ed logoadr logoue logo frontregio logo front

 

Comisia Europeană a adoptat primele două programe operaționale 2014-2020 pentru România

La sfârșitul săptămânii trecute, Comisia Europeană a adoptat primele două programe operaționale 2014-2020 pentru România.

Programul Operațional Asistență Tehnică, în valoare de 251 milioane euro, a fost adoptat joi, 18 decembrie, pentru a întări capacitatea administrativă a României de a coordona, desfășura și supraveghea Fondurile Europene Structurale și de Investiție. Programul Operaţional Asistență Tehnică va sprijini atât administrația implicată în managementul fondurilor europene, cât și pe beneficiarii acestora, prin întărirea capacității acestora de a pregăti și de a implementa proiecte.

Programul Operațional pentru Competitivitate, adoptat vineri, 19 decembrie, reprezintă o investiție de 1,58 miliarde de euro pentru creşterea competitivităţii economiei. O primă prioritate a programului o reprezintă investiţiile în cercetare și dezvoltare (952,6 milioane Euro), gândite să răspundă nevoilor mediului de afaceri şi să întărească legăturile dintre acesta şi institutele de cercetare.

În egală măsură, Programul Operațional se concentrează pe creșterea calității și a utilizării serviciilor publice electronice (630,2 milioane de euro). Vor fi susținute folosirea tehnologiilor informatice și de comunicare în educație, cultură și sănătate. Programul va sprijini dezvoltarea infrastructurii broadband în întreaga țară, creând legături esențiale între mediul rural și mediul urban.

„Adoptarea rapidă a acestor programe este un semnal puternic de sprijin pe care Comisia îl transmite României. Programul de Asistenţă Tehnică vine în sprijinul eforturilor administraţiei de a creşte rata de absorbţie a fondurilor europene, iar Programul pentru Competitivitate îşi propune să stimuleze inovaţia care răspunde nevoilor reale ale economiei. Fac un apel către Guvernul României pentru a începe implementarea în perioada 2014-2020 cu proiecte concentrate pe calitate și pe obținerea celor mai bune rezultate pentru economia țării”, a declarat Corina Crețu, comisar european pentru politici regionale.

Ambele programe vor fi coordonate de Ministerul Fondurilor Europene. Pentru programul Asistența Tehnică contribuția europeană este de 212 milioane de euro, iar contribuția românească de 38 milioane euro. Programul Competitivitate are valoarea totală de 1,58 miliarde de euro, din care 1,32 miliarde este contribuția europeană.

Mai multe informații:
Ministerul Fondurilor Europene
Autoritatea de Management POAT 2014-2020 și POC 2014-2020
Website: http://www.fonduri-ue.ro/

Sursa: Reprezentanța Comisiei Europene în România

Concurs de videoclipuri: Europa în armonie

 

Grupurile vocale de amatori și realizatorii de videoclipuri sunt invitați să dea glas Europei în armonie.

Participarea constă în interpretarea „Odei bucuriei” și prezentarea unui videoclip care să însoțească această interpretare. Videoclipul poate fi dedicat unei teme europene la alegerea participanţilor. Concursul este deschis creatorilor video amatori și grupurilor corale şi vocale de amatori din toate cele 28 de state membre ale UE.

Termenul de trimitere a videoclipului este 20 februarie 2015, după care vor urma votul publicului și selecția finală a câștigătorilor de către un juriu. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc în luna mai 2015.

Concursul este organizat de Comitetul Economic și Social European și se află la cea de-a treia ediție. În acest an, concursul este organizat în parteneriat cu Preşedinţia letonă a Consiliului Uniunii Europene și poartă titlul Europa în armonie.

Cântă Filmează Trimite Câștigă!

Detalii: www.eesc.europa.eu/video-challenge 

Emily O’Reilly a fost realeasă Ombudsman European

 

Parlamentul European a reales-o pe Emily O’Reilly, actualul Ombudsman European, pentru legislatura 2014-2019. Irlandeza Emily O’Reilly a fost aleasă pentru prima dată în funcția de Ombudsman la 3 iulie 2013, în urma pensionării predecesorului său.

Pentru votul din 16 decembrie 2014, ea a fost singurul candidat, fiind aleasă cu 569 de voturi pentru, 66 împotrivă și 43 de abțineri.

Ombudsmanul European anchetează cazuri de administrație defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii Europene. Plângerile pot fi depuse de cetățenii europeni, rezidenți ai statelor membre, companii sau asociații ale căror sedii se află pe teritoriul UE.

Autoare, fostă jurnalistă şi om de radio, Emily O’Reilly a fost prima femeie care a ocupat funcția de Ombudsman al Irlandei în 2003, iar începând cu 2007 a fost numită şi Comisar pentru Informații despre Mediu şi Comisar pentru Libertatea Informațiilor. În calitate de fostă editoare, om de radio şi autoare, a obținut numeroase aprecieri naționale şi internaționale, inclusiv o bursă de cercetare la Universitatea Harvard în 1998 şi numeroase premii naționale. Este autoarea a trei cărți elogiate de critică despre politica şi presa din Irlanda.

Pentru mai multe informații privind activitatea Ombudsmanului European vă invităm să accesați site-ul instituției:

http://www.ombudsman.europa.eu/ro/home.faces 

ombudsman2

Prioritățile Comisiei Europene în 2015

 

Comisia Europeană și-a adoptat programul de lucru pentru 2015. Acesta definește acțiunile pe care Comisia intenționează să le adopte în următoarele 12 luni. Cu această ocazie, președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a declarat: „Actuala Comisie a fost aleasă pe baza unui mandat politic clar: cele zece priorități stabilite în orientările noastre politice. Programul de lucru pe care îl prezentăm astăzi transpune cele zece priorități în primele rezultate concrete.”

Programul de lucru al Comisiei pentru 2015 stabilește 23 de noi inițiative propuse de Comisia Juncker în urma orientărilor politice prezentate Parlamentului European și 80 de propuneri existente pe care Comisia intenționează să le retragă sau să le modifice din motive politice sau tehnice.

Programul încearcă să răspundă așteptărilor europenilor. Cetățenii își doresc ca UE să intervină mai puțin în viața de zi cu zi, în special în situațiile în care statele membre sunt mai în măsură să acționeze și să ofere soluții. Cetățenii așteaptă ca UE să contribuie la soluționarea marilor provocări economice și sociale, cum ar fi combaterea șomajului și îmbunătățirea competitivității. Aceștia așteaptă ca UE să fie mai deschisă privind măsurile pe care le ia și modul în care face acest lucru. Adoptarea programului de lucru este un bun punct de plecare, întrucât prezintă în mod transparent atât lucrurile pe care UE le va face, cât și cele pe care nu le va face în 2015.

 

23 de noi inițiative pentru a aduce o schimbare pozitivă

Programul adoptat prezintă 23 de inițiative pe care Comisia se angajează la nivel politic să le realizeze în 2015. Această listă de priorități, etalată de-a lungul a 12 luni, se concentrează asupra obiectivelor majore, cum ar fi crearea de locuri de muncă, creștere economică și investițiile, conform celor zece priorități formulate în orientările politice ale președintelui Juncker.

În principal, Comisia s-a angajat să adopte în 2015:

 • un plan de investiții pentru Europa: măsurile legislative care vor fi adoptate în urma planului anunțat luna trecută, menite să deblocheze investiții publice și private în economia reală în valoare de cel puțin 315 miliarde EUR în următorii trei ani;
 • un ambițios pachet de măsuri privind piața unică digitală: crearea condițiilor pentru o economie și o societate digitale dinamice prin completarea mediului de reglementare a telecomunicațiilor, modernizarea normelor privind drepturile de autor, simplificarea normelor pentru achizițiile online și digitale efectuate de consumatori, creșterea securității cibernetice și raționalizarea digitizării;
 • primii pași către o Uniune Europeană a energiei: asigurarea securității aprovizionării cu energie, o mai mare integrare a piețelor energetice naționale, diminuarea cererii Europei în materie de energie și reducerea emisiilor de dioxid de carbon din mixul energetic;
 • o abordare mai echitabilă privind impozitarea: un plan de acțiune privind eforturile de combatere a evaziunii și fraudei fiscale, care să includă măsuri la nivelul UE menite să asigure trecerea la un sistem pe baza căruia țara în care sunt generate profiturile să fie și țara în care se percepe impozitul, precum și un schimb automat de informații privind deciziile fiscale și stabilizarea bazelor fiscale ale societăților;
 • o agendă europeană privind migrația: dezvoltarea unei noi abordări în materie de migrație legală cu scopul de a transforma UE într-o destinație atrăgătoare pentru persoanele talentate și competente, îmbunătățirea gestionării migrației în UE prin intensificarea cooperării cu țările terțe, a solidarității dintre statele membre și a combaterii traficului de persoane;
 • o uniune economică și monetară aprofundată: continuarea eforturilor de promovare a stabilității economice și de atragere a investitorilor în Europa.

Lista completă a celor 23 de inițiative noi din cadrul fiecăruia dintre cele 10 domenii prioritare de politică poate fi consultată la adresa:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_new_initiatives_en.pdf 

 

80 de propuneri existente pe care Comisia intenționează să le retragă sau să le modifice

La pregătirea programului de lucru, Comisia a examinat aproximativ 450 de propuneri pentru care în prezent se așteaptă o decizie din partea Parlamentului European și a Consiliului și propune să retragă sau să modifice 80 dintre acestea. Se propune retragerea unora dintre acte deoarece acestea nu corespund priorităților noii Comisii. Însă în numeroase cazuri, Comisia își reiterează angajamentul ferm față de obiectivele urmărite; cu toate acestea, propunerile sunt inutile dacă sunt uitate pe o masă de negocieri sau dacă esența lor va fi diluată în cursul negocierilor astfel încât nu își vor mai putea atinge scopul inițial. În aceste situații, Comisia va propune noi modalități, mai eficiente, de realizare a acestor obiective. Comisia va aștepta opiniile Parlamentului European și ale Consiliului cu privire la aceste propuneri înainte de a le retrage oficial.

Lista completă a propunerilor pentru care se preconizează retragerea poate fi consultată la adresa:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_en.pdf 

 

Reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare

Pentru 2015 se urmărește de asemenea reducerea birocrației și eliminarea sarcinilor de reglementare, fapt care va contribui la crearea unui mediu favorabil investițiilor. Colegiul comisarilor a identificat o serie de propuneri și de acte legislative existente care vor fi revizuite și modificate pentru ca acestea să funcționeze mai bine pentru cetățenii și întreprinderile din Europa. Se vor depune, de asemenea, eforturi de simplificare, de exemplu în ceea ce privește politica agricolă comună.

Lista propunerilor de acest gen poate fi consultată la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_refit_actions_en.pdf 

 

Orientările politice ale președintelui Juncker sunt disponibile în limba română la adresa de internet:
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_ro.pdf

Pagina de internet a Programului de lucru al Comisiei Europene pentru 2015:
http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm 

Noi reguli de etichetare pentru produsele alimentare

 

Legislația actuală privind etichetarea generală a alimentelor datează din 1978, iar normele de etichetare nutrițională au fost adoptate în 1990. De atunci, cerințele consumatorilor și practicile comerciale au evoluat în mod semnificativ. Consumatorii din UE doresc să fie mai bine informați atunci când cumpără produse alimentare. Ei vor ca etichetele să fie inteligibile, corecte și să nu-i inducă în eroare. În plus, din ce în ce mai multe persoane suferă de alergii.

La 25 octombrie 2011, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare (denumit în continuare „regulamentul ICPA”). Regulamentul ICPA modifică dispozițiile existente privind etichetarea produselor alimentare în Uniune pentru a permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză și să utilizeze în mod sigur produsele alimentare, asigurând în același timp libera circulație a produselor alimentare fabricate și comercializate în mod legal. Regulamentul a intrat în vigoare la 12 decembrie 2011, dar se aplică de la 13 decembrie 2014, cu excepția dispozițiilor referitoare la declarația nutrițională care se aplică începând cu 13 decembrie 2016.

Prin urmare, noile reguli europene de etichetare alimentară au intrat în vigoare începând din 13 decembrie 2014, acestea urmărind informarea consumatorilor asupra ingredientelor alergene, iar din 2016, etichetele vor conține și informații despre valoarea nutritivă a alimentelor. Această reglementare (Regulamentul UE 1169/2011) ar urma să-i ajute pe consumatorii din UE să mănânce mai sănătos, iar pe persoanele care suferă de intoleranță alimentară să fie mai bine protejate.

De asemenea, pe etichete vor fi introduși termeni noi, care vor furniza informații suplimentare despre anumite caracteristici sau despre compoziția produsului, de exemplu „pește format” și suplimentar consumatorii vor putea afla de pe etichetele produselor și informații despre conținutul în energie și în nutrienții principali, raportați la consumul de referință.

Prezența a 14 presupuși alergeni obișnuiți (arahide, lapte, nuci etc.) va trebui să fie foarte clar indicată pe toate alimentele, inclusiv pentru produsele neambalate, ceea ce obligă brutăriile sau restaurantele să ia măsurile care se impun.


Care sunt schimbările aduse de noul sistem de etichetare?

Noua legislație stabilește principii generale privind etichetarea alimentelor, dar prevede și cerințe mai specifice care includ, de exemplu:

 • o mai bună lizibilitate a informațiilor (dimensiunea minimă a fontului pentru informațiile obligatorii);
 • o prezentare mai clară și armonizată a alergenilor în lista ingredientelor care intră în componența produselor alimentare preambalate (evidențierea acestora prin font, stil sau culoarea de fond);
 • informații obligatorii privind alergenii conținuți de produsele alimentare care nu sunt preambalate, inclusiv în cazul restaurantelor și al cafenelelor;
 • o cerință privind specificarea anumitor informații nutriționale în cazul majorității alimentelor prelucrate preambalate;
 • informații obligatorii privind originea cărnii proaspete provenite de la porcine, ovine, caprine și păsări de curte;
 • aceleași cerințe de etichetare pentru vânzările online, la distanță sau în magazin;
 • o listă a nanomaterialelor fabricate care figurează printre ingrediente;
 • informații specifice cu privire la originea vegetală a uleiurilor și grăsimilor rafinate;
 • norme consolidate pentru evitarea practicilor înșelătoare;
 • indicarea ingredientului înlocuitor pentru „imitațiile” de produse alimentare.

 

Întrebări și răspunsuri pe această temă pot fi consultate la adresa de internet:

http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/docs/qanda_application_reg1169-2011_ro.pdf 

Un infografic pe această temă poate fi consultat la adresa de internet:

file:///C:/Users/monica.jorj/Desktop/infographic_food_labelling_rules_2014_en.pdf 

 

alimente

Sprijin pentru IMM-uri româneşti prin fondurile europene în perioada 2015-2020

 

Reprezentanții Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru au promovat oportunităţile IMM-urilor de a accesa fonduri europene în perioada 2015-2020 în cadrul Conferinței regionale „Fondurile europene și serviciile de sprijin pentru IMM oferite de ADR Centru”, organizată în data de 11 decembrie 2014, în Sala de Conferințe a Hotelului Parc din Alba Iulia. La eveniment au participat peste 50 de persoane - reprezentanți ai IMM-urilor din Regiunea Centru și mass-media.


În cadrul evenimentului au fost prezentate finanțările adresate IMM-uri disponibile prin:

 • Programul Operațional Regional 2014-2020
 • Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
 • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020
 • Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Un rezumat al informațiilor prezentate în cadrul conferinței sunt disponibile mai jos. Informaţiile pot suferi modifică, având în vedere faptul că aceste programe nu sunt aprobate de Comisia Europeană.

 

Programul Operațional Regional 2014-2020


În cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 vor fi disponibile finanțări pentru IMM-uri din domeniul producției și serviciilor prin intermediul Axei Prioritare 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijloci. Mai exact:

 • Prin Prioritatea de Investiţii 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri vor fi sprijinite microîntreprinderile cu un istoric de funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarele şi acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți economici).
 • Prin Prioritatea de Investiţii 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, vor fi sprijinite IMM-urile din mediul urban, precum și întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an.

În cadrul acestor două priorități de investiții se finanțează construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale şi necorporale.

Autoritatea de Management pentru acest program va fi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Organismele intermediare vor fi Agenţiile pentru Dezvoltare Regională. Varianta oficială a Programului Operațional Regional 2014-2020, transmisă în august 2014 Comisiei Europene, este disponibilă la adresa de internet:
http://www.inforegio.ro/images/programare2014-2020/POR%202014-2020.rar 

 

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


Programul Operațional Competitivitate va sprijini întreprinderile să dezvolte activități inovatoare și să comercializeze produse noi bazate pe cercetare și inovare. Sprijinirea întreprinderilor se va realiza prin Axa prioritară 1- Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor, Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități. În acest sens, vor fi sprijinite trei tipuri de proiecte:

 1. proiecte tehnologice inovative, prin care se va realiza o inovare de produs (atât pentru bunuri cât şi pentru servicii), o inovare de produs şi de proces sau numai inovare de proces, bazată pe exploatarea şi utilizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi tehnologice sau pe baza drepturilor de proprietate industrială, iar rezultatele proiectului vor aparţine în totalitate întreprinderii care propune proiectul;
 2. întreprinderile nou-înființate inovatoare;
 3. start-up-uri și spin-off-uri inovatoare.

Start-up-urile inovatoare sunt întreprinderi care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului. Spin-off-urile inovatoare sunt întreprinderile care urmează să se înfiinţeze pe baza unui rezultat obţinut în instituţii de cercetare-dezvoltare sau de învăţământ superior. Solicitantul trebuie să deţină un brevet, o cerere de brevet sau teza de doctorat a directorului de proiect, angajat al start-up-ului.

De asemenea, IMM-urile vor beneficia de sprijin prin Acţiunea 1.2.2 Credite, garanții și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizațiilor de cercetare care răspund cererilor de piață.

Autoritatea de Management pentru acest program va fi Ministerul Fondurilor Europene. Organismul intermediar pentru această axă va funcţiona în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale. Ghidurile pentru aceste acţiuni au fost publicate spre consultare în octombrie 2014 la adresa de internet:
http://www.poscce.research.ro/ro/articol/2477/informare-br-si-publicitate-ghiduri-spre-consultare-2014-2020 

 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020


Prin intermediul submăsurii 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole, întreprinderile, cooperativele sau grupurile de producători pot beneficia de finanţare pentru:

 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții de marketing;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare.

De asemenea, micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou înființate din mediul rural şi fermierii care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pot beneficia de sprijin prin intermediul submăsurii 6.2 Sprijin pentru înființarea de activităţi neagricole în zone rurale. Mai exact, sunt finanţate: 

 • Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produselor non-agricole;
 • Investiții pentru activității meșteșugărești;
 • Investiții pentru prestarea de servicii și agro-turism.

În ceea ce priveşte micro-întreprinderile şi întreprinderile mici existente din spaţiul rural, acestea vor putea solicita sprijin prin intermediul submăsurii 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Vor fi finanţate:

 • Investiții pentru producerea și comercializarea propriilor produse non-agricole;
 • Investiții pentru activității meșteșugărești;
 • Investiții pentru prestarea de servicii Investitii pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tip agro-turistic, proiecte de activități de agrement;
 • Producere de combustibil din biomasa (fabricare de peleți) în vederea comercializării.

Autoritatea de management pentru acest program este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Organismul intermediar este Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) – fosta APDRP. Varianta Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, transmisă în luna iulie 2014 Comisiei Europene, poate fi consultată la adresa de internet:
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014_-_2020_01.07.2014.pdf  

 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 se va finanța furnizarea de servicii de consiliere/ consultanță, formare profesională, antreprenorială şi alte forme de sprijin. Sprijinul de acest gen se va acorda prin intermediul Axei Prioritare 1 Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”, Axei Prioritare 2 Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET(Tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare), Axei Prioritare 3 Locuri de muncă pentru toţi și Axei Prioritare 4 Incluziunea socială şi combaterea sărăciei.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 este Ministerul Fondurilor Europene. Varianta Programului transmisă Comisiei Europene pentru aprobare poate fi consultată la adresa:

http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POCU.2014-2020.pdf 

 

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să înţeleagă mecanismele de funcţionare a fondurilor structurale şi de investiţii europene, echipa Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru a elaborat o publicaţie disponibilă în format electronic: “Strategia Europa 2020 și politica de coeziune 2014-2020. Abordări europene, naționale și regionale”. Publicaţia a fost distribuită în format electronic în cadrul evenimentului din data de 11 decembrie 2014.

 Aceasta poate fi consultată pe site-ul Centrului de informare Europe Direct Regiunea Centru la adresa de internet:

http://europedirect-adrcentru.ro/index.php/biblioteca/publicatii-proprii/396-europa-2020-si-politica-de-coeziune-2014-2020-abordari-europene-nationale-si-regionale-editia-noiembrie-2014 

foto100

 foto101

Munca și rezultatele de calitate au fost premiate de Centrul Europe Direct Regiunea Centru

 

Emoțiile și bucuria au predominat azi, 9 decembrie 2014, la premierea participanților înscriși în cele două concursuri organizate de către Centrul Europe Direct Regiunea Centru, ce a avut loc la Alba Iulia în cadrul unei conferințe regionale. Tablete, trollere, acumulatori solari portabili, dar și alte obiecte promoționale utile, au fost premiile oferite de ADR Centru și Reprezentanța Comisiei Europene în România, cu care au plecat acasă cei cu cele mai bune rezultate, precum și cei care au depus un efort în a se implica în concursurile organizate la nivelul Regiunii Centru. Cei peste 20 de participanți care s-au înscris la concursuri au primit nu numai premii, ci și diverse obiecte promoționale, intrând astfel alături de participanții la conferință, în atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă.

Cele două concursuri au fost organizate în acest an prin Centrul Europe Direct Regiunea Centru, proiect dezvoltat de ADR Centru începând cu anul 2013. Evenimentul de premiere a avut loc în cadrul Conferinței Regionale a stadiului implementării POR, pe parcursul căreia am prezentat proiecte regionale realizate cu fonduri europene, care au subliniat beneficiile aduse vieții cetățenilor  și mediului economico-social din regiunea noastră. Consider că premierea și conferința organizate azi sunt două evenimente complementare, ambele subliniind rolul Uniunii Europene pentru dezvoltarea Regiunii din ultimii șapte ani prin cele peste 260 milioane euro de fonduri investite, dar și drepturi cetățenești dobândite, care au făcut vizibilă transformarea orașelor gri în orașele vii de azi. Dorim, prin calitatea muncii noastre și efortul depus de toți cei care doresc să se implice, să avem rezultate bune, cum sunt și cele prezentate sau premiate azi, să inspirăm încredere și să ne susținem reciproc în atingerea unui scop comun, de a crește nivelul de trai, gradul de dezvoltare și siguranța celor peste 2 milioane de cetățeni ai Regiunii Centru”,a declarat domnul Simion Crețu, director general al ADR Centru.

Primul concurs organizat, concursul foto cu denumirea ”Stop cadru: Dezvăluie Europei tainele Regiunii Centru!” a fost lansat în luna aprilie 2014 și a reușit să adune 40 de fotografii care ilustrează frumusețile din Regiunea Centru. Concursul derulat prin contul Facebook al Centrului a avut ca scop promovarea Centrului Europe Direct Regiunea Centru pentru a mări numărul de cetățeni ce apreciază informațiile și vor primi noi știri despre Uniunea Europeană, despre strategiile europene, drepturile cetățeanului, finanțări nerambursabile și beneficiile aduse vieții noastre, în calitate de cetățeni europeni. Prin intermediul acestui concurs, numărul celor ce apreciază în prezent Centrul Europe Direct Regiunea Centru s-a dublat, astfel, tinerii și persoanele active primind în timp real, prin mesaje scurte și concise, toate informațiile de ultimă oră  referitoare la programele Uniunii Europene, burse, concursuri europene, căutarea de parteneri pentru proiect europene, seminarii sau alte evenimente organizate de ADR Centru, de Reprezentanța Comisiei Europene în România, precum și alte informații utile.

Cel de-al doilea concurs care și-a premiat câștigătorii a fost dedicat jurnaliștilor din Regiunea Centru. Toți jurnaliștii care au redactat materiale care vizau o temă europeană, un proiect finanțat din fonduri europene, beneficiile și drepturile cetățeanului câștigate în calitate de stat membru, alegerile europarlamentare, dar și alte evenimente locale, ce au avut o dimensiune europeană, redactate de la începutul anului și până la finalul lunii septembrie 2014, au putut fi înscrise în concurs. Juriul format din cinci membri reprezentanți ai elevilor, studenților sau alți membri ai societății civile, au deliberat și au notat articolele, stabilind astfel premiile în funcție de subiectul abordat, originalitatea abordării subiectului, capacitatea de a capta interesul cititorului, dar și gradul de documentare necesar pentru realizarea materialelor. Au fost acordate 3 premii pe categoriile documentar/interviu presă scrisă și online, audio, video, un premiu și o mențiune la categoria știri, iar materialul informativ cu cel mai mare punctaj a câștigat marele premiu, un Ipad mini. Cu mulțumiri din partea organizatorilor, toți ceilalți participanți au primit obiecte promoționale.

Aveți mai jos lista câștigătorilor ambelor concursuri. Și nu uitați să consultați pagina web a www.europedirect-adrcentru.ro, precum și contul de Facebook, pentru a putea participa și voi la viitoarele concursuri organizate în 2015!                                                                                                                                                                                                          Alba Iulia, 9.12.2014

PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR

Concursuladresat jurnaliştilor din Regiunea Centru

“Europa pe înțelesul cetățenilor” – Ediția a II-a

 

 

Punctaj

Categorie premiu

Autori premiat

Publicatie/articol

1

123 pct. 

Marele premiu

Mihaela Moraru

www.revistadealba.ro

Noii europarlamentari vor avea mai multă putere. Iată ce trebuie să știți înainte de a merge la vot

2

118 pct.

reportaj/documentar/interviu online

Ioana Albulescu

stirisireportajealba.ro/

Alegeri pe tocuri

3

117 pct.

reportaj/documentar/interviu presă scrisă

Anca Dinică

Ziarul Unirea

Se apropie scrutinul pentru Parlamentul European. Actionează. Reacționează. Decide

4

114 pct.

reportaj/documentar/interviu radio

Dan Lungu

Radio Reîntregirea

Angela Filote în direct la Radio

5

104 pct.

reportaj/documentar/interviu TV

Cristina Crișan

Antena 1 Sibiu

Corina Crețu Europarlamentar

6

106 pct.

Știri premiu

Cornel Gruian și Gina Obrejan

Pro TV

Investitie de 150 mil euro care a ajutat Alba Iulia sa isi recapete faima si demnitatea din secolul 18

7

103 pct.

Știri mențiune

Cezar Firu

Radio Cluj

7 ani de implementare a fondurilor nerambursabile Regio

 

 

PREMIEREA CÂȘTIGĂTORILOR

concursului foto “Stop cadru: Dezvăluie Europei tainele Regiunii Centru!”

 

PARTICIPANT/ FOTOGRAFIE

NUMĂR APRECIERI

Adrian Simion/ Vedere montană iarna – județul Brașov

1066 aprecieri

Liliana Mariana Vieru/ Copil în Cheile Râșnovului - județul Brașov

1011 aprecieri

Felicia David / Cetatea Râșnov -  județul Brașov

898 aprecieri

Finantare UE de peste 441 de milioane de euro pentru persoanele defavorizate

 

În 28 noiembrie, Comisia Europeană a aprobat Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Prin acest program România va atrage suma alocată din noul Fond de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD). Pentru acest program, în exercițiul financiar 2014 – 2020, România dispune de fonduri europene în valoare de 441 milioane de euro (sumă exprimată în prețuri curente), la care se adăugă cofinanțarea națională – 15%. Din FEAD sunt alocate sume statelor membre în scopul oferirii de produse alimentare persoanelor care au cea mai mare nevoie de acestea, precum și rechizite pentru copiii aflați în dificultate.

Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate a fost trimis oficial Comisiei Europene de către Ministerul Fondurilor Europene în data de 13 septembrie a.c. În urma discuțiilor cu reprezentanții Comisiei, MFE a actualizat programul transmis Comisiei în data de 29 octombrie a.c. Documentul poate fi consultat la adresa de internet:
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/po/VO.POAD.2014-2020-29.10.2014.pdf  

Pachetele cu alimente destinate persoanele defavorizate vor fi distribuite începând cu luna decembrie. În acest an, ajutoarele alimentare vor fi distribuite într-o singură tranșă. Începând cu anul 2015, pachetele cu alimente vor fi distribuite în două tranșe. Distribuirea alimentelor de bază în teritoriu se realizează pe bază de cupoane individuale.

Cei ce vor beneficia de ajutor sunt persoanele asistate social, pensionarii cu pensii mici şi persoanele al căror venit este sub 45% din salariul minim pe economie la nivel naţional. Categoriile de persoane îndreptățite să primească acest ajutor sunt stabilite prin HG 799/2014 privind implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate.

De asemenea, din 2015 va fi începută și distribuția de rechizite pentru copii. Articolele de uz şcolar vor fi furnizate o data pe an. Acestea vor fi oferite copiilor care provin din familii cu un venit lunar sub 50% din salariul minim pe economie la nivel naţional.

Alimentele şi articolele de uz şcolar vor fi distribuite prin intermediul autorităţilor locale şi al şcolilor. ONG-urile vor fi implicate în furnizarea produselor alimentare persoanelor cu dificultăţi de deplasare şi în aplicarea măsurilor de incluziune socială aferente.

Pachetele cu produse alimentare vor fi completate cu măsuri menite să înlesnească incluziunea socială, precum educaţia sanitară si alimentară, acces sporit la serviciile medicale sau de consiliere juridică, îndrumare către serviciile sociale, consiliere profesională şi sprijin în căutarea unui loc de muncă.

FEAD este un puternic simbol al solidarității europene. Principalul scop al acestui program este ruperea cercului vicios al sărăciei și precarității, prin oferirea de asistență nefinanciară unora dintre cetățenii europeni cei mai vulnerabili. La nivelul UE, alocarea financiară aferentă FEAD pentru perioada 2014 – 2020 se ridică la 3,8 miliarde de euro (sumă exprimată în prețuri curente).

Intră în competiţia pentru Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni!

 

Aveți vârsta între 16 și 30 de ani și gestionați un proiect cu dimensiune europeană? De la 2 decembrie, proiectele ce promovează Europa în rândul tinerilor pot concura la cea de-a opta ediție a Premiului Charlemagne pentru tinerii europeni. Proiectele câștigătoare vor beneficia de recunoaștere și acoperire media, dar și de bani pentru dezvoltarea inițiativei. Data limită pentru înscriere este 2 februarie 2015.

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni este organizat în comun de către Parlamentul European și Fundația Premiul Internațional Charlemagne din Aachen și este acordat proiectelor realizate de persoane între 16 și 30 de ani, care ajută la promovarea înțelegerii între oameni din diferite țări europene. Proiectele câștigătoare ar trebui să servească drept modele pentru tinerii care trăiesc în Europa și totodată oferă exemple practice de europeni care trăiesc împreună ca o comunitate.

Cele trei proiecte câștigătoare vor fi premiate cu 5.000 euro, 3.000 euro și respectiv 2.000 Euro. Câștigătorii vor fi invitați să viziteze Parlamentul European la Strasbourg sau Bruxelles în toamnă. Reprezentanți ai celor mai bune proiecte din fiecare din cele 28 de state membre vor fi invitați la Aachen, în Germania, în mai 2015, pentru a participa la ceremonie.


Pentru detalii vă invităm să accesaţi site-ul oficial al competiţiei:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/ro/form.html 

 


Laureații anului 2014

În 2014 premiul întâi a fost câștigat de Our Europe, un proiect de călătorie danez. Au călătorit timp de 12 luni, au trăit alături de alți tineri și i-au intervievat pe aceștia. Premiul le-a dat „multă încredere de sine”.

Congresul de tineret JouwDelft & Co 2012 din Olanda a primit premiul II. 55 de tineri din întreaga lume s-au reunit pentru a discuta despre tineret și șomaj. Liderii proiectului au trimit Parlamentului European o rezoluție. Premiul „încurajează tinerii să vorbească și să facă ceva”, au declarat câştigătorii.

Premiul III a fost primit de Youth Dynamics, din Cipru, pentru proiectul Employment4U: ateliere și seminarii despre cum să cauți un loc de muncă și să-ți dezvolți deprinderile. Membrii echipei de proiect au declarat că ar dori „să devină ONG” și să facă și „alte proiecte de acest gen”.

Reprezentanții celor trei proiecte câștigătoare din 2014 au fost invitați la Bruxelles pe 1 și 2 decembrie 2014, când s-au întâlnit cu președintele Parlamentului European, Martin Schulz, și alți eurodeputați.

 

charlemagne

 

Demo

CENTRUL DE INFORMARE EUROPE DIRECT
Regiunea Centru

Strada DECEBAL, Nr. 12, cod postal 510093,
Alba Iulia, Judetul Alba
Tel: 0358 403 121