ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

VĂ AȘTEPTĂM LA EVENIMENTELE EUROPE DIRECT REGIUNEA CENTRU ȘI SĂ VĂ ÎNSCRIEȚI LA CONCURSURI

Consiliul pentru Dezvoltare Regională Centru a avizat Acordul specific încheiat între ADR Centru și Reprezentanta CE în România, pentru derularea activităților propuse pe 2015 în cadrul Centrului de Informare Europe Direct Regiunea Centru. În baza Acrodului specific, ADR Centru, în calitate de structură gazdă a Centrului Europe Direct Regiunea Centru, alături de Reprezentanța Comisiei Europene, au alocat fondurile necesare pentru desfășurarea activităților propuse pentru acest an și pentru promovarea Uniunii Europene, a fondurilor nerambursabile și a politicilor europene.

In acest an în care sărbătorim ”Anul European al Dezvoltării” ne vom preocupa să continuăm misiunea de informare și de sprijin a cetățenilor, vom colabora cu partenerii noștri din Brandenburg și din Republica Moldova, vom informa tinerii cum să dezvolte proiecte finanțabile din surse europene și vom continua, nu numai concursurile noastre îndrăgite, pe Facebook sau pentru presă, ci și susținerea creativității, prin programul Europa Creativă!

Acțiune

Locație

Perioadă de desfășurare

Concurs Facebook:  

Promovarea celor mai inspirate proiecte derulate de tineri sau pentru tinerii din județele ce formează Regiunea Centru.                                                                                                    

Regiunea Centru

Aprilie - Octombrie 2015

Concurs Facebook:                                                                                                       PROMOVAȚI obiceiurile și tradițiile populare, precum și obiceiurile culinare specifice diferitelor etnii și zone etnografice ale regiunii.

Regiunea Centru

Aprilie - Octombrie 2015

Concurs mas-media, adresat jurnaliștilor din Regiunea Centru din presa scrisă, online, radio și TV

Regiunea Centru

Aprilie - Octombrie 2015

Eveniment public larg: Organizarea Crosului Europei - ediția a II-a

Alba Iulia

9 Mai 2015

Eveniment: Conferinţă de promovare a priorităţilor de finanţare disponibile în perioada 2014-2020 și tematica specifică Anului European pentru Dezvoltare

Alba Iulia

Mai 2015

Eveniment: Atelier practic de dezvoltare de proiecte finanțate prin intermediul programului Europa Creativă

Sibiu

Iunie 2015

Participarea activă la Festivalul apei minerale organizat de Consiliul Judeţean Covasna

Covasna

August 2015

Participarea activă la Târgul de turism rural de la Albac organizat de Consiliul Judeţean Alba

Albac

Septembrie 2015

Participarea activă la Târgul ALEA - Energie din surse regenerabile

Alba

Septembrie 2015

Eveniment: Seminarul “Oportunități europene pentru tineri”

Brașov sau Tîrgu Mureș

Octombrie 2015

Eveniment: Premierea proiectelor de tineret din Regiunea Centru

Alba Iulia

Noiembrie 2015

 

Vă invităm astfel prin intermediul paginii de internet a Centrului (www.europedirect-adrcentru.ro) și prin intermediul rețelei de socializare Facebook să fiți alături de noi, să ne transmiteți întrebări și să participați și anul acesta la evenimentele Centrului.
Alba Iulia, 25.03.2015


Cetățenii din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureş și Sibiu prin intermediul Centrului Europe Direct, vor fi informaţi și pe parcursul următorilor ani asupra oportunităților de finanțare, a drepturilor pe care le au dacă vor să muncească, să călătorească sau să studieze în alte state membre și asupra activitatăților instituțiilor Uniunii Europene. Reprezentanții Centrului pot fi contactaţi la tel 0358/403121, la e-mail la europedirect@adrcentru.ro, sau direct la sediul din Alba Iulia, str. Decebal, nr. 12.

Comisia Europeană a prezentat un pachet de măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 

Se estimează că evaziunea fiscală în rândul întreprinderilor privează bugetele publice ale statelor membre ale UE de miliarde de euro în fiecare an. De asemenea, ea subminează repartizarea echitabilă a sarcinii între contribuabili și concurența loială între întreprinderi. Întreprinderile profită de complexitatea normelor fiscale și de lipsa de cooperare între statele membre pentru a-și transfera profiturile și a-și reduce impozitele. De aceea, Comisia Europeană a prezentat miercuri, 18 martie a.c., un pachet de măsuri privind transparența fiscală, ca parte a programului său ambițios de combatere a evaziunii fiscale în rândul întreprinderilor și a concurenței fiscale dăunătoare în UE.

Rolul acestor măsuri este de a garanta faptul că statele membre dețin informațiile de care au nevoie pentru a-și proteja bazele de impozitare și pentru a lupta în mod eficace împotriva întreprinderilor care încearcă să evite să-și plătească partea lor de impozit. Ca atare, consolidarea transparenței și a cooperării este esențială pentru a combate planificarea fiscală agresivă și practicile fiscale abuzive.

Referitor la acest subiect, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, a declarat: „Nu mai putem tolera întreprinderile care evită să-și plătească impozitele și regimurile care le permit acest lucru. Trebuie să restabilim legătura dintre locul în care întreprinderile își obțin profiturile și locul în care sunt impozitate. Pentru a realiza acest lucru, statele membre trebuie să dea dovadă de deschidere și să colaboreze. Acesta este obiectivul pachetului privind transparența fiscală propus astăzi.”

 

Transparența privind deciziile fiscale

Un element-cheie al acestui pachet privind transparența fiscală este propunerea de a introduce un schimb automat de informații între statele membre cu privire la deciziile fiscale. În prezent, statele membre schimbă foarte puține informații cu privire la deciziile fiscale. Este la latitudinea fiecărui stat membru să decidă dacă o decizie fiscală ar putea fi relevantă pentru un alt stat din UE. Prin urmare, statele membre nu cunosc întotdeauna deciziile fiscale transfrontaliere emise în alte state ale UE care ar putea avea un impact asupra propriilor lor baze de impozitare. Unele întreprinderi profită de lipsa de transparență în ceea ce privește deciziile fiscale pentru a-și reduce în mod artificial contribuția fiscală.

Evaziunea în rândul întreprinderilor va fi mai dificilă, în România și celelalte state membre, grație acestui pachet legislativ. Pachetul garantează că toate statele membre dețin informațiile de care au nevoie pentru a-și proteja bazele de impozitare și pentru a lupta în mod eficient împotriva întreprinderilor care evită să-și plătească impozitele. Comisia propune stabilirea unui calendar strict: la fiecare trei luni, autoritățile fiscale naționale vor trimite un scurt raport tuturor celorlalte state membre cu privire la toate deciziile fiscale transfrontaliere emise. Ulterior raportului, statele membre vor putea solicita mai multe detalii cu privire la una sau alta dintre aceste decizii.

Schimbul automat de informații privind deciziile fiscale va permite statelor membre să detecteze anumite practici fiscale abuzive ale întreprinderilor și să ia măsurile care se impun. În plus, inițiativa ar trebui, de asemenea, să încurajeze o concurență fiscală mai echitabilă, dat fiind că există mai puține șanse ca autoritățile fiscale să ofere un tratament fiscal selectiv întreprinderilor dacă practicile lor vor putea fi examinate de către celelalte state membre.

 

Alte inițiative în materie de transparență fiscală

Pachetul de măsuri cuprinde, de asemenea, o comunicare care prezintă o serie de alte inițiative menite să ducă la progrese în ceea ce privește agenda privind transparența fiscală în UE. Acestea sunt:


• evaluarea impactului introducerii de noi cerințe privind transparența pentru companiile multinaționale – Comisia va examina fezabilitatea introducerii de noi cerințe, cum ar fi publicarea anumitor informații fiscale de către acestea.
• revizuirea codului de conduită în domeniul impozitării întreprinderilor – Comisia, în colaborare cu statele membre, va revizui atât codul, cât și mandatul grupului de lucru pe această temă, astfel încât acestea să devină mai eficiente și să garanteze o concurență fiscală echitabilă și transparentă în UE.
• cuantificarea amplorii fraudei și evaziunii fiscale - Comisia, împreună cu Eurostat, va colabora cu statele membre pentru a stabili cum poate fi obținută o estimare realistă a nivelului fraudei și evaziunii fiscale.
• abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii - Comisia propune abrogarea directivei privind impozitarea veniturilor din economii. Directiva este depășită de noile norme din domeniu, mai ambițioase.

 

Următorii pași

Acest pachet legislativ va fi transmis Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. Statele membre ar trebui să se pună de acord asupra propunerii privind deciziile fiscale până la sfârșitul anului 2015, astfel încât aceasta să poată intra în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Următoarea etapă va fi un plan de acțiune privind impozitarea întreprinderilor care va fi prezentat înainte de începutul verii. Acest al doilea plan de acțiune se va concentra asupra măsurilor necesare pentru ca impozitarea întreprinderilor să devină mai eficientă și mai echitabilă în cadrul pieței unice. Măsurile includ relansarea bazei fiscale consolidate comune a societăților (CCCTB) și idei pentru integrarea noilor acțiuni OCDE/G20 de combatere a erodării bazei de impozitare și a transferului profiturilor la nivelul UE.

Mai multe informații referitoare la pachetul de măsuri privind transparența fiscală se găsesc accesând linkul: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf

 

Sursa: Reprezența Comisiei Europene în România

Miniştrii de Externe ai statelor membre UE au aprobat luni, semnarea Acordului de asociere cu Bosnia-Herţegovina

Miniştrii de Externe ai statelor membre UE au aprobat luni, semnarea Acordului de asociere cu Bosnia-Herţegovina
"Consiliul UE salută, în contextul concluziilor din 15 decembrie 2014, adoptarea angajamentului formal de către Preşedinţia Bosniei-Herţegovina pe 29 ianuarie", precizează reprezentanții instituției, potrivit unui comunicat al Consiliului Uniunii Europene.

"Salutând angajamentele asumate de Bosnia-Herţegovina şi potrivit concluziilor din 15 decembrie 2014, Consiliul UE constată că sunt întrunite condiţiile necesare şi continuă procedura pentru intrarea în vigoare a Acordului de Stabilizare şi Asociere cu Bosnia-Herţegovina", precizează comunicatul.

Decizia UE reprezintă primul pas făcut în ultimii ani în relaţia cu Bosnia-Herţegovina, care se confruntă cu stagnare economică şi puternice clivaje politico-etnice după războiul civil încheiat în anul 1995.
Acordul de Stabilizare şi Asociere între Bosnia-Herţegovina şi UE probabil va intra în vigoare peste câteva săptămâni, iar negocierile în vederea posibilei aderări la Uniunea Europeană ar putea fi lansate oficial abia peste câţiva ani.

Sursa: Mediafax

Fonduri pentru orașele europene: A fost lansat programul Urbact III

Peste două treimi din populația Europei trăiește la oraș. Redresarea economică depinde așadar de capacitatea orașelor de a rezolva probleme precum șomajul, combaterea sărăciei sau utilizarea eficientă a resurselor. Pentru a răspunde acestor necesități, cel puțin 50% din resursele FEDR vor fi investite în zonele urbane.

Programul Urbact III, lansat la Bruxelles în data de 16 martie în prezența comisarului european pentru politici regionale, dna Corina Crețu, își propune pentru perioada 2014 - 2020 să sprijine cooperarea și schimburile de experiență dintre orașe în ce privește cercetarea-inovarea, protecția mediului, crearea de locuri de muncă și incluziunea socială. Programul acoperă toate cele 28 de state membre, precum și două țări partenere, Norvegia și Elveția.

Pentru următorii 7 ani, programul beneficiază de o contribuție de peste 74 de milioane de euro din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

Programul are la bază patru obiective principale:
• îmbunătățirea capacității de punere în aplicare a politicilor;
• elaborarea politicilor;
• implementarea politicilor;
• consolidarea și schimbul de cunoștințe.
Mai multe detalii


Pagina de internet URBACT
http://www.urbact.eu/ 
Programul URBACT III
http://urbact.eu/sites/default/files/u_iii_op_adopted_12_december_2014.pdf 

Sursa
http://ec.europa.eu/romania/news/index_ro.htm 

Eurobarometru: SUNT CETĂȚEAN EUROPEAN ȘI AM DREPTURI – o știu din ce în ce mai mulți români

România se menține printre țările cu o opinie pozitivă despre situația actuală și evoluția în perspectivă a construcției europene. Mai mult de jumătate dintre români cred că Uniunea Europeană se îndreaptă în direcția corectă. De asemenea, imaginea Uniunii Europene este pozitivă în rândul românilor. Pentru aceștia, Uniunea Europeană înseamnă libertatea de a călători, în primul rând, și ea este cea care oferă, de asemenea, oportunități de muncă. România se situează în fruntea țărilor care susțin politica de extindere a Uniunii Europene, ceea ce argumentează, de asemenea, în favoarea opiniei pozitive la adresa construcției europene. Important de menționat este și faptul că gradul de cunoaștere și încredere în instituții cum ar fi Parlamentul European sau Comisia Europeană este unul ridicat în raport cu media celorlalte state membre.

Astfel, 74% dintre romani se declară optimiști în legătură cu viitorul Uniunii Europene (față de 56% media UE), cu 11% mai mulți în 2014 față de 2013, conform ultimului Eurobarometru publicat de Reprezentanța Comisiei Europene în România. Un procentaj e 60% dintre romani au încredere în Uniunea Europeană, procent mult superior celui referitor la instituțiile naționale, 68% dintre români se simt cetățeni europeni (în creștere față de 56% în 2013) și jumătate din cei intervievați consideră că își cunosc drepturile de cetățeni europeni. Marea majoritate a românilor (74%) consideră că Uniunea Europeană se îndreaptă în direcția cea bună și 59% dintre ei au o imagine pozitivă asupra UE, ceea ce îi plasează pe locul al doilea după polonezi.

Sondajul a fost realizat la doar o săptămână de la începerea mandatului noii Comisii Europene și include întrebări referitoare la prioritățile politice prezentate de președintele Jean-Claude Juncker în data de 15 iulie 2014. De asemenea, colectarea datelor a fost făcută la puțin timp de la prezentarea de către Comisia Europeană a previziunilor economice de toamnă, ce arătau o creștere economică ușoară pe ansamblul celor 28 de state membre și o rată a șomajului în scădere față de 2013, precum și în contextul unui an electoral într-o serie de state membre, inclusiv România.

Șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Filote a declarat la evenimentul de lansare a raportului Eurobarometru: "Mă încurajează optimismul românilor atunci când vine vorba de viitorul Uniunii Europene și încrederea lor în Comisie și Parlamentul European. Comparativ cu datele culese în noiembrie 2013, este îmbucurător că tot mai mulți români se simt cetățeni europeni, își cunosc drepturile și se consideră bine informați în legătură cu politicile europene".

Sprijin pentru prioritățile UE

Romanii susțin, într-o mai mare măsură decât ceilalți europeni, atât cele șapte inițiative ale strategiei "Europa 2020" (procente cuprinse între 66% și 89%), cât și prioritățile Comisiei Juncker în materie de migrație (74%), energie (75%), securitate și apărare (78%). Politica de extindere a Uniunii Europene se bucură, în rândul românilor, de un sprijin de două ori mai ridicat decât media europeană (72% față de 39%).

• Raportul național / Eurobarometru Standard (EB) 82: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_ro_ro_nat.pdf


• Pagina dedicată Eurobarometrului standard 82
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm 

• Prezentarea principalelor date
http://ec.europa.eu/romania/images/16032015_eb82_ro_ro_nat_pre.pdf 

Sprijin financiar pentru domeniul culturii prin Programul Europa Creativă 2014-2020

 

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii domeniilor creative, culturii și audiovizualului.

Programul are un buget total de 1,46 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020 și este gestionat de Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, care primește și evaluează aplicațiile. Europa Creativă are trei subprograme: Media, Cultura și o componentă transsectorială, dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

În luna iunie 2015, în timpul Festivalului internațional de teatru de la Sibiu, Centrul Europe Direct Regiunea Centru va organiza, în parteneriat cu Biroul Europa Creativă România, un atelier practic de dezvoltare de proiecte finanțate prin intermediul programului Europa Creativă. Detalii privind acest eveniment vor fi disponibile pe pagina de internet a Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru în cursul lunii mai.

Detalii privind SUBPROGRAMUL CULTURA și calendarul de lansare a apelurilor în perioada 2014-2020

pdfSinteză Europa Creativă - Subprogramul Cultura

Broșura Europa Creativă: http://europedirect-adrcentru.ro/images/Europa-Creativa.pdf

Site-ul Biroului Europa Creativă România: http://www.europa-creativa.eu 

Site-ul Programului Europa Creativă: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

 

România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri

 

Comisia Europeană a transmis în data de 25 februarie 2015 un semnal puternic statelor membre pentru aplicarea de reforme structurale și continuarea consolidării finanțelor lor publice. Acest semnal este în conformitate cu abordarea subliniată de noul colegiu al comisarilor în luna noiembrie și se află în centrul analizei anuale a creșterii 2015: din nou un accent sporit pe investiții, reforme structurale și responsabilitate fiscală.

 

Recomandările făcute României


România se confruntă cu dezechilibre macroeconomice care necesită măsuri de politică și monitorizare. În cursul celor trei programe consecutive UE-FMI, dezechilibrele interne și externe au fost reduse în mod semnificativ. Cu toate acestea, o atenție deosebită trebuie acordată riscurilor care decurg din poziția investițională internațională netă negativă relativ importantă și o capacitate de export redusă pe termen mediu. În plus, stabilitatea sectorului financiar a fost menținută până în prezent, însă persistă vulnerabilitățile interne și externe din sectorul bancar.

Raportul Comisiei Europene referitor la România poate fi vizualizat accesând linkul:
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_romania_en.pdf

 

Alte decizii ale colegiului

Dintre cele 16 țări care se confruntă cu dezechilibre macroeconomice, identificate în luna noiembrie, Comisia a intensificat procedura în cazul a trei țări: Franța (etapa 5), Germania (etapa 3) și Bulgaria (etapa 5). În cazul a două țări (Portugalia și România), Comisia a inițiat procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM); în cazul Sloveniei, Comisia a redus procedura. Pentru celelalte 10 țări statutul va rămâne neschimbat.

În ceea ce privește eforturile fiscale, Comisia recomandă să nu se inițieze procedura aplicabilă deficitelor excesive pentru Belgia, Italia și Finlanda, chiar dacă eforturile acestor țări nu corespund valorii de referință a datoriei. Această recomandare este urmarea luării în considerare de către Comisie a factorilor-cheie relevanți în conformitate cu articolul 126 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

De asemenea, Comisia recomandă ca Franței să i se permită corectarea deficitului său excesiv până în 2017. Recomandarea include obiective stricte cu privire la traiectoria de ajustare fiscală, care va fi evaluată periodic începând cu luna mai. Scopul acestei recomandări este acordarea unui timp suficient Franței pentru a pune în aplicare reforme structurale ambițioase.

Comisarul european pentru moneda euro și dialog social,Valdis Dombrovskis, a declarat: „Pachetul discutat astăzi de colegiu constituie următoarea etapă a procesului semestrului european după adoptarea analizei anuale a creșterii în luna noiembrie a anului trecut. În mod evident, deciziile noastre țin seama de situația economică la nivel global și național, precum și de interacțiunea intensă cu Belgia, Franța și Italia din ultimele săptămâni cu privire la planurile lor fiscale și de reformă structurală.”

Referitor la acelaşi aspect, comisarul european pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, Pierre Moscovici, a declarat: „Acesta reprezintă un set de decizii importante și echilibrate, care reflectă pe deplin situația economică actuală. Comisia demonstrează atât importanța reformelor structurale, cât și respectarea normelor noastre fiscale. Majoritatea statelor membre depun eforturile necesare. Celelalte state membre trebuie să-și accelereze și să-și intensifice eforturile de reformă și de reducere a deficitului și a datoriei. Vom continua să le încurajăm în această direcție și vom utiliza toate instrumentele juridice aflate la dispoziția noastră, dacă este necesar”.

 

Următorii pași

Comisia va prezenta Consiliului aceste recomandări, preconizându-se discutarea lor în cadrul Consiliului Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN) din luna martie. Tot în această lună, Comisia va organiza o nouă rundă de întâlniri bilaterale cu statele membre pentru a oferi posibilitatea discutării rapoartelor de țară. Până la jumătatea lunii aprilie, se așteaptă ca statele membre să își prezinte programele naționale de reformă (PNR) și programele de stabilitate și de convergență (PSC). Pe baza tuturor acestor surse, Comisia va prezenta în luna mai un set nou și bine orientat de recomandări specifice fiecărei țări pentru perioada 2015-2016, cu accent pe cele mai importante priorități care trebuie abordate.

 

Context

Toate statele membre s-au angajat să atingă obiectivele Strategiei Europa 2020 și să le transpună în obiective naționale. Dar, pentru a obține impactul dorit asupra creșterii, este necesar ca eforturile individuale ale tuturor țărilor să fie coordonate și concertate.
Prin urmare, Uniunea Europeană a creat semestrul european, un ciclu anual de coordonare a politicilor economice. În fiecare an, Comisia analizează în detaliu planurile statelor membre în materie de reforme bugetare, macroeconomice și structurale și le oferă recomandări pentru următoarele 12-18 luni.

Pentru informaţii suplimentare privind semestrul european, accesaţi linkul:
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_ro.htm

 

Comisia Europeană propune strategia de creare a Uniunii energetice europene

Comisia Europeană a prezentat, pe 25 februarie 2015, strategia privind realizarea unei veritabile Uniuni energetice europene. Cetățenii și companiile din România și Uniunea Europeană au nevoie de o gamă variată de opțiuni în domeniul energetic și de prețuri accesibile. Energia ar trebui să fie sigură și durabilă, să respecte mediul înconjurător, iar întreg sectorul energetic ar trebui să fie caracterizat de un nivel mai ridicat de concurență și libertate de alegere pentru consumatori.

Uniunea energetică este caracterizată de:

• Solidaritate: reducerea dependenței de furnizori unici și folosirea la maximum a energiei furnizate de statele vecine, însoțită de creșterea transparenței în ceea ce privește acordurile încheiate cu țările terțe;
• Fluxuri de energie echivalente unei a cincea libertăți: trecerea liberă a fluxului energetic peste frontiere, redefinirea pieței energiei electrice, revizuirea dramatică a intervențiilor statului pe piața internă și eliminarea treptată a subvențiilor dăunătoare mediului;
• Eficiența energetică pe primul loc: redefinirea ei fundamentală și considerarea acesteia ca sursă de energie în sine;
• Tranziția către o societate durabilă cu emisii reduse de carbon: garantarea faptului că energia produsă local poate fi absorbită cu ușurință și cu eficacitate în rețea, precum și dezvoltarea următoarei generații de tehnologii.

Măsurile propuse de către Comisia Europeană sunt prezentate pe larg în

• strategia-cadru pentru o Uniune energetică robustă, care stabilește obiectivele și etapele detaliate pe care Comisia Juncker le va întreprinde pentru atingerea acestora.
• comunicarea privind interconectarea, axată pe măsurile necesare atingerii obiectivului ca cel puțin 10% din capacitatea de producție de energie electrică a unui stat membru să poată depăși frontierele până în 2020.
• comunicarea ce stabilește viziunea pentru un acord global privind clima transparent, dinamic și obligatoriu din punct de vedere juridic, care va fi discutat la Paris în luna decembrie 2015.

Acestea pot fi consultate la adresa: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
Întrebări și răspunsuri pe această temă sunt disponibile la adresa: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4487_en.htm

Europa pe înțelesul cetățenilor

“EUROPA PE ÎNŢELESUL CETĂŢENILOR”

Concurs adresat jurnaliştilor din presa scrisă, audio, video și mediul on-line din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu

Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru invită jurnaliștii din regiune să participe la concursul „Europa pe înţelesul cetăţenilor”. Concursul va premia jurnaliștii care redactează cele mai reușite știri, emisiuni radio sau TV, materiale de presă informative care abordează teme europene.

Jurnaliştii se pot înscrie în concurs în perioada 1 aprilie – 30 septembrie 2014, prin transmiterea materialelor elaborate în cursul anului 2014 pe o temă europeană de actualitate. Materialele pot fi transmise prin poștă (la adresa: Str. Decebal, nr. 12, Alba Iulia, cod poștal 510093) sau prin e-mail (europedirect@adrcentru.ro).

Materialele pot fi înscrise în una din următoarele secțiuni:

  1. Secțiunea știri
  2. Secțiunea reportaj, documentar, interviu

Vor fi acordate șase premii în obiecte (tabletă, reportofon, troller).

Regulamentul concursului: pdfRegulament concurs jurnalisti.pdf

Regulament Concurs Foto

Concurs foto “Stop cadru: Dezvăluie Europei tainele Regiunii Centru!”

Dezvăluie Europei tainele Regiunii Centru! Participă la concursul foto organizat de Centrul de informare Europe Direct!

Poți transmite fotografiile tale prin e-mail, la adresa europedirect@adrcentru.ro până la data de 30 septembrie 2014. Fotografiile transmise vor fi publicate pe pagina de Facebook Europe Direct Regiunea Centru, într-un album destinat concursului. Desemnarea câştigătorului va fi realizată în baza numărului de like-uri primite pentru fiecare fotografie în parte. Se vor contoriza like-urile primite până în 31 octombrie 2014, ora 10 AM.

Poți înscrie în concurs maxim 5 fotografii. Fotografiile vor fi transmise împreună cu datele personale de contact,  denumirea obiectivelor promovate și localizarea lor.

Vom acorda trei premii constând în tablete.

Regulamentul concursului

Vizitează pagina de Facebook a Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru.

Descarcă regulamentul: pdfRegulament Concurs foto.pdf

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121