de 70% cu posibilitatea de a majora acest procent la 90%. Cu acești bani se pot deschide si dezvolta, de exemplu, mici unități de producție de textile sau afaceri in activități meșteșugărești non-agricole sau cabinete de servicii medicale sau de servicii veterinare.

Aceste linii de finanțare au fost disponibile și în 2015 și vor fi redeschise cel târziu în luna martie 2016. Liniile de finanțare vor fi disponibile și în anii următori.

Ghidurile solicitantului sunt disponibile pe internet la adresele:
Submăsura 6.2
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_2_infiintare_activitati_neagricole 

Submăsura 6.4
http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_pndr_investitii_prin_pndr_sm_6_4_modernizare_activitati_neagricole 

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121