ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Programele ”Europa Creativă” și ”Europa pentru Cetățeni”, promovate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu

Oportunitățile de finanțare nerambursabile în domeniul culturii pentru perioada 2014-2020, au fost promovate în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Peste 70 de persoane au participat la evenimentul ce s-a axat pe furnizarea de informații punctuale privind fondurile nerambursabile disponibile în domeniul culturii. Evenimentul a fost organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, prin Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru, în colaborare cu Biroul Europa Creativă și Punctul Europa pentru Cetățeni, ce funcționează în cadrul Ministerului Culturii şi cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

Evenimentul, care s-a desfășurat la Primăria Municipiului Sibiu în data de 11 iunie 2014, a reunit reprezentanţi ai ONG-urilor şi asociaților implicate în diverse domenii culturale, reprezentanți ai autorităților publice locale, precum și reprezentanți din mediul universitar, atât din Regiunea Centru, cât și din regiunile învecinate.

Conferinţa a fost deschisă de reprezentanții ADR Centru, alături de gazdele din Sibiu, doamna Stela Matioc, din partea Primăriei municipiului şi domnul Constantin Chiriac, din partea Teatrului Naţional ”Radu Stanca” din Sibiu. Finanțările disponibile prin programul Europa Creativă 2014 - 2020 – subprogramul ”Cultura”, au fost prezentate de doamna Bianca Floarea, coordonator în cadrul Biroului Europa Creativă România, reprezentant al Ministerului Culturii. Fondurile disponibile prin subprogramul ”Cultura” se adresează teatrelor, muzeelor, operelor, galeriilor, centrelor de dans, asociaţiilor şi fundaţiilor culturale, centrelor culturale, școlilor și universităților, editurilor, firmelor de design și altor tipuri de business creativ, autorităților publice. Prezentarea acestui subprogram a pus accent pe dezvoltarea proiectelor de cooperare europeană, traduceri literare, rețele și platforme europene.

Reprezentanţii Muzeului Astra şi Bruckenthal au reţinut atenţia celor prezenţi cu experiențe şi exemple de cooperare culturală europeană prin Programul Cultura şi alte programe europene și recomandări pentru viitorii aplicanți la Europa Creativă. Astfel, Simona Tolciu și Dana Botoroagă au prezentat două din proiectele derulate de Complexul Național Muzeal Astra în cadrul Programului Cultura: Carnival King of Europe (http://www.carnivalkingofeurope.it/) și Design Recherche Europe Art Métiers (dreamcraftsgallery.eu). De asemenea, Doamna Anamaria Tudorie a prezentat câteva proiectele derulate de Muzeul Brukenthal (http://www.brukenthalmuseum.ro/proiecte/index.html).

Programul de finanțare nerambursabilă ”Europa pentru cetăţeni” a fost prezentat de doamna Gabriela Nicolau, expert în cadrul Punctului Europa pentru Cetățeni România din cadrul Ministerului Culturii. Acest program promovează cetăţenia europeană activă prin implicarea societăţii civile în construirea unei Europe unite, bazată pe valori istorice şi rememorarea unui trecut comun, pe aprofundarea dialogului intercultural şi pe concepte precum toleranţa, solidaritatea, democraţia, egalitatea de şanse şi înţelegerea reciprocă. Următorul termen pentru depunerea de proiecte în cadrul componentei 2 a programului (Măsura 2.1 Înfrățire între localități, Măsura 2.2 Rețele de orașe și Măsura 2.3 Proiecte ale societății civile) este 1 septembrie 2014.

Cu ocazia acestui eveniment, Centrul de informare Europe Direct Regiunea Centru a lansat o broșură care prezintă pe scurt Programul “Europa Creativă” și alte surse de finanțare pentru proiecte din domeniul culturii. Aceasta poate fi consultată în format electronic la adresa de internet: http://europedirect-adrcentru.ro/ec/

Centrul Europe Direct Regiunea Centru pregătește pentru toamna acestui an, după stabilirea resurselor europene disponibile pentru investiții în dezvoltarea regională, un eveniment în care vor fi prezentate fondurile disponibile în anii următori prin intermediul Instrumentelor Structurale și de Investiții, precum şi instituţiile care le gestionează.

 

Recomandările Comisiei Europene în materie de politică economică pentru România

Comisia Europeană a adoptat în 2 iunie 2014 la Bruxelles, o serie de recomandări în materie de politică economică pentru fiecare stat membru în scopul de a se consolida redresarea care a început în urmă cu un an. Recomandările au la bază analize detaliate privind situația din fiecare țară și formulează orientări cu privire la modalitățile de stimulare a creșterii economice, de intensificare a competitivității și de creare de locuri de muncă în perioada 2014-2015.

În acest an, accentul nu mai este pus pe abordarea chestiunilor urgente cauzate de criză, ci pe consolidarea condițiilor necesare pentru creștere durabilă și ocuparea forței de muncă în economia din perioada post-criză. “Eforturile şi sacrificiile făcute de întreaga Europă au început să dea roade. Creşterea începe să câştige teren, cu toate că este încă destul de modestă, vom vedea o mărire a ocupării forţei de muncă începând cu acest an. Principala provocare a UE în prezent este de natură politică: Cum putem menţine sprijinul pentru reformă  timp în care presiunea crizei se îndepărtează? Dacă politicienii îşi vor asuma rolul de lideri şi vor vedea reforma – cu toate că este nepopular – putem livra o redresare puternică şi un standard mai bun de trai pentru toată lumea” a declarat preşedintele CE, Jose Manuel Barroso, în cadrul conferinţei de presă susţinută, luni, la Bruxelles.

Conform analizei efectuate de Comisie, eforturile susținute depuse în ultimii ani în materie de politică la toate nivelurile au așezat economia UE pe un teren mult mai solid. Cu toate acestea, creșterea economică va rămâne inegală și fragilă în perioada 2014-2015, astfel încât este necesar să fie menținut impulsul dat reformei. Pe termen mai lung, potențialul de creștere al UE este încă relativ scăzut: se va înregistra doar o îmbunătățire lentă a nivelurilor ridicate ale șomajului și a situației sociale dificile, iar reducerea decalajelor semnificative în ceea ce privește investițiile va necesita parcurgerea unui proces de durată.

În acest an s-au formulat recomandări pentru 26 de țări (cu excepția Greciei și a Ciprului, care, în prezent, pun în aplicare programe de ajustare economică). Aceste recomandări reflectă progresele realizate începând din 2013, atunci când a avut loc prima rundă de recomandări, care a generat rezultate pozitive.

În ceea ce privește situația României, sunt menţionate progrese substanţiale în diverse domenii. Comisia Europeană avertizează însă că rămân  provocări majore pentru România, cum ar fi rezistenţa puternică la măsurile de combatere a corupţiei, frauda fiscală, scăderea veniturilor gospodăriilor, creşterea inegalităţilor în materie de venituri şi capacitatea redusă a administraţiei publice de a elabora politici. Recomandările Comisiei Europene privind măsurile prioritare în perioada 2014-2015 vizează următoarele domenii:

• implementarea programului de asistență UE-FMI;

• implementarea strategiei bugetare pentru 2014;

• accelerarea reformelor din sectorul sănătății;

• consolidarea măsurilor active de ocupare pe piața muncii;

• creșterea calității și accesibilității educației și formării profesionale;

• creșterea eficienței și eficacității transferurilor sociale;

• accelerarea eforturilor de consolidare a capacității administrative; și

•  promovarea competitivității și eficienței în sectoarele de transport și energie.

Recomandările specifice fiecărei țări vor fi discutate de liderii UE și de miniștrii UE în luna iunie. Acestea vor fi adoptate oficial de către Consiliul UE al miniștrilor de finanțe la data de 8 iulie. În continuare va fi la latitudinea statelor membre să pună în aplicare aceste recomandări, prin adoptarea lor în momentul elaborării bugetelor lor naționale și a altor politici relevante pentru 2015. Recomandările din 2014 pentru România pot fi consultate la adresa de internet: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_ro.htm

 

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121