ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Descarcă gratuit harta turistică și cartea de bucate tradiționale din Regiunea Centru!

Regiunea Centru - județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu - este un tărâm de poveste, un muzeu spectaculos în aer liber care oferă aer sănătos, peisaje uimitoare, locuri care nu au fost atinse de civilizație, călătorii în trecut. Mai mult, Regiunea Centru găzduiește cel mai mare număr de stațiuni cu ape minerale având proprietăți terapeutice. Multe dintre aceste locuri au fost recent restaurate sau reabilitate prin fonduri europene, astfel încât serviciile s-au îmbunătățit și diversificat.

Mai mult...

Cum poți participa la programul „Primul tău loc de muncă EURES”

În cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”, în principiu, poate fi eligibil(ă) orice persoană pentru sprijin în căutarea unui loc de muncă, stagiu sau ucenicie care se conformează legislației naționale, indiferent de sectorul economic sau de cadrul național de reglementare. Cu toate acestea, stagiile și uceniciile care fac parte din cerințele obligatorii de certificare profesională (o practică normală în cazul unor profesii reglementate precum dreptul, medicina și arhitectura) nu fac obiectul programului „Primul tău loc de muncă EURES”. În momentul în care acceptă un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie, candidații nu trebuie să fie încadrați în muncă – cu alte cuvinte, nu trebuie să aibă o relație contractuală cu un angajator în țara de reședință sau în orice altă parte. În toate situațiile, plasamentele profesionale eligibile trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

➔ să se desfășoare într-o țară din UE sau din AELS/ SEE, alta decât țara de reședință a tânărului solicitant de loc de muncă, stagiar sau ucenic;
➔ să facă obiectul unor informații deschise și transparente cu privire la drepturile și obligațiile stagiarului/ucenicului, angajatorului, altor părți implicate de pe piața muncii și, după caz, ale organizației de formare educațională/vocațională;
➔ să se conformeze legislației naționale în domeniul muncii și al protecției sociale și să asigure protecție și prestații adecvate (de exemplu, asigurări sociale, asigurare de sănătate sau accident) pentru lucrătorii, stagiarii și ucenicii mobili;
➔ să ofere o remunerație și un contract scris;
➔ contractul de muncă trebuie să specifice obiectivele profesionale (sau vocaționale), durata relației contractuale, programul de lucru, drepturile și obligațiile, remunerația și dispozițiile privind asigurările sociale;
➔ să dureze cel puțin șase luni;
➔ să fie un plasament profesional cu normă întreagă sau cu normă parțială (nu mai puțin de 50 % din echivalentul cu normă întreagă sau ENI).

Listă de verificare pentru candidați

➔ Cetățean și rezident legal al unei țări din UE-28 sau din AELS/SEE (Islanda și Norvegia)
➔ Vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani la momentul depunerii unei candidaturi
➔ În căutarea unui loc de muncă, a unui stagiu sau a unei ucenicii într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE
➔ Solicitant de loc de muncă sau solicitant de alt loc de muncă, însă nu neapărat pentru prima dată candidat mobil
➔ Cu o calificare înaltă sau slabă la momentul candidaturii
➔ Experiența profesională este utilă, dar nu este un criteriu esențial

Călătoria într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE pentru susținerea interviului

Călătoria într-o altă țară din UE sau din AELS/SEE pentru susținerea interviului Termenul „interviu” se referă la dialogul față în față cu unul sau mai mulți angajatori. Acesta poate implica și concursuri de selecție. Călătoria în străinătate pentru susținerea interviului nu este obligatorie – este doar una dintre numeroasele proceduri de selecție. De asemenea, călătoria pentru susținerea interviului nu este un drept, dat fiind că invitațiile sunt formulate numai în urma unui acord între angajatorii participanți la „Primul tău loc de muncă EURES” și serviciile relevante de ocupare a forței de muncă. De preferință, invitația este formulată numai în cazurile în care există o probabilitate ridicată de angajare a candidatului și se ține seama de distanța călătoriei și de costurile care urmează să fie suportate de solicitantul de loc de muncă.

Solicitantul este liber să accepte sau să refuze călătoria pentru susținerea interviului sau să propună o altă opțiune, cum ar fi un interviu prin telefon sau videoconferință. Indemnizația pentru o călătorie în vederea susținerii unui interviu într-o altă țară a UE poate fi autorizată numai după ce serviciul de ocupare a forței de muncă al programului „Primul tău loc de muncă EURES” a analizat nevoile efective de recrutare cu angajatorul (angajatorii) și potențialele costuri-beneficii ale acțiunii.

În cazul în care călătoria (călătoriile) pentru susținerea interviului în străinătate primește (primesc) undă verde, candidatul are dreptul la o sumă fixă, în funcție de distanța parcursă de la locul de reședință la locul de susținere a interviului, precum și la o indemnizație zilnică de subzistență pentru cel mult trei zile. Această indemnizație reprezintă o contribuție atât la costurile de deplasare, cât și la costurile de subzistență (mese, transport local, telecomunicații și alte asemenea cheltuieli), inclusiv asigurarea de călătorie și cazarea (a se vedea tabelul de mai jos).

    Foto 1

Indemnizația de relocare în alt stat membru Dacă tânărul candidat este recrutat pentru un plasament profesional în alt stat membru, acesta are dreptul la o indemnizație (forfetară) înainte de a părăsi țara de reședință, însă numai după ce primește o confirmare scrisă din partea angajatorului referitoare la ofertă și detaliile contractului de muncă. Acest proces este derulat și aprobat de serviciile de ocupare a forței de muncă ale programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Indemnizația variază în funcție de țara de destinație, da la 635 EUR la 1 270 EUR. Aceasta acoperă o parte din costurile de călătorie și de subzistență, inclusiv asigurarea de călătorie și cheltuielile de cazare suportate în perioada de instalare în țara de destinație (nu se aplică în cazul navetiștilor transfrontalieri sau al candidaților care locuiesc temporar și își caută un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară din UE sau AELS/SEE).

Foto 2

Filmulet 1

Sursa:
Ghidul PRIMUL TĂU LOC DE MUNCĂ EURES — PROGRAM SPECIFIC DE MOBILITATE https://ec.europa.eu/eures/public/documents/10182/16225/Primul%20t%C4%83u%20loc%20de%20munc%C4%83%20EURES%20-%20Ghid.pdf

Site EURES https://ec.europa.eu/eures/public/ro/jobseekers-dashboard

Date contract EURES:
Limba în care se formulează răspunsurile este engleza, germana sau franceza.

Telefonic sunaţi la numărul gratuit 00800 4080 4080 (numai de pe o linie fixă). Dacă nu aveţi acces la numărul de telefon gratuit de la postul dumneavoastră telefonic, puteţi suna la +352 42 44 87. Costul convorbirii va fi cel al unei convorbiri normale cu Luxemburgul

Prin e-mail, chat sau Skype
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/contact 

Pentru tinerii în căutarea unui loc de muncă în UE, sprijin prin programul „Primul tău loc de muncă Eures”


Ești...

  • un tânăr cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani?
  • cetățean și rezident legal al unuia dintre cele 28 de state membre ale UE sau al unei țări AELS/SEE (Islanda și Norvegia)?
  • dornic să îți găsești un loc de muncă sau oportunități de formare în țara ta, însă nu reușești?
  • dispus să te muți într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda cel puțin șase luni pentru un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie?"

Dacă la toate aceste întrebări răspunsul este "da", atunci soluția pentru tine ar putea fi "Primul tău job EURES".

Ce avantaje aș avea?

"Primul tău loc de muncă EURES" este un program de mobilitate a forței de muncă al Uniunii Europene al cărui scop este de a-i ajuta pe tineri să își găsească un loc de muncă, un stagiu sau o ucenicie într-o altă țară a UE, în Norvegia sau în Islanda și pe angajatori să găsească forță de muncă calificată. Programul este menit să ajute la ocuparea unor posturi vacante pentru care este dificil de găsit forță de muncă de către tineri aflați în căutarea unui loc de muncă și de către persoane aflate în căutarea unor oportunități de formare la locul de muncă în întreaga Europă.

Prin "Primul tău loc de muncă EURES" poți obține sprijin financiar pentru o deplasare în străinătate în vederea unui interviu, dar și pentru formare (de exemplu, cursuri de limbi străine), recunoașterea calificărilor sau cheltuielile de mutare.

De ce calificări am nevoie?

La programul „Primul tău loc de muncă EURES" pot participa candidați cu diferite niveluri de studii și/sau experiență profesională.

Sprijin financiar pentru tineri

Sprijinul financiar oferit de „Primul tău loc de muncă EURES” acoperă o parte a costurilor suportate de participanți – tineri și angajatori – legate de activitățile de plasament profesional transnațional sau transfrontalier. La fel ca în cazul altor acțiuni de mobilitate cofinanțate de Comisia Europeană, finanțarea forfetară este unul dintre mecanismele de finanțare aplicate în cadrul programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Această metodă facilitează calcularea nivelului granturilor prin aplicarea unor rate prestabilite pentru anumite categorii de cheltuieli. Acesta este, de asemenea, un sistem transparent care asigură tratamentul egal al beneficiarilor. Alte categorii de sprijin necesită prezentarea unei estimări bugetare a costurilor eligibile sau a unor facturi/chitanțe aferente costurilor suportate înainte de acordarea unei rambursări.

Solicitanții de loc de muncă trebuie să se înregistreze întotdeauna la un serviciu de ocupare a forței de muncă al programului „Primul tău loc de muncă EURES”. Înregistrarea nu reprezintă o garanție a sprijinului financiar. Solicitanții care și-au găsit un plasament profesional într-un alt stat membru prin intermediul altor organizații sau persoane de contact nu sunt eligibili pentru sprijin financiar.


Ce costuri sunt acoperite?

Sprijinul financiar intervine încă de la început, înainte ca participantul să înceapă să lucreze. După cum s-a menționat anterior, acesta poate lua forma unei indemnizații forfetare sau a unei decontări a costurilor efective. Indemnizațiile forfetare acoperă o parte din costurile de deplasare, asigurare și subzistență suportate cu ocazia călătoriei pentru interviul de angajare și din cheltuielile legate de mutare înainte de plata primului salariu. Sprijinul financiar se acordă indiferent de dimensiunea întreprinderii/organizației angajatoare. Tinerii candidați pot solicita, de asemenea, decontarea parțială a costurilor legate de:

➔ cursurile de limbi străine;
➔ recunoașterea calificărilor;
➔ mobilitate, în cazul persoanelor cu nevoi speciale

Untitled

  

Date contract EURES:
Limba în care se formulează răspunsurile este engleza, germana sau franceza.
Telefonic: sunaţi la numărul gratuit 00800 4080 4080 (numai de pe o linie fixă)
Dacă nu aveţi acces la numărul de telefon gratuit puteţi suna la +352 42 44 87. Costul convorbirii va fi cel al unei convorbiri normale cu Luxemburgul
Prin e-mail, chat sau Skype
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/contact 

Activitatea Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru, continuă și în 2016

 

INFORMAREA CETĂȚENILOR DIN REGIUNEA CENTRU
DESPRE SUSȚINEREA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI LEGISLATIVĂ A UE

Ca urmare a primirii acordului de finanțare asupra acțiunilor propuse de către Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru din cadrul ADR Centru și în anul 2016 vor fi organizate la nivelul Regiunii Centru o serie de activități și evenimente pentru cetățeni, concursuri și ateliere practice de scris proiecte pentru finanțare. Aceste activități sunt realizate din bugetul acordat de către Comisia Europeană prin Reprezentanța Comisiei Europene din România cu contribuția financiară a structurii gazdă a Centrului, respectiv Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Activitățile propuse pentru anul 2016 sunt destinate tinerilor, mass-media, dar mai ales informării celor peste 2 milioane de cetățeni din cele 6 județe ale regiunii, respectiv din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, despre acțiunile UE.

”Suntem în cel de-al patrulea an de activități de informare a cetățenilor prin Centrul pe care-l coordonăm, Europe Direct Regiunea Centru. Aceste activități completează celelalte activități pe care le desfășurăm prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, respectiv de derulare și monitorizare a proiectelor cu fonduri europene, care se adresează unor categorii specifice de specialiști din cadrul autorităților publice, firmelor, ONG-urilor și unităților de învățământ. Prin acest proiect, avem prilejul să diversificăm celelalte activități și să organizăm activități dedicate în mod special elevilor, tinerilor și cetățenilor activi. În acest an, activitățile Centrului se vor axa în mod special pe promovarea priorităților Comisiei Europene și măsurile întreprinse pentru a face față provocărilor cu care se confruntă UE, cum sunt șomajul, criza refugiaților, dezvoltarea pe termen lung, instabilitatea regiunilor învecinate. De aceea, vom transmite informații mai ales referitoare la investiții și fondurile disponibile pentru realizarea acestora, crearea de locuri de muncă, dar și pe tema educației. Vom încerca să le promovăm într-un limbaj pe înțelesul cetățenilor, prin activități interactive, atractive și utile, în care să-i implicăm pe cei toți interesați”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Dintre activitățile propuse de către Centrul Europe Direct Regiunea Centru pentru acest an se detașează eveni-mentul pentru publicul larg, Crosul Europei, aflat la cea de-a IV-a ediție, activitate desfășurată în parteneriat cu Centrul Europe Direct Alba Iulia, precum și cu alți posibili colaboratori. Vor mai fi organizate ateliere practice de scris proiecte, atât pe programul Europa Creativă, cât și pentru accesarea de fonduri și programe pentru tineri. Toți cetățenii vor avea oportunitatea să se înscrie într-un concurs foto, ce se va desfășura pe parcursul anului și prin care se va putea vedea cum fondurile europene investite până în prezent au îmbunătățit calitatea vieții în locurile în care trăim. Prin intermediul website-ului europedirect@adrcentru.ro cei ce vor să răspundă la un chestionar pe teme europene vor avea la final o surpriză plăcută, primind un set de materiale promoționale. În parteneriat cu unitățile școlare se va elabora și publica o carte de colorat pe tematica reducerii consumului de energie și de protecție a mediului. Și, nu în ultimul rând, mass-media va avea din nou o activitate dedicată lor în urma căreia participanții vor putea fi prezenți la un atelier pe teme europene.

Vă invităm astfel, prin intermediul paginii de internet a Centrului (www.europedirect-adrcentru.ro) și prin inter-mediul rețelei de socializare Facebook, să fiți alături de noi, să ne transmiteți întrebări și să participați și anul acesta la evenimentele Centrului.

Alba Iulia, 11.01.2016

Cetățenii din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu prin intermediul Centrului Europe Direct, vor fi informaţi și pe parcursul următorilor ani asupra oportunităților de finanțare, a drepturilor pe care le au dacă vor să muncească, să călătorească sau să studieze în alte state membre și asupra activităților instituțiilor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului pot fi contactaţi la tel 0358/403121, la e-mail la europedirect@adrcentru.ro, sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121